cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 1 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Afişează  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Afişează  
< - > Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Afişează  

 Aiud, com./oraş Aiud (denumire repertoriu: Aiud sau Nagyenyed, Enyed, Strassburg am Mieresch, jud. Alba)

 Punct 1. Lângă cărămidăria fostului colegiu Bethlen
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Aiud; MAC, nr inventar: 716-761; IV, 2462-2466
 1.1.0.2unealtă - Unelte de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Aiud; MAC, nr inventar: 716-761; IV, 2462-2466
 1.1.0.3neprecizat - Un obiect de os dinţat folosit pentru ornamentarea vaselor; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Aiud; MAC, nr inventar: 716-761; IV, 2462-2466
 Bibliografie:
1. Wosinsky, M., Agyagm, p.30
2. Schroller, H., St.u.Kz., 16-17, p.74
3. Roska, M., Közl., I, 1941, p.72-207
4. Roska, M., Rep., 25, p.188

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit - Depozit de bronzuri, care conţine 5 celturi şi o seceră; datare repertoriu: epoca bronzului târziu; Muzeul Aiud, Muzeul Budapesta
 2.0.1.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.2verigă - Două verigi de aur în patru muchii, datând de la sfârşitul epocii bronzului; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.3inel - Un inel de aur datând din prima epocă a fierului; datare repertoriu: epoca fierului; MAC, nr inventar: I, 415
 2.0.1.4cercel - Un cercel de aur datând din prima epocă a fierului; datare repertoriu: epoca fierului; MAC, nr inventar: II, 6771
 2.0.1.5pandantiv - Un pandantiv de aur spiral datând din prima epocă a fierului; datare repertoriu: epoca fierului; colecţia S. Klein, Aiud (în 1928)
 2.0.1.6pumnal - Două pumnale de fier, de caracter scitic, din prima epocă a fierului; datare repertoriu: epoca fierului; Muzeul Aiud, Muzeul Budapesta
 2.0.1.7ceramică - Două vase greceşti clasice, un kylix şi o oinochee, de la mijlocul epocii fierului; datare repertoriu: Hallstatt mijlociu; MAC
 2.0.1.8oglindă - O oglindă sau două de la mijlocul epocii fierului; datare repertoriu: Hallstatt mijlociu; MAC
 2.0.1.9colan - Un colan de argint împletit, din patru sârme, datând din a doua epocă a fierului; datare repertoriu: Hallstatt mijlociu; MAC
 2.0.1.10monedă - Patru monede dace de argint, imitate după tetradrahmele macedonene ale lui Filip II şi ale lui Alexandru Macedon sau după tetradrahmele din Thasos; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; MAC; Muzeul Municipiului Bucureşti, colecţia M. Roska
 2.0.1.11celt - Cinci celturi de bronz; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.12seceră - din bronz; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XVI, 1896, p.443
2. Hampel, J., AÉ, XXII, 1902, p.426
3. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.154
4. Roska, M., Rep., 25, p.188
5. Pósta, B., Erd. Múz. Évk., 1908, p.42
6. Hampel, J., AÉ, XV, 1895, p.276
7. Pârvan, V., Getica, p.559
8. Popescu, D., Dacia, VII-XVIII, 1937-40, p.197
9. Roska, M., Rep., p.191
10. Floca, O., Consider., p.5-14
11. Pink, K., Münzprägung, 201, p.11, 15, 45, 64, 141

