cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Map it  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Călan, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Călan sau Kiskalán, Pusztakalán, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă de tip Baniabic; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; Muzeul Deva, nr inventar: 5254
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, III-IV, 1927-1932, p.354
2. Berciu, D., AO, XVI, 1937, p.308
3. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.7
4. Popescu, D., Bronzezeit, p.33
5. Roska, M., Rep., p.233, nr. 91

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1cataramă - de centură celtică; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. , AÉ, X, 1890, p.355
2. Márton, L., Arch.Hun., XI, p.75, 77
3. Márton, L., Dolg.Sz., IX-X, 1934, p.127
4. Roska, M., Rep., p.233, nr. 91
5. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.67, 106
6. Hunyadi, I., Kelták, p.32

 Punct 3. În vatra actualului sat şi spre sud şi nord de acesta, pe o terasă situată la 3 km de malul Streiului.
Tip sit: aşezare - Importantă aşezare romană legată de izvoarele minerale calde şi carierele de piatră. S-au păstrat substrucţii de ziduri, fragmente de coloane de piatră, piese sculptate, cărămizi şi ţigle, vase şi fragmente ceramice.

Observatii: Se dezvoltă din vechea localitate dacică Ad Aquas (Hydata, după Ptolemeu)
 Descoperiri:
 3.1substrucţii ziduri - Substrucţii ziduri de la clădiri de piatră. Substrucţii s-ar afla şi sub biserica românească din sat; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.1boltă - Boltă de piatră aflată într-o clădire actuală; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.1.1coloană - fragmente coloane piatră, capiteluri de coloană, piese ornamentale sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.1.2cărămidă - cărămizi normale şi în formă de 8 pentru mozaic; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.1.3ţiglă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.1.4ceramică - vase şi fragmente ceramice; Au fost găsite răspândite pe câmp.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fodor, A., MOTVM, V, 1845, p.67
2. , Hon és K., 1847, p.nr. 89, 356
3. Neigebauer, J.F., Dacien, p.91-92
4. Ackner, M.J., JCC, I, II, 1856, 1857, p.11,96; 82
5. Kenner, F., AOG, XXIV, 1860, p.96
6. Torma, K., Erd. Múz., II, 1861-1863, p.131-132
7. Vass, J., Erdély, p.108
8. Gooss, C., Progr. Schässburg, 1873-1874, 1874, p.34; 34
9. Gooss, C., Chronik, p.82
10. Téglás, G., HTRTÉ, III, XIII, 1883-1884;1902, p.65-66;15
11. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.34
12. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.110

 Punct 4. La băi
Tip sit: aşezare - Aceeaşi aşezare ca şi precedenta, dar alt punct.
 Descoperiri:
 4.0.1bazin - Bazin de piatră tăiat în stâncă, cu pereţii înalţi de 3,7 m, lat de 7 m, lung de 14,2 m, cu o conductă în formă de şanţ, tăiată tot în stâncă prin care se scurgea apa în exterior. Folosit şi azi.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.91-92
2. Ackner, M.J., JCC, I, II, 1856, 1857, p.11, 96;82
3. Gooss, C., Chronik, p.82
4. Téglás, G., HTRTÉ, III, XIII, XIX, p.65-66;15, 82-83
5. , AÉ, XIII, 1893, p.206
6. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.110-112
7. Broşteanu, P., Rom.Rev., V, 1889, p.698
8. Király, P., Dacia, p.353, 408
9. Igna, N., Clujul medical, 1926, p.4
10. Igna, N., Cultul, p.58

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monument epigrafic - majoritatea sunt altare votive închinate divinităţilor vindecătoare Fortuna, Hercules, Jupiter - CIL, III, 227-228, 1404, 1406-1407, 2111, 7890, 7895. 1407 este inscripţie funerară.; Aparţin satului Călan sau celor învecinate - Streisângiorgiu, Valea Sângiorgiului, dar vin de la Aquae.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XIII, 1893, p.203-205
2. Téglás, G., Klio, X, 1910, p.500

