cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index

The outcome of the selection is of 3 localities
Locality: Deva

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  

 Deva, com./oraş Deva (denumire repertoriu: Deva sau Diemrich, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La est de gară, pe locul numit "Tăulaş" pe care se află străzile N.Filipescu (sau drumul "Hărăului") şi Dr.Ion Mihu, pe un teren ridicat şi ferit de inundaţiile Mureşului
Tip sit: aşezare - Aşezare întinsă de cca. 1km
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Piesele se află la MNA, MAC, II, 5232, 5236 şi Muzeul Deva; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; autor sptur: H.Dumitrescu; M.Macrea, 1944; 1947
 1.1.0.1ceramică - Vase pictate şi vase antropomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.2figurină - fragmente figurine antropomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.3pieptene - piepteni de os; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.4greutate - greutăţi de lut ars; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.5topor - topoare de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.6lamă - lame de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 1.1.0.7râşniţă - râşniţe primitive; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş, 1944, 1947; autor sptur: Dumitrescu, H., M.Macrea
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.12-13
2. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.76, 28
3. Roska, M., Rep., p.67, nr.36
4. Dumitrescu, H., Raport Dos. MNA, V, nr.50, 1945
5. Floca, O., SCIV, I/2, p.220
6. Informaţie M. Macrea

 Punct 2. Lângă vechiul cimitir reformat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Dva, nr inventar: 4268-4269, 4271
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.76, 28
2. Roska, M., Rep., p.67, nr.36
3. Floca, O., SCIV, I/2, 1950, p.220

 Punct 3. În partea de nord-est a oraşului, în cartierul "Ciangăi", în pepiniera "Serviciului silvic" situată la capătul străzii Dorobanţilor.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Materialul se află la Muzeul Deva.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa; autor sptur: O. Floca, 1947
 Bibliografie:
1. Floca, O., Studii, II, 1949, p.110
2. Floca, O., SCIV, I/2, p.220-224

 Punct 4. Pe panta de sud a "Dealului Cetăţii" (Várhegy)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - vase; datare repertoriu: La Tene
 4.0.0.2ceramică - fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic
 4.0.0.3topor - fragmente; datare repertoriu: neolitic
 4.0.0.4aşchie - aşchii de silex şi obsidiană; datare repertoriu: neolitic
 Punct 5. Pe cetate, în punctul "La Sfinţi"
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 5.0.1Depozit; datare repertoriu: eneolitic; Muzeul Deva
 5.0.1.1brăţară - 10 fragmente de brăţară; datare repertoriu: eneolitic, 1907; Muzeul Deva
 5.0.1.2seceră - două fragmente de seceră; datare repertoriu: eneolitic, 1907; Muzeul Deva
 Punct 6. Sub ruinele medievale de pe "Dealul Cetăţii", în partea de est a acestui deal
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 6.0.0.2ceramică - fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Schuhhardt, C., Alteuropa, p.162, da
2. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.70, 72, 76
3. Nestor, I., Stand, p.63

 Punct 7. Pe "Cetate", pe o terasă
Tip sit: neprecizat

Observatii: Pe locul unde în 1942 s-a construit un bazin de apă.
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 7.0.0.2ceramică - numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca romană
 7.0.0.3cărămidă - număr neprecizat, o singură cărămidă fiind ştampilată; datare repertoriu: bronz timpuriu
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 8. Pe fost proprietate Fr. Steinmann, la marginea de vest a oraşului.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 8.1necropolă de înhumaţie - Necropolă din care au fost scoase la lumină 20 de schelete.; datare repertoriu: epoca bronzului
 8.1.0.1vârf de săgeată; A fost descoperită între vertebrele a treia şi a patra de la gât a unui schelet.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Punct 9. Pe dealul Cetăţii, pe marginea terasei a doua
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.1vetre - resturi de vetre şi lipitură arsă; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 9.0.1.1ceramică - fragmente ceramice şi un vas întreg; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 Punct 10. În partea de nord-est a "Cetăţii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1ceramică - fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului, 1907; autor sptur: Balász, B.
 10.0.0.2neprecizat - obiecte de piatră; datare repertoriu: epoca bronzului, 1907; autor sptur: Balász, B.
 10.0.0.3neprecizat - instrumente de os; datare repertoriu: epoca bronzului, 1907; autor sptur: Balász, B.
 Punct 11. Pe dealul "Cetate", într-un loc neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 11.0.1depozit; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.1.1ornament - două ornamente în formă de semilună; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.1.2aplică - două aplice discoidale; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.1.3brăţară - o brăţară închisă ornamentată cu linii incizate; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.1.4ac - cu capul în formă de gămălie şi cu proeminenţe; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon és K, 90, 1847, p.359
2. , HTRTÉ, VII, XV, 1891-1892, 1900-1905, p.118, 204
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.127
4. Informaţie O.Floca
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.127