 Punct 3. Cartierul "Dealul cocoşului", din marginea de sud a oraşului
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 3.1grup de morminte - Două morminte de inhumaţie; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1mormânt inhumaţie; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.1.1ţiglă - Ţigle romane, una cu ştampila legiunii XIII Gemina; datare repertoriu: epocă romană
 3.1.1.2ceramică - ceaşcă de lut; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.1.3garnitură tubulară - Patru garnituri tubulare cruciforme; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.1.4nasture de bronz - Un nasture de bronz format dintr-o cruce închisă într-un cerc cu protuberanţe discoidale; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.1.5ceramică - Oală de lut cu două toarte şi proeminenţe, o farfurie ornată cu două proeminenţe, fragment dintr-un ulcior, alte fragmente ceramice; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.1.6lamă - Lamă de ardezie cu două tăişuri şi cu gaură; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.1.7brăţară - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.1.8fibulă - Fragmente de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.1.9vârf de săgeată - Vârf de săgeată de bronz în formă de frunză, cu pinten; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.2mormânt inhumaţie - Mormânt inhumaţie de caracter scitic cu resturi de schelet; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1951; Muzeul Aiud
 3.1.2.1ţiglă - Ţigle romane, una cu ştampila legiunii XIII Gemina; datare repertoriu: epocă romană
 3.1.2.2ceramică - ceaşcă de lut; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.2.3garnitură tubulară - Patru garnituri tubulare cruciforme; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.2.4nasture de bronz - Un nasture de bronz format dintr-o cruce închisă într-un cerc cu protuberanţe discoidale; datare repertoriu: Hallstatt, 1889
 3.1.2.5ceramică - Oală de lut cu două toarte şi proeminenţe, o farfurie ornată cu două proeminenţe, fragment dintr-un ulcior, alte fragmente ceramice; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.2.6lamă - Lamă de ardezie cu două tăişuri şi cu gaură; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.2.7brăţară - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.2.8fibulă - Fragmente de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 3.1.2.9vârf de săgeată - Vârf de săgeată de bronz în formă de frunză, cu pinten; datare repertoriu: Hallstatt, 1951
 Bibliografie:
1. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.83
2. Herepey, K., AÉ, XVII, 1897, p.66
3. Herepey, K., AFM, II/1, p.71, 94, XVII
4. Willvonseder, K., WPZ, XIX, 1932, p.33, 37
5. Nestor, I., WPZ, XII, 1934, p.113, 120
6. Nestor, I., ESA, IX, 1934, p.185
7. Nestor, I., Stand, p.119
8. Gallus, S. - Horváth, T., Diss. Pann., II, p.9, 44, pl. 59
9. Roska, M., Rep., p.190-191
10. Roska, M., Közl., II, 1942, p.208-222
11. Harmatta, J., AÉ, 1946-48, p.115, 121
12. Téglás, G., Klio, 1910, p.504

 Punct 4. Pe terenul Şcolii de Viticultură
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 4.1grup de morminte - Mai multe morminte de incineraţie; datare repertoriu: Hallstatt, În timpul primului război mondial
 4.1.1mormânt de incineraţie - Un număr neprecizat de morminte de incineraţie; datare repertoriu: Hallstatt, În timpul primului război mondial
 4.1.1.1zăbală - Două zăbale de fier şi două bucăţi dintr-o a treia; datare repertoriu: Hallstatt, în timpul primului război mondial; Muzeul Aiud
 4.1.1.2verigă - Două verigi de fier; datare repertoriu: Hallstatt, în timpul primului război mondial; Muzeul Aiud
 4.1.1.3zăbală - Zăbale de bronz şi fier; datare repertoriu: Hallstatt, în timpul primului război mondial; Muzeul Aiud
 4.1.1.4nasture - Patru nasturi rotunzi şi 42 nasturi mici cât şi un nasture în formă de stea cu şase colţuri; datare repertoriu: Hallstatt, în timpul primului război mondial; Muzeul Aiud
 4.1.1.5placă - Placă în forma unei cruci de Malta; datare repertoriu: Hallstatt, în timpul primului război mondial; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., II, 1942, p.208-222
2. Roska, M., Rep., p.191

 Punct 5. Pe strada Cetăţii (Várszeg utca) din mijlocul oraşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.191

 Punct 6. La est de oraş, pe "Dealul Piţigoilor" (Cinegetelek) cât şi pe partea stângă a drumului în serpentină care duce la "Promenadă"
Tip sit: necropolă