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1cărămidă - cărămizi cu ştampila LEG XIII GEM POPMPONI FORTIS?AVRE,CONO,ANTONINIana, LEG XII GE I ADIutrux (sau Gemina Tadi?). Există şi cărămizi ştampilate civile ASCLEPI (CIL, III, 8005, 8034).; Cărămizile militare ar indica staţionarea unui detaşament al Legiunii XIII de la Apulum .; datare repertoriu: epoca romană
 6.0.0.2ţiglă - cu inscripţia L AL(?); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.113-114
2. Téglás, G., Századok, 1909, p.152-154
3. Jánó, B., AÉ, XXXII, p.54-55
4. Szilágy, J., Téglabélyegek, p.30
5. Téglás, G., Klio, X, 1910, p.500

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - monede de la Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Alexandru Sever, Faustina, Iunia Mamaea, Gordian III, Filip Arabul, etc; Monedele provin din descoperiri izolate.; datare repertoriu: epoca romană; Alba Iulia (2 piese), nr inventar: Cs.2927-2928
 Bibliografie:
1. Benkö, F., Parn.Id., VI, 1794, p.17
2. , Hon és K., 76, 1844, p.304
3. Neigebauer, J.F., Dacien, p.92, 6
4. Kenner, F., AOG, XXXVIII, 1867, p.304
5. Téglás, G., AÉ, XIII, 1893, p.205
6. Jánó. B., AÉ, XXXII, 1912, p.54
7. Jánó, B., NK, XI, 1912, p.11

 Punct 8. În mijlocul satului, pe malul stâng al Streiului
Tip sit: exploatare minieră - Carieră piatră
 Descoperiri:
 8.1exploatare minieră; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.0.1bloc - blocuri din piatră cu numele cioplitorului DIOGENES LAPIDARIUS (CIL, III, 7895); Provine probabil dintr-un atelier local; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, VI, 1885-1886, p.111
2. Téglás, G., AÉ, XIII, 1893, p.208
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.85, 110-113
4. Téglás, G., BKL, XXXVII, 1904, p.255
5. Christescu, V., Viaţa ec., p.38

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: drum - Drumul roman de la Sarmizegetusa la Mureş
 Descoperiri:
 9.1drum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, III, XIII, p.65-66; 15
2. Christescu, V., Viaţa ec., p.102
3. Christescu, V., Ist. mil., p.107, 170

 Punct 10. Vatra satului sau la "Grădiştea" din hotarul comunei Sântămăria Mare
Tip sit: castru

Observatii: Presupunerea lui Téglas privind existenţa acestui castru nu a fost confirmată.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Vass, J., Erdély, p.116
2. Király, P., Apulum, p.171, 229
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.113

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.1altar - Altar de piatră cu inscripţie dedicată de signifer al legiunii XIII Gemina lui Jupiter Dolichenus pentru sănătatea lui Septimius Sever şi a fiilor săi Caracalla şi Geta; datare repertoriu: epoca romană, 209-211 e.n.; MAC
 Bibliografie:
1. Budáy, A., Dolg., II, 1911, p.268-270, da
2. Jánó, B., AÉ, XXXII, 1912, p.400

 Punct 12. Pe cursul Streiului în jos, până aproape de sat, pe marginea malului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1ceramică - fragmente arse, de culoare neagră şi roşie.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
3. Marţian, I., Rep., p.639

 Punct 13. Neprecizat
Tip sit: depozit - Bogat depozit de bronzuri.
 Descoperiri:
 13.0.1depozit; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.16
2. , AÉ, XII, 1892, p.190
3. Roska, M., Rep., p.278-279, nr. 263

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: aşezare

Observatii: În legătură cu cariera de piatră de la Dealul Măgura
 Descoperiri:
 14.1aşezare - Legată de cariera de piatră de pe Dealul Măgura; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1altar - Altar funerar, CIL, III, 7893. A fost găsit la poalele Măgurii, pe coasta Gornii.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.1coloană - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2sarcofag - Sarcofag de copil.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.1coloană - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉM, IX, 1885, p.238
2. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.81
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.110-115

+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
 1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014