 Punct 12. Pe dealul Cetăţii
Tip sit: neprecizat

Observatii: Descoperiri izolate care pot proveni din locuri diferite.
 Descoperiri:
 12.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.2cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.3opaiţ - de lut ars, ornamentat; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.4nasture - de bronz; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.5cercel - de bronz; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.6mărgea - mărgele de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.0.7monedă; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Informaţie O.Floca
2. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.127

 Punct 13. Dealul Cetăţii, loc neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 13.0.0.1brăţară - de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, 1847
 13.0.0.2brăţară - de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, 1857
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, III, V, 1883-1884, 1887-1888, p.59, 62

 Punct 14. "Dealul Cetăţii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1topor - de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Deva, nr inventar: 5355
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 15. Cimitirul ceangăilor
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani
 15.0.0.2ceramică - strachină de lut ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 Bibliografie:
1. Roska, M., FA, II-IV, 1941, p.56, 61

 Punct 16. Pe dealul Sărhegi (Szárhegy)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 16.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.1brăţară - şapte brăţări întregi şi şase fragmente de brăţări de bronz; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.2ac - trei ace mari de podoabă; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.3celt - celturi şi fragmente de celturi; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.4fibulă - spirala unei fibule; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.5seceră - fragmente de seceri; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.6nasture; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.7ceramică - fragmentele unui vas, probabil tot de bronz; datare repertoriu: bronz final
 16.0.1.8ornament - două ornamente de formă rotundă; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.9celt; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.10pumnal - lama unui pumnal; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.11nasture - două obiecte în formă de nasturi; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.12sabie - trei fragmente dintr-o sabie de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.13seceră - fragment seceră; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.14obiect de podoabă - fragment de obiecte de podoabă; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.1.15bronz brut - trei fragmente mici de bronz brut; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2depozit; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.1brăţară - şapte brăţări întregi şi şase fragmente de brăţări de bronz; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.2ac - trei ace mari de podoabă; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.3celt - celturi şi fragmente de celturi; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.4fibulă - spirala unei fibule; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.5seceră - fragmente de seceri; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.6nasture; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.7ceramică - fragmentele unui vas, probabil tot de bronz; datare repertoriu: bronz final
 16.0.2.8ornament - două ornamente de formă rotundă; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.9celt; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.10pumnal - lama unui pumnal; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.11nasture - două obiecte în formă de nasturi; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.12sabie - trei fragmente dintr-o sabie de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.13seceră - fragment seceră; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.14obiect de podoabă - fragment de obiecte de podoabă; datare repertoriu: epoca bronzului
 16.0.2.15bronz brut - trei fragmente mici de bronz brut; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.67, nr.36
2. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.155
3. Floca, O., SCIV, I/2, 1950, p.220
4. Informaţie O. Floca, M. Petrescu-Dâmboviţa
5. Roska, M., Rep., p.67, nr.36
6. Floca, O., SCIV, I/2, 1950, p.220

 Punct 17. Pe dealul "Mal" (Málhegy)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1celt - de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Balász, B., HTRTÉ, XXI, 1912, p.59

 Punct 18. Pe latura de nord a dealului "Cetăţii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 18.0.0.1cercel - de bronz cu diametrul de 3,8 cm.; datare repertoriu: neprecizat, pobabil Hallstatt
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.19

 Punct 19. În viile din apropierea Dealului Cetăţii, în locul numit "Viile" (Szölök)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 19.0.1depozit - de bronzuri; datare repertoriu: Hallstatt timpuriu; Muzeul Deva, nr inventar: 5288-5293
 19.0.1.1brăţară - număr neprecizat de brăţări; datare repertoriu: Hallstatt timpuriu; Muzeul Deva
 19.0.1.2spirală - în formă de tub; datare repertoriu: Hallstatt timpuriu; Muzeul Deva
 19.0.1.3vas - fragmente dintr-un vas de bronz; datare repertoriu: Hallstatt timpuriu; Muzeul Deva
 19.0.1.4neprecizat - obiect din fier; datare repertoriu: Hallstatt timpuriu; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. , HTRTÉ, XI, 1900, p.152
2. Roska, M., Rep., p.67, nr.36
3. Floca, O., SCIV, I/2, 1950, p.220
4. Informaţie O.Floca

