cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Map it  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  

 Băiţa, com./oraş Băiţa (denumire repertoriu: Băiţa sau Boiţa, Boica, Kisbánya, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Dealurile Sfredel, Cornet, probabil şi dealurile satelor Hărţăganu (Hercegany), Cînelul de Sus şi de Jos
Tip sit: exploatare minieră

Observatii: Au fost identificate galerii în câteva puncte.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.13, 24
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1886, p.60
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.38-40
4. Téglás, G., Földr. Közl., XVIII, 1890, p.334
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.165-166
6. Christescu, V., Viaţa ec., p.12, 13, 17, 19
7. Stanciu, V., Aurul Daciei, p.55

 Punct 2. Pe şaua de deal dintre Cornet şi Sfredel
Tip sit: aşezare - Construcţii din piatră, resturi a cca. 20 de case ( case de locuit, administraţia, paza minelor)

Observatii: Aşezare de mineri
 Descoperiri:
 2.1substrucţii clădiri - Substrucţii clădiri din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1ţiglă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.2cărămidă - cărămizi de mozaic; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3pictură murală - resturi; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.4opaiţ - cu ştampila MVRRI (CIL, III, 8076, 24); datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.5conductă - de apă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.6ceramică - vase; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.13, 24
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1886, p.60
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.38-40
4. Téglás, G., Foldr. Közl., XVIII, 1890, p.334
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.165-166
6. Christescu, V., Viaţa ec., p.12, 13, 17, 19
7. Stanciu, V., Aurul Daciei, p.55

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1pisălog - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.2râşniţă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, II, VI, VII, 1881-1883, p.77-79, 91;90, 110, 111;29-32
2. Téglás, G., UR, X, 1889, p.262
3. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.39

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1fibulă - de mici dimensiuni din aur; Colecţie particulară din Budapesta (1879)
 Bibliografie:
1. Hampel, I., AK, XIII/2, 1879, p.63, da
2. Horedt, K., AISC, IV, 1941-1943, p.163-164

 Punct 5. Galeria "Rudolf"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - monede romane din timpul lui Marc Aureliu; datare repertoriu: epoca romană, 1886
 Bibliografie:
1.

 Punct 6. În apropierea minei de la picioarele dealului Sfredel
Tip sit: tezaur

Observatii: Cu prilejul dărmării unei stânci de la "Piatra Albă" (a. 1887)
 Descoperiri:
 6.0.1tezaur - Mai multe sute de piese puse într-un vas de lut din care cele văzute de Téglas sunt din perioada Traian - Septimius Sever.; datare repertoriu: epoca romană, 1887
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, I, VII, 18801-1881, p.163;30
2. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.39-40
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.166
4. Téglás, G., BKL, XLV, 1912, p.227-238
5. Pálfy, M., FIÉ, XVIII, 1910, p.269

 Punct 7. Galeria "Rudolf"
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - 18 monede romane din argint; datare repertoriu: epoca romană, 80-243 e.n.
 Bibliografie:
1.

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat - Urme de spălătorii de aur
 Descoperiri:
 8.1spălătorie aur; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.68
2. Rákóczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.477-478
3. Marţian, I., Rep., p.80

+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
 1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014