Observatii: Cimitir al unei populaţii de războinici sciţi
 Descoperiri:
 6.1necropolă de înhumaţie - Necropolă formată din 13 morminte scitice.; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică
 6.1.1mormânt de înhumaţie - Scheletele erau orientate nord-vest-sud-est, cu capul la nord-vest.; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886
 6.1.1.1vârf de săgeată - 43 vârfuri de săgeţi de bronz, unele cu trei muchii şi cu pinten, iar altele cu patru muchii şi vârfuri din os; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.2secure - O secure de fier cu două tăişuri; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.3akinakes - Mânerul unui pumnal de fier; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.4brăţară - O brăţară de bronz cu capete conice şi brăţări diverse; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.5brăţară - Fragment dintr-o brăţară de aur cu capete conice; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.6ceramică - Fragmente, vase cu două toarte sau cu o toartă înaltă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1886; Muzeul Aiud
 6.1.1.7oglindă - mai multe oglinzi din bronz cu mâner din fier; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Budapesta
 6.1.1.8spadă - mâner din fier îmbrăcat în bronz; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Budapesta
 6.1.1.9topor - din fier, cu două tăişuri; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Budapesta
 6.1.1.10verigă - mai multe verigi din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Budapesta
 6.1.1.11nasture - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Hereley, K., AÉ, XVII, 1897, p.65
2. Hereley, K., AFM, II/1, p.66, 68-70, 72, 93, 94, 95, pl.XVI, 152-161, XVII, 169-175, 177
3. Hereley, K., AFM, II/1, p., XVIII, 179-18, XVIII, 179-186, XIX, 194-205
4. , AÉ, XVII, 1898, p.267-269
5. Reinecke P., AÉ, XVII, 1897, p.18-19
6. , EMU, VI, 1898, p.17-19
7. , Zf. E., XXX, 1898, p.230-231
8. Laloy, L., L Anthropologie, X, 1899, p.205
9. Nagy, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.317, 47
10. Roska M., Dolg, V, 1914, p.13-16
11. Roska M., ESA, XI, 1937, p.184-188
12. Roska M., Rep, p.188-189, nr 191
13. Roska M., Közl, II, 1942, p.223-224
14. Childe, G. V., Danube, p.397
15. rostowtzeff, M., Skyth. Bosp., p.503-505
16. Ginters, W., Das Schwert, p.30-33
17. Pârvan V., Getica, p.passim
18. Nestor I., Stand, p.142, nr. 577
19. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.95
20. Popescu D., Transilvania, 74, 1943, p.213-214

 Punct 7. Pe locul numit "Gerepen"
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 7.0.1mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1899
 7.0.1.1vârf de săgeată - cinci vârfuri de săgeţi din bronz, cu trei muchii, 28 de vârfuri de săgeţi cu patru muchii; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.1.2ceramică - vas cu toarta înaltă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.1.3neprecizat - un obiect din fier, reprezentând poate un vârf de teacă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.1.4brăţară - trei brăţări, dintre care două de bronz şi una de argint, terminându-se cu capete de animale; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 7.0.1.5mărgea - mărgele din pastă; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 7.0.2mormânt dublu; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 7.0.2.1vârf de săgeată - cinci vârfuri de săgeţi din bronz, cu trei muchii, 28 de vârfuri de săgeţi cu patru muchii; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.2.2ceramică - vas cu toarta înaltă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.2.3neprecizat - un obiect din fier, reprezentând poate un vârf de teacă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 7.0.2.4brăţară - trei brăţări, dintre care două de bronz şi una de argint, terminându-se cu capete de animale; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 7.0.2.5mărgea - mărgele din pastă; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AÉM, II/1, p.95-97, 191-94, 209-213, pl. XIX
2. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.186
3. Roska, M., Rep., p.189

 Punct 8. Pe terasa "Hellos" de la capătul "Dealului Cocoşului" (Kakasdomb)
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 8.0.1mormânt de înhumaţie - Mormânt de caracter scitic; datare repertoriu: Hallstatt, 1913
 8.0.1.1pumnal - de fier de tip akinakes, cu gardă cordiformă; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 8.0.1.2vârf de săgeată - patru piese din os; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 8.0.1.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dolg., V, 1914, p.13-16
2. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.188
3. Roska, M., Rep., p.189-190
4. Rostowtzew, M., Skyth. Bosp., p.504-505

