cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Map it  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Map it  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Map it  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Map it  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Map it  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
< - > Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Blandiana, com./oraş Blandiana (denumire repertoriu: Blandiana sau Cârna, Karna, Maroskarna, jud. Alba)

 Punct 1. La est, pe vârful dealului, deasupra satului
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit de bronzuri - După Téglás, împreună cu aceste bronzuri s-ar fi găsit şi obiecte de fier: dălţi, vârfuri de lănci, o spadă şi fragmentele unui cuţit.; datare repertoriu: Hallstatt
 2.0.1.1brăţară - Brăţări cu proeminenţe şi cu incizii spirale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 2.0.1.2celt - Celturi; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 2.0.1.3fibulă - Trei fibule ochelari; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, V, 1887-1888, p.60
2. Téglás, G., Földr. Közl., XVII, 1889, p.451
3. Téglás, G., Erd. Múz., 1898, p.502
4. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.13
5. Roska, M., Mannus, XXIV, 1932, p.545
6. Roska, M., Rep., 96, p.162
7. Nestor, I., Stand, 141, p.nota 570
8. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.93
9. Informaţii I. Barnea şi M. Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 3. Lângă sat, la est, pe prima terasă a Mureşului se află resturile unei aşezări vechi numită "Ţeligrad"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Stratul arheologic al staţiunii a fost distrus prin plantarea unor vii; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: K. Horedt, 1948
 3.1.0.1fragmente - Fragmentele ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: K. Horedt, 1948
 Bibliografie:
1. Horedt, K., Studii, II/I, 1949, p.44

 Punct 4. Pe panta dealului "Ţeligrad"
Tip sit: aşezare

Observatii: Aşezarea se consideră identică cu Blandiana din Tabula Peutingeriană
 Descoperiri:
 4.1substrucţii; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. Téglás, 1888
 4.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2monument sculptural - pietre sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3inscripţie - votivă (CIL, III, 12561); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 4.2necropolă de inhumaţie; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. Téglás, 1888
 4.2.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.2monument sculptural - pietre sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.3inscripţie - votivă (CIL, III, 12561); datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.4neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.739
2. Téglás, G., ÉTTK, XIV, 1889, p.18
3. Téglás, G., HTRTÉ, VI, 1889-1890, p.111
4. Téglás, G., Földr. Közl., XVII, 1889, p.452
5. Téglás, G., XVIII, 1890, p.330, 337
6. Téglás, G., Erd. Múz., VII, 1890, p.395-396
7. Téglás, G., AÉM, XIII, 1890, p.199
8. Téglás, G., Hunyadvm.Tort., I, p.125-126
9. Király, P., Apulum, p.244-245
10. Király, P., Dacia, I, p.353
11. Király, P., Dacia, II, p.25
12. Cserni, B., AFM, II/1, p.141
13. Ferenczi, A., AÉ, XXXII, 1912, p.92
14. Horedt, K., Apulum, III, 1946-1948, p.44
15. Patsch, C., Rep., III, p.557

 Punct 5. Pe dealul "Ţeligrad"
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 5.1fortificaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 5.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 Bibliografie:
1. Horedt K., Studii, II, 1, 1949, p.44

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1râşniţă - Râşniţă de piatră; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.2vârf de suliţă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.3capitel - Capitel de coloană; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.4cui - Cui de bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.6opaiţ - Două opaiţe de lut; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.7monedă - Monede romane; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉM, XIII, 1890, p.199
2. Téglás, G., Hunyadvm. Tört., I, p.125-126
3. Cserni, B., AFM, II/1, p.545

 Punct 7. Pe valea Mureşului, în apropiere de podul plutitor
Tip sit: grup de morminte

Observatii: Descoperire realizată cu prilejul unei eroziuni a malului spălat de apele Mureşului, la o adâncime de 0,50 m.
 Descoperiri:
 7.1morminte de inhumaţie - Sondajele practicate în 1948, în apropiere de locul în care au fost găsite vasele, au scos la lumină un pavaj de pietriş cu urme de arsură.; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943; autor sptur: K. Horedt, 1948
 7.1.1mormânt de inhumaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943
 7.1.1.1ceramică - Vase întregi de factură slavă din secolele IX-X; În 1943 s-au putut studia 12 exemplare având o importanţă decisivă pentru studierea ceramicei slave din Transilvania; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SCIV, II/2, 1951, p.nota 10, 192-194
2. Informaţie K. Horedt

+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Map it  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Map it  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Map it  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Map it  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Map it  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Map it  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Map it  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Map it  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Map it  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014