cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 8 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Apatiu, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Apatiu, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Arcalia, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Arcalia, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud bronz târziu (Pârvan), epoca romană (Paulovics); epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Baţa, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Baţa, com. Petru Rareş, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Beclean, com. Beclean Bistriţa Năsăud Beclean, jud. Someş bronz final; bronz, Hallstatt, La Tene; epoca bronzului; epoca elenistică; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neprecizată   Afişează  
+ Bidiu, com. Matei Bistriţa Năsăud Bidiu, com. Matei, jud. Năsăud neolitic   Afişează  
< - > Bistriţa, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Bistriţa, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  

 Bistriţa, com./oraş Bistrița (denumire repertoriu: Bistriţa sau Bestercze, Bistritz, jud. Năsăud)

 Punct 1. La "Cetatea de Pământ" (Foldvar)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - secure din andezit cu tăiş dublu, prezentând caneluri verticale în jumătatea găurii de înmănuşare; datare repertoriu: neolitic; colecţia fostului liceu german Bistriţa
 1.0.0.2topor - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336-337
2. Gooss, C., Chronik, p.129, da
3. Russu, V., BSG., X, 1889, p.366
4. Roska, M., Rep., 93, p.38, da

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1nucleu - fragmente de nucleu din jasp; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 2.0.0.2topor-ciocan - fragment topor-ciocan, lustruit din rocă dură; datare repertoriu: neprecizată; muzeul Antipa
 2.0.0.3topor - topor din piatră lustruit cu muchia dreaptă; datare repertoriu: neprecizată; colecţia fostului liceu german Bistriţa
 2.0.0.4secure - două securi duble din cupru cu tăişuri în cruce; datare repertoriu: eneolitic; col. fostelor licee ev. Bistriţa şi Sighişoara
 2.0.0.5spadă - din bronz, cu ornamente gravate; datare repertoriu: epoca bronzului; Naturhist. Museum, Viena
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 93, p.38
2. Berciu, D., Rev.Arhivelor, V/1, 1942, p.28
3. Roska, M., Közl., I, 1941
4. Fulszky, F., Rezkor., p.27
5. Pulszky, F., Magy.arch., p.82
6. Much, M., MCC, XII, LIX
7. Much, M., Kupferzeit, p.61
8. Hampel, J., Trouvailles, p.64
9. Téglás, G., AÉ, VIII,XII, 1888, p.125,407
10. Roska, M., Közl., II, 1942, p.23
11. Roska, M., Rep., 93, p.38
12. Popescu, D., Bronzezeit, p.29
13. Gooss, C., Chronik, p.14
14. Hampel, J., Trouvailles, p.64
15. C.Petranu, Revendicările, p.149
16. M.Roska, Rep., 93, p.38

 Punct 3. În apropiere de oraş, la "Cetatea de Pământ" (Foldvár),
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1secure - din andezit, cu tăiş dublu şi caneluri verticale în jurul găurii de înmănuşare; datare repertoriu: neolitic; în fosta colecţie a liceului evreiesc Bistriţa
 3.0.0.2topor - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Müller F., AVSL, III, 1858, p.335-337
2. Gooss, C., Chronik, p.129
3. Russu, V., BSG, 1889, p.366
4. Roska M., Rep, 39, nr. 93

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1nucleu - din iaspis; datare repertoriu: neolitic; MAC
 4.0.0.2topor-ciocan - lustruit din rocă dură; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Antipa
 4.0.0.3topor - din piatră lustruit, cu muchia dreaptă; datare repertoriu: neolitic; colecţia fostului liceu evreiesc Bistriţa
 Bibliografie:
1. Berciu, D, Revista Arhivelor, V/1, 1942, p.28
2. Roska M., Rep, 38, nr. 93
3. Roska M., Közl., I, 1941, p.51

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1secure - dublă din cupru cu tăişuri în cruce; datare repertoriu: eneolitic; Colecţia fostului liceu evreiesc Bistriţa; colecţia fostului liveu evreiesc Sighişoara
 Bibliografie:
1. Pulszkv, F., Rézkór, p.27
2. Pulszkv, F., Magv.arch, p.82
3. Much, M., MCC; Beibl, XII; LIX, 1886
4. Much, M., Kupferzeit, p.61
5. Hampel I., Trouvailles, p.64
6. Téglas G., AÉ, VIII; XII, 1888; 1892, p.125; 407
7. Pulaszky, F., Rézkór, p.27

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1spadă - din bronz cu ornamente gravate; datare repertoriu: epoca bronzului; Naturhist Museum din Viena
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.14
2. Hampel I., Trouvailles, p.64
3. Petranu, C., Revendicările, p.149
4. Roska M., Rep, 38, nr. 93

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1lance - vârf, din fier; Caracterizat ca "celtic" de către Roska; datare repertoriu: epoca fierului; colecţia fostului liceu evreiesc din Bistriţa
 7.0.0.2fibulă - două piese din argint de tip La Tene C, dintre care una cu noduri pe arc; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Budapesta
 7.0.0.3monedă - tetradrahme din argint de la Filip II şi imitaţii dace din argint după aceste monede şi după drahmele lui Alexandru Macedon; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi macedoneană; MAC şi colecţia Desewffy
 Punct 8. Într-o grădină a parohiei evanghelice din suburbia Bistriţa Mică
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - vase de lut împodobite cu linii ondulate; J. Ackner le atribuie celţilor; datare repertoriu: La Tene, 1854; Münzcabinett în Viena din 1856
 8.0.0.2lanţ - din aur compus din nouă verigi cu capetele subţiate (presupuse de unii autori a fii inele-monede) în greutate totală de 27, 43 gr; Au fost trimise imediat după descoperire la monetăria din Alba-Iulia, a fost topit în folosul tezaurului imperial austriac.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., MCC, I, 1856, p.39-40, 131
2. Seidl, J C., AKeG, XV, 1856, p.326
3. Jpolyi, A., J., AK, II, 1861, p.256-267
4. Goos, C., Chronik, p.14
5. Pink, K., NZ, XXI, 1928, p.3, n. 3
6. Mitrea B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.147-154
7. Roska M., Rep, 38, nr.93
8. Horedt K., SCIV, II/2, 1951, p.192

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1ceramică - fragmente de chiup, lucrat la roată şi ornamentat cu valuri; Se ezită a fi atribuit dacilor din a doua epoca a fierului sau germanilor de la începutul epocii migraţiilor; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Rihtchofen, B. v., AE, 1931, p.258

 Punct 10. În apropiere de Caraş
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 10.1tumul; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., La Transylv., p.121

 Punct 11. Pe "Dealul Târgului" (Burg), la nord de oraş
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 11.1cetate - Se pot observa urme de gropi simetrice făcute poate de căