cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 8 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Apatiu, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Apatiu, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Arcalia, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Arcalia, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud bronz târziu (Pârvan), epoca romană (Paulovics); epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Baţa, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Baţa, com. Petru Rareş, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Beclean, com. Beclean Bistriţa Năsăud Beclean, jud. Someş bronz final; bronz, Hallstatt, La Tene; epoca bronzului; epoca elenistică; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neprecizată   Afişează  
+ Bidiu, com. Matei Bistriţa Năsăud Bidiu, com. Matei, jud. Năsăud neolitic   Afişează  
+ Bistriţa, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Bistriţa, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Blăjenii de Jos, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Blăjenii de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Bozieş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Bozieş, jud. Someş neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Braniştea, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Braniştea, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Budacu de Jos, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Budacul de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Căianu Mic, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Căianu Mic, com. Căianu Mic, jud. Someş epoca bronzului   Afişează  
+ Cepari, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Cepari, com. Dumitra, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt şi La Tene; La Tene; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud nedeterminată   Afişează  
+ Chiochiş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Chiochiş, jud. Someş epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Chiraleş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Chiraleş, jud. Năsăud epoca medievală   Afişează  
+ Chiuza, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Chiuza, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti, jud. Someş epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Ciceu-Giurgeşti, com. Ciceu-Giugeşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Giurgeşti, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Mihăeşti, com. Ciceu-Mihaești Bistriţa Năsăud Ciceu-Mihăeşti, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Poieni, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Ciceu-Poeni, com. Căianu Mic, jud. Someş neprecizată   Afişează  
+ Cireşoaia, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Cireşoaia, com. Braniştea, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Cociu, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Cociu, com. Şintereag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Coldău, com. Beclean Bistriţa Năsăud Coldău, com. Beclean, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Corvineşti, com. Matei Bistriţa Năsăud Corvineşti, jud. Năsăud     Afişează  
+ Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Cristeştii Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Cuşma, com. Livezile Bistriţa Năsăud Cuşma, com. Livezile, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
< - > Dipşa, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud antichitate; bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene C   Afişează  

 Dipşa, com./oraş Galaţii Bistriţei (denumire repertoriu: Dipşa sau Dipse, Dűrbach, com. Iuda, jud. Năsăud)

 Punct 1. În "Râpa Hewes" (Hewesgraben)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1celt - de mici dimensiuni din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1888; fosta colecţie a liceului german Bistriţa
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 1888-1889, p.38
2. Roska M., Rep, 68, nr. 5

 Punct 2. "La Buturugi" (In den stempen)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit - Compus din câteva sute de obiecte din bronz, fragmentare şi întregi. Piesele fragmentare erau destinate unei turnătorii ca material brut.; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.1seceră - Mai multe exemplare cu mâner încovoiat, cu limbă sau cu buton; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.2secure - mai multe exemplare întregi şi fragmentare de diverse tipuri; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.3daltă - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.4fierăstrău - Mai multe exemplare fragmentare.; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.5spadă - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.6vârf de lance - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.7cuţit - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.8pumnal - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.9aplică - Mai multe piese în formă de lună; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.10brăţară - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.11inel - Mai multe exemplare; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.12coif - Un fragment din partea superioară a calotei.; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.13vas - Un vas cu toartă fragmentar; datare repertoriu: bronz final
 2.0.1.14turtă - Mai multe piese; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Horedt K., MBBM, IX-X, 1994, p.95

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 3.0.1mormânt; datare repertoriu: Hallstatt
 3.0.1.1vârf de săgeată - 12 exemplare de tip scitic; S-au păstrat doar două.; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia E. Orosz, Cluj
 3.0.1.2vârf de săgeată - 12 exemplare de tip scitic; S-au păstrat doar două.; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AE, XXVI, 1906, p.372-373
2. Roska M., ESA, XI, 1937, p.168-169
3. Roska M., Rep, 68, nr. 45

 Punct 4. "Dealul morţilor" (Totenberg)
Tip sit: mormânt - de incineraţie

Observatii: Celtic
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de incineraţie - Celtic, format dintr-o urnă care conţinea inventar funerar.; datare repertoriu: La Tene C, 1910; Muzeul Sibiu
 4.0.1.1cărămidă - Fragment; datare repertoriu: epoca romană
 4.0.1.2urnă - Decorată cu rozete; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.3oase - incinerate; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.4ceramică - Partea superioară a unei urne şi un fragment de strachină.; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.5spadă - Lama din fier îndoită şi partea superioară a alteia.; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.6lanţ - Din fier, pentru atârnatul spadei.; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.7brăţară - Două piese din bronz, una dintre acestea având patru semiove.; datare repertoriu: La Tene C
 4.0.1.8fibula - Din bronz; datare repertoriu: La Tene C
 Bibliografie:
1. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.181-182
2. Roska M., Közl, IV, 56, nr. 25, 1944
3. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.101, 109
4. Horedt K., Dacia, IX-X, 1941-1944, p.196-200

 Punct 5. Într-o prăpastie de lângă sat
Tip sit: ruine
 Descoperiri:
 5.1ruine - Ruine de ziduri, numite "Biserica din pădurice" (Hainkirch). Sunt considerate de Marţian ca antice.(?). Relieful din vechea biserică gotică, reprezentând un mistreţ, este probabil o lucrare din epoca medievală.; datare repertoriu: antichitate
 Bibliografie:
1. Müller F., Sieb.Sagen, p.9
2. Marţian I., Rep, p.231

+ Dobric, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Dobric, jud. Someş bronz final; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Domneşti, com. Mărişelu Bistriţa Năsăud Domneşti, com. Mărişelu, jud. Năsăud epoca bronzului târziu; epoca romană   Afişează  
+ Dorolea, com. Livezile Bistriţa Năsăud Dorolea, com. Livezile, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Dumitra, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Dumitra, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Dumitriţa, com. Dumitriţa Bistriţa Năsăud Dumitriţa, jud. Năsăud neprecizată   Afişează  
+ Enciu, com. Matei Bistriţa Năsăud Enciu, com. Matei, jud. Năsăud epoca bronzului   Afişează  
+ Feldru, com. Feldru Bistriţa Năsăud Feldru, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului   Afişează  
+ Feleac, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Feleac, com. Nuşeni, jud. Someş Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Galaţii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Ghinda, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Ghinda, com. Bistrița, jud. Năsăud bronz sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu, jud. Someş epoca greacă sau romană; neolitic   Afişează  
+ Herina, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud eneolitic; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Ilişua, com. Uriu Bistriţa Năsăud Ilişua, com. Uriu, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Ilva Mare, com. Ilva Mare Bistriţa Năsăud Ilva Mare, jud. Năsăud antichitate; epoca medievală   Afişează  
+ Jelna, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Jelna, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Lechinţa, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Lechinţa, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Livezile, com. Livezile Bistriţa Năsăud Iad, com. Livezile, jud. Năsăud nedeterminată   Afişează  
+ Liviu Rebreanu, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Prislop, com. Năsăud, jud. Năsăud neprecizată   Afişează  
+ Luşca, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Luşca, jud. Năsăud eneolitic; epoca dacică   Afişează  
+ Manic, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Manic, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Mintiu, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mintiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; paleolitic   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014