 Punct 20. În viile numite în trecut "Carolina"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 20.0.1mormânt inhumaţie - Mormânt scitic cu inventar; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Deva
 20.0.1.1săgeată - nouă vârfuri de săgeţi scitice din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Deva
 20.0.1.2vas - mic cu două proeminenţe; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Deva
 20.0.1.3disc - de lut; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Deva
 20.0.1.4neprecizat - obiecte de cult; Prezenţa lor nu este sigură; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Getica, p.358
2. Nestor, I., Stand, p.143
3. Floca, O., Sargetia, I, 1937, p.57-64, da
4. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.168
5. Roska, M., Rep., p.67, nr. 36
6. Horedt, K., Omagiu Lupaş, p.346
7. Popescu, D., Transilvania, LXXVII, 1943, p.217

 Punct 21. În fostele vii "Kenderessy"
Tip sit: neprecizat - Probabil un mormânt distrus cu inventar. S-a semnalat o urnă bitronconică (în apropierea locului descoperirii).
 Descoperiri:
 21.0.0.1săgeată - vârf de săgeată scitică de bronz; datare repertoriu: Hallstatt
 21.0.0.2secure - dublă de fier; datare repertoriu: Hallstatt
 21.0.0.3ceramică - urnă bitronconică; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Balász, B., HTRTÉ, XXI, 1912, p.60

 Punct 22. La locul numit "Horgoş" (Horgos), în dreapta şoselei
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 22.0.0.1ceramică - fragmente ceramice şi un vas întreg de caracter dacic; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Floca,,O., SCIV, I/2, 1950, p.220
2. Informaţie O. Floca

 Punct 23. Pe latura de sud a "Cetăţii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 23.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Balász, B., HTRTÉ, XXI, 1912, p.60

 Punct 24. Pietroasa, la 4 km sud de oraş, înspre Almaşul Sec
Tip sit: carieră piatră - Carieră de andezit-augit

Observatii: În epocă dacică şi romană s-a exploatat probabil piatra folosită la ridicarea monumentelor de cult de la Grădiştea Muncelului şi Veţel.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon es K., 76, 1844, p.302

 Punct 25. În pădurea Bejan
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 25.1carieră de piatră - În vecinătatea "Pietroasei" - Din materialul de aici au fost confecţionate monumente în mai multe locuri în împrejurimi, dar mai ales în Veţel. În secolul XIX se cunoşteau clar adânciturile de la lucrările romane.; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1tezaur - monetar; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană
 25.1.1.1monedă - câteva mii de monede de argint, printre care se aflau şi drahme de Dyrrhachium şi Apollonia şi denari romani republicani; Câteva monede se află în Muzeul Deva şi un mic număr în colecţia V. Bude, Bucureşti.; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană, 1913
 25.1.1.2sarcofag - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.3coloană - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.4capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.5unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.6piatră de râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.7cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.1.8monedă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III
 25.1.2substrucţii clădiri - de la locuinţele muncitorilor; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.1monedă - câteva mii de monede de argint, printre care se aflau şi drahme de Dyrrhachium şi Apollonia şi denari romani republicani; Câteva monede se află în Muzeul Deva şi un mic număr în colecţia V. Bude, Bucureşti.; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană, 1913
 25.1.2.2sarcofag - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.3coloană - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.4capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.5unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.6piatră de râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.7cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.2.8monedă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III
 25.1.3altar - cu inscripţie dedicat lui Hercules şi Silvanus de către o vexillatio a legiunii a XIII Gemina (CIL, III, 12565), care făcea parte din paza carierelor şi exploatarea lor.; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.1monedă - câteva mii de monede de argint, printre care se aflau şi drahme de Dyrrhachium şi Apollonia şi denari romani republicani; Câteva monede se află în Muzeul Deva şi un mic număr în colecţia V. Bude, Bucureşti.; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană, 1913
 25.1.3.2sarcofag - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.3coloană - număr neprecizat, parţial lucrate; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.4capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.5unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.6piatră de râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.7cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 25.1.3.8monedă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III
 Bibliografie:
1. Flodor, A., Hon es K., nr. 72, 1844, p.302
2. Neigebauer J.F., Dacien, p.68
3. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.6, 93
4. Ackner, M. J., MCC, I, 1856, p.99
5. Goos, C., Chronik, p.71
6. Goos, C., AVSL, XII, 1874, p.160
7. Téglas G., AK, XIV, 1886, p.114
8. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.59
9. Téglas G., AÉ, VIII; IX, 1888;1889, p.125; 289, 390-395
10. Téglas G., AEM, XIII, 1890, p.196
11. Téglas G., HTRTÉ, VI, 1889-1890, p.111, 115
12. Téglas G., Aranybányászat, II, p.62
13. Téglas G., HunyadvmTört., I, p.127-128, 183-184
14. Téglas G., BKL, XLVII, 1914, p.554-562
15. Bielz E., JSKV, xix, 1899, p.37
16. Christescu V., Viaţa ec., 38-39, p.47
17. Bude V., CrNA, VI, 1925, p.41
18. Mitrea B., ED, X, 1945, p.88
19. Informaţie O. Floca

