cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 1 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Afişează  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Afişează  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Afişează  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Afişează  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Afişează  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Afişează  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
< - > Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Afişează  

 Câlnic, com./oraş Câlnic (denumire repertoriu: Câlnic sau Kelnek, Kelling, jud. Alba)

 Punct 1. "În vii", lângă drumul spre Răhău
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Materialul descoperit se află în Muzeul Sibiu (Inv. 3535-3588, 6607-7143, 10769-10865) şi MAC (Inv. 6735-6739); datare repertoriu: neolitic; cultura: Boian, Tisa-Turdaş, ceramica pictată de tip vest-transilvănean
 Bibliografie:
1. Andrieşescu, I, Contribuţie, p.56, nr. 68
2. Schroller, H., St. u. Kz., p.25
3. Roth V., DFS, I, 1942, p.201-202
4. Roska M., Rep, p.120, nr 72
5. Roska M., Közl, III, 1943, p.67, 22
6. Horedt K., Apulum, III, 1946-1948, p.55, 64
7. Horedt K., AISC, V, 1944-1948, p.304-307
8. Horedt K., SCIV, II, 1951, p.195

 Punct 2. Lângă drumul spre Răhău
Tip sit: neprecizat

Observatii: Se presupune că descoperirile fac parte dintr-un inventar funerar de la începutul epocii bronzului
 Descoperiri:
 2.0.0.1brăţară - Brăţară de cupru; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.2spirală - O spirală pandativ de cupru; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.3mărgea - Mărgele de cupru; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.4mărgea - Mărgele din scoici fosile; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.5colţ - Colţi de urs perforaţi; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.6săgeată - Săgeată de iaspis; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 2.0.0.7placă - Placă rotundă de serpentin; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu, nr inventar: 10990-10992, 10995
 Bibliografie:
1. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.56, nr. 68
2. Schroller, H., St. u. Kz., p.25
3. Roth V., DFS, I, 1942, p.201-202
4. Roska M., Rep, p.120, nr. 72
5. Roska M., Közl, III, 1943, p.67, 22
6. Horedt K., Apulum, III, 1946-1948, p.55, 64
7. Horedt K., AISC, V, 1944-1948, p.304, 307
8. Horedt K., SCIV, II, 1951, p.195

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1răzuitor - Răzuitoare; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată; MAC, nr inventar: 6735-6739
 3.0.0.2nucleu - Nucleu de obsidian; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată; MAC, nr inventar: 6735-6739
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLVII, 1934, p.152

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1brăţară - Brăţară masivă de aur cu capete îngroşate; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Mz. Sibiu, nr inventar: 3259
 Bibliografie:
1. Horedt, K., AISC, IV, 1941-1943, 171

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - Două brăţări de bronz, una simplă iar cealaltă terminată în capete de animale; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Mz. Sibiu, nr inventar: 11022
 Bibliografie:
1. Horedt, K., AISC, IV, 1941-1943, 172, 173

 Punct 6. Pe o terasă a "Dealului Mare"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare - Prezintă o formă semicirculară şi o întindere de cca 100x30 m. Aşezarea a fost cercetată integral.; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942, 1943
 6.1.1locuinţă - În urma explorării aşezării au fost descoperite 15 locuinţe dreptunghiulare, cu o mărime mijlocie de circa 3-4x7-8 m, cu câte două încăperi. Între ele s-au identificat şi recipiente de apă - cisterne; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942-1943
 6.1.1.1unealtă - Diferite unelte: topoare, dălţi, prâsnele, sape de corn, sule de os, pietre de măcinat; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942-1943
 6.1.1.2ceramică - Fragmente ceramice, din care s-au fost reconstituit 31 de vase; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942-1943
 6.1.1.3neprecizat - obiect de metal; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942-1943
 6.1.1.4oase - Oase de animale domestice: bovine, porci, oi şi câini; oase de animale sălbatice: cerb, căprioare şi mistreţ; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: Coţofeni, 1942-1943
 Bibliografie:
1. Roth, F., DFS, I, 1942, p.189-214
2. Roth, F., DFS, II, 1943, 440-459
3. Berciu, D., SCIV, I/2, 1950, p.58

 Punct 7. "Şanţul gardului viu" (Heckgraben), la nord-est de comună
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ţiglă - Două ţigle, din care una cu literele LS, de tipul CIL III, 8075; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sibiu, nr inventar: 4390, 4423
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.310
2. Informaţie K. Horedt

 Punct 8. Sub "Panta cea mare"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1cărămidă - fragmente de cărămizi romane; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4424-4429
 8.0.0.2ţiglă - fragmente de ţigle romane; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4424-4429
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.310
2. Informaţie K. Horedt

+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Afişează  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Afişează  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Afişează  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Afişează  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Afişează  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Afişează  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Afişează  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Afişează  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Afişează  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Afişează  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Afişează  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014