cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
< - > Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  

 Bonţ, com./oraş Fizeşu Gherlii (denumire repertoriu: Bonţ sau Boncnyires, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş)

 Punct 1. Pe o terasă a dealului numit "Bucutir", la nord de sat.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.1secure - din amfibolit, lungă de 0,70 m; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Mártonfi, L., OTTÉ, XIII, 1891, p.152 - 153
2. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.38
3. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 2. În apropiere de izvoarele din Valea Holcereghii", la sud-est de sat.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 2.1.0.1verigă (brăţară?) - din sticlă albastră; datare repertoriu: La Tene
 2.1.0.2fibulă - din bronz (fragment); datare repertoriu: La Tene
 2.1.0.3ceramică; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 2.1.0.4piese litice - aşchii din obsidian, silexuri; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 2.1.0.5greutate - piese din lut; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XVIII, 1898, p.36
2. Orosz, E., Sz DÉ, III, 1902, p.55
3. Orosz, E., OTTÉ, XX, 1895, p.31 - 36
4. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.42 - 46
5. Marţian, I., Rep., 1920, p.10, nr. 86
6. Roska, M., AÉ, XLVII, 1934, p.151
7. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 3. La locul numit "După tău".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 3.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 3.1.0.2secure - piese plate, din piatră lustruită; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 3.1.0.3percutor - piese din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 3.1.0.4piese litice - fragmente din obsidian; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Sz DÉ, III, 1902, p.55
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.10, nr. 86
3. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 4. În punctul numit "Răzor".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Materialul arheologic a fost cules din arătura de pe terasă.; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.1.0.2piese litice - unelte din amfibolit lustruite şi silexuri; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.1.0.3neprecizat - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.1.0.4brăţară - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.1.0.5faună - de animale domestice: bovine, ovine, porcine; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XX, 1895, p.31 - 36
2. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.42
3. Marţian, I., Rep., 1920, p.86
4. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 5. În punctul "Boziaş", în valea Şalului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 5.1.0.1ceramică - fragmente de vase groase; datare repertoriu: epoca bronzului
 5.1.0.2secure - din piatră lustruită; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd. Múz., XX, 1903, p.93
2. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.12

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Materialul arheologic menţionat, provine din aşezările de epoca bronzului descoperite în punctele "Valea Holcereghii", "După tău", "Răzor", fără a se preciza în care dintre ele anume.
 Descoperiri:
 6.0.0.1unealtă - din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz; Muz. de istorie naturală din Viena, colecţia E. Orosz
 6.0.0.2ceramică - unele sunt ornate cu încrustaţii cu o substanţă albă. Ornamentele constau din desene geometrice simple ori din spirale şi meandre. Predomină tipul Coţofeni. Schroller menţionează însă şi elemente caracteristice ceramicii de tip Wietenberg.; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz; cultura: Coţofeni, Wietenberg; Muz. de istorie naturală din Viena, colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Schmidt, H., ZfE, 1903, p.456
2. Wosinszky, M., Agyagmüv., 1904, p.33
3. Marţian, I., Rep., 1920, p.10, nr. 86
4. Andrieşescu, I., Contribuţie, 1912, p.35
5. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.74
6. Roska, M., Közl., I, 1941, p.54
7. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 7.1exploatare minieră - Nu s-au făcut cercetări.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.45, nr. 162

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - numeroase fragmente de culoare cenuşie şi roşie, cu ornamente; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ornstein, J., AÉM, XIV, 1891, p.180

+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
 1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014