 Punct 26. Pe şeaua de deal dintre "Mal" (Málhegy) şi "Colţ"
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 26.0.1tezaur - monetar; datare repertoriu: La Tene, 1848
 26.0.1.1monedă - piese republicane romane (şi câteva imitaţii locale); datare repertoriu: La Tene, 1848
 Bibliografie:
1. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.59
2. Téglas G., HTRTÉ, V, 1887-1888, p.62
3. Téglas G., Hunyadvm. Tört, I, p.12
4. Roska M., Rep, nr. 36, p.68
5. Mitrea B., ED, X, 1945, p.88
6. Informaţie O. Floca

 Punct 27. La capătul străzii Aurel Vlaicu, în cartierul Măgheruţa (Magyarutca)
Tip sit: aşezare

Observatii: preistorică. Ajunge până la hotarul satului Almaşu Sec.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglas G., HTRTÉ, III, 1883-1884
2. Roska M., Rep, nr. 36, p.67
3. Floca, O., SCIV, I/2, 1950, p.220

 Punct 28. Spre veste de "Cetate", în viile ce se întind de la marginea oraşului, până la cimitirul romano-catolic
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 28.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: preistorie
 Bibliografie:
1. Téglas G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.34
2. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.59
3. Téglas G., HunyadvmTört., I, p.20
4. Floca, C., SCIV, I/2, 1950, p.220

 Punct 29. Pe malul Mureşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 29.0.0.1ceramică - fragment; Este probabil sa fi fost adus de ape dintr-o aşezare din apropiere.; datare repertoriu: preistorie
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, XLIX, 1936, p.28, 76
2. Roska M., Rep, nr. 36, p.67

 Punct 30. Pe "Cetate"
Tip sit: neprecizat

Observatii: Cu ocazia construirii unor alei.
 Descoperiri:
 30.0.0.1statuetă - cap de statuetă din piatră; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglas G., AÉ, XIX; XXIV, 1899; 1904, p.92-93; 242-243

 Punct 31. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 31.0.1depozit - de bronzuri; datare repertoriu: bronz final
 31.0.1.1secure - două securi cu disc; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5096-5097, 5109, 5208, 5211-5212
 31.0.1.2celt - fragmentele a două celturi; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5096-5097, 5109, 5208, 5211-5212
 31.0.1.3seceră - două fragmente de de seceră; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5096-5097, 5109, 5208, 5211-5212
 31.0.1.4lance - fragment; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5096-5097, 5109, 5208, 5211-5212
 31.0.1.5brăţară - deschisă cu capetele ascuţite şi ornamentat cu linii incizate; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5096-5097, 5109, 5208, 5211-5212
 Bibliografie:
1. Balázs, B., HTRTÉ, XXI, 1912, p.59
2. Nestor I., Stand, p.129
3. Informaţie O. Floca