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 9.0.1mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie în urnă; datare repertoriu: La Tene, La Tene II (Reinecke C); cultura: celtică, 1912
 9.0.1.1ceramică - urnă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.2spadă - Spadă de fier îndoită; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.3teacă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.4vârf de lance - Un vârf de lance de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.5cuţit - Două cuţite de fier curbe; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.6foarfecă - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912
 9.0.1.7akinakes - Un pumnal de fier de caracter scitic cu garda codiformă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1912; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dolg. Sz., V, 1929, p.82-86
2. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.188
3. Roska, M., Rep., p.190-191
4. Roska, M., Közl., IV/188, 1944, p.65-66
5. Rostowtzew, M., Skyth. Bosp., p.504-505
6. Nestor, I., Stand, p.142, 154
7. Popescu, D., Transilvania, 74, 1943, p.213-214

 Punct 10. Pe dealul "Orhegiu" (Örhegy-Levélszém)
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 10.1morminte de incineraţie - Se presupune că ar fi vorba de un cimitir celtic unitar; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1mormânt de incineraţie; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.1ceramică - O urnă spartă, treci ceşti mici şi o cană; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.2spadă - Două spade de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.3teacă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.4umbo - Fragment de umbo de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.5nasture - Patru nasturi de fier şi de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.6cercel - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.7ceramică - O urnă cu oase arse; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.8cuţit - Cuţit de fier curb; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.9fibulă - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.1.10oase - de cal; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2mormânt; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.1ceramică - O urnă spartă, treci ceşti mici şi o cană; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.2spadă - Două spade de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.3teacă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.4umbo - Fragment de umbo de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.5nasture - Patru nasturi de fier şi de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.6cercel - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.7ceramică - O urnă cu oase arse; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.8cuţit - Cuţit de fier curb; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.9fibulă - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.1.2.10oase - de cal; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2mormânt; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1mormânt de incineraţie; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.1ceramică - O urnă spartă, treci ceşti mici şi o cană; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.2spadă - Două spade de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.3teacă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.4umbo - Fragment de umbo de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.5nasture - Patru nasturi de fier şi de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.6cercel - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.7ceramică - O urnă cu oase arse; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.8cuţit - Cuţit de fier curb; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.9fibulă - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.1.10oase - de cal; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2mormânt; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.1ceramică - O urnă spartă, treci ceşti mici şi o cană; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.2spadă - Două spade de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.3teacă; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.4umbo - Fragment de umbo de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.5nasture - Patru nasturi de fier şi de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.6cercel - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.7ceramică - O urnă cu oase arse; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.8cuţit - Cuţit de fier curb; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.9fibulă - de bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 10.2.2.10oase - de cal; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/I, p.98-99, pl. XX
2. Herepey, K., AFM, II/I, p.214-227, 235, 236-242
3. Reinecke, P., Zf. E., XXX, 1898, p.230-231

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 11.1aşezare - Aşezare, probabil identică cu Brucla, atestată de numeroase obiecte şi monumente romane, unele însă aduse din alte localităţi.; datare repertoriu: epoca romană
 11.1.0.1altar - număr neprecizat de altare; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.1.0.2relief - număr neprecizat de reliefuri (printre care unul al "cavalerilor danubieni"); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.1.0.3monument sculptural - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.1.0.4monedă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.1.0.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.1.0.6oglindă - din bronz, de factură scitică; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I7958
 11.1.0.7cărămidă - mai multe cărămizi romane sunt folosite ca pavaj în biblioteca fostului colegiu reformat Bethlen; datare repertoriu: epoca romană
 11.1.0.8ţiglă - cu ştampila legiuni V Macedonica; datare repertoriu: epoca romană
 11.1.0.9monument - monumente din piatră, deteriorate; datare repertoriu: epoca romană
 11.1.0.10inscripţie - CIL III, 942-943; datare repertoriu: epoca romană
 11.2 drum; datare repertoriu: epoca romană
 11.2.0.1altar - număr neprecizat de altare; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.2.0.2relief - număr neprecizat de reliefuri (printre care unul al "cavalerilor danubieni"); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.2.0.3monument sculptural - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.2.0.4monedă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.2.0.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud, nr inventar: 320, 506, 509, 3233, 3235, 3517-19, 3551-2
 11.2.0.6oglindă - din bronz, de factură scitică; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I7958
 11.2.0.7cărămidă - mai multe cărămizi romane sunt folosite ca pavaj în biblioteca fostului colegiu reformat Bethlen; datare repertoriu: epoca romană
 11.2.0.8ţiglă - cu ştampila legiuni V Macedonica; datare repertoriu: epoca romană
 11.2.0.9monument - monumente din piatră, deteriorate; datare repertoriu: epoca romană
 11.2.0.10inscripţie - CIL III, 942-943; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, C., Transilvania, I, p.549
2. Neigebauer, J., Dacien, p.193-194
3. Szathmáry, P. L., AK, VII, 1868, p.44-45
4. Goos, C., Programm Schässburg, 1873-1874, p.36
5. Goos, C., Chronik, p.73
6. Téglás, G, Földr. Közl., XVIII, 1890, p.340
7. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.19-20
8. Király, P., Apulum, 13, p.109
9. Cserni, B., AFM, II, 1, p.141
10. Téglás, G, Klio, X, 1910, p.504
11. Marţian I., Rep, p.9
12. Christescu V., Viaţa ec., p.21
13. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.113, 116, 122, 133
14. Ferri, S., Arte romana, p.169-170, 341, 348
15. Tudor D, ED, VII, 1937, p.300

 Punct 12. În centrul oraşului
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 12.1fortificaţie - Din prima fortificaţie a cetăţii se mai păstrează donjonul, acum clopotniţă a bisericii reformate.; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XIII
 Bibliografie:
1. Müller, F., JCC, III, 1859, p.166
2. Szathmáry, P., AK, VII, 1868, p.43, 44
3. Szönyi, O., Templomok, p.200, 94

 Punct 13. Pe terenul şcolii de viticultură din oraş
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 13.1grup de morminte - Trei morminte de călăreţi; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; cultura: avară
 13.1.0.1zăbala - mai multe zăbale din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 13.1.0.2scăriţă - mai multe scăriţe de şa, din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 13.1.0.3lance - mai multe tipuri din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 13.1.0.4cataramă - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 13.1.0.5cuţit - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 13.1.0.6oase - de cal; datare repertoriu: epoca migraţiilor, prima jumătate a secolului VII; Muzeul Aiud, nr inventar: 5347-5362
 Bibliografie:
1. , SCIV, I, 1950, p.126

 Punct 14. La doi km sud de oraş, pe un teren al Gospodăriei de Stat
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 14.1necropolă; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.1medalion funerar - din piatră, cu două figuri de lei funerari; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.2neprecizat - diverse obiecte; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , Viágosság, nr. 51, 2, martie, 1951, p.4

 Punct 15. La "Moara de Jos" (Alsó malom)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1monedă - piese imperiale: patru piese de la Claudius II, opt de la Gallienus, trei de la Aurelian; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Benkö, C., Parn, Id., IV, 1796, p.36
2. Cserni, A., AFM, II, 1, p.549
3. Daicoviciu C., AISC, III, 1936-1940, p.252
4. Macrea M., AISC, 1936-1940, p.285
5. Macrea M., Omagiu I.Lupaş, p.915

+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Afişează  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Afişează  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Afişează  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Afişează  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Afişează  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Afişează  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Afişează  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Afişează  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Afişează  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Afişează  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Afişează  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Afişează  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Afişează  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Afişează  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Afişează  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Afişează  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Afişează  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014