 Punct 32. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 32.0.0.1vârf de lance; datare repertoriu: La Tene
 32.0.0.2celt - din bronz, în formă de şarpe; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Müller, F., III, AVSL, 1858, p.381
2. Informaţie M. Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 33. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 33.0.0.1fibulă - din aur, de caracter dacic; datare repertoriu: La Tene, sec. I e.n.; cultura: dacică; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. , ArhStat.Bucureşti-Minist.Instr.Publ.Dos, 2587, 1874, p.f.305
2. Téglas G., AÉ, XIX, 1899, p.60
3. , OMMK, XX, p.24
4. Informaţie Z. Székely

 Punct 34. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 34.0.0.1monedă - piese de argint thasiene şi romane republicane; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XIV, 1880, p.81-82

 Punct 35. Neprecizat
Tip sit: vicus

Observatii: Este presupusă o aşezare rurală.
 Descoperiri:
 35.0.1monument epigrafic; datare repertoriu: epoca romană, 1900
 35.0.1.1ţeavă - ţevi de apeduct; Cu ocazia construirii penitenciarului.; datare repertoriu: epoca romană
 35.0.2substrucţii clădiri - De mari proporţii cu ziduri ce se întindeau şi în afară către parcul comunal. Sub ele se aflau conducte mari de apă din lut ars şi cărămizi.; datare repertoriu: epoca romană
 35.0.2.1ţeavă - ţevi de apeduct; Cu ocazia construirii penitenciarului.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , HTRTÉ, XII; XIX; XVII, 1901; 1903-1904; 1907, p.50; 162; 50
2. Informaţie O. Floca

 Punct 36. La intrarea în vechiul cimitir reformat, la est de cazărmile noi (în afara oraşului)
Tip sit: fermă

Observatii: Substrucţii de clădire din piatră legate cu mortar.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 37. În hotarul de sud, "La vii", În locul "La rochii"
Tip sit: neprecizat

Observatii: Resturi ale unor construcţii
 Descoperiri:
 37.0.0.1cărămidă - fragmente de cărămizi şi cărămizi mărunte pentru mozaic.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 38. În hotarul "Techeneu"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 38.1locuinţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 38.1.1altar - funerar cu inscripţie; datare repertoriu: epoca romană, 1951
 38.1.1.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 39. La 6 km vest de oraş, în pepiniera Serviciului silvic, dintre linia ferată şi Mureş
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 39.0.1substrucţii clădiri - Din piatră cu mortar; datare repertoriu: epoca romană
 39.0.1.1cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 39.0.1.2ţiglă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 39.0.1.3ceramică - fragmente de vase; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 40. L a 4 km est de oraş, lângă şoseaua spre Orăştie, pe o porţiune de teren în formă pătrată
Tip sit: aşezare

Observatii: civilă
 Descoperiri:
 40.1aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 40.1.1clădiri - cu mortar; datare repertoriu: epoca romană
 40.1.1.1cărămidă - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 40.1.1.2ceramică - variată; datare repertoriu: epoca romană
 40.1.1.3bloc - două blocuri de piatră cu inscripţie; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.68
2. Ackner, M., JCC, 1856, p.6
3. Filep, E., KK, nr. 50, 1865, p.198
4. Goos, C., Chronik, p.71
5. Marţian I., Rep, p.227

 Punct 41. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 41.0.0.1monedă - piese imperiale de la Domiţian, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Sept. Sever, Sept. Geta, etc.; datare repertoriu: epoca romană, sec I-III
 Bibliografie:
1. , AK, VII, 1868, p.184-185
2. , HTRTÉ, XII, 1901, p.50

 Punct 42. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 42.0.0.1fibulă - în forma de arc; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Sellye, I., Bronzes emaillés, p.70

 Punct 43. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 43.0.0.1gemă - geme romane; datare repertoriu: epoca romană; colecţia Secăşanu, Bucureşti
 Bibliografie:
1. Secăşanu, C., BMMN, I, nr. 2, 1937, p.40
2. Informaţie V. Canarache

 Punct 44. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 44.0.0.1mărgea - mărgele de sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 44.0.0.2fibulă - două fibule de bronz; datare repertoriu: epoca romană
 44.0.0.3gemă - două geme de inel; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Kövari, L., Erd.reg., p.18
2. AK, VI, 1866, p.116
3. Goos, C., Programm Schässburg, 1873-1874, p.46

 Punct 45. Neprecizat
Tip sit: drum

Observatii: Drumul roman de pe valea Mureşului
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Hampel I., AÉ, XIV, 1880, p.81-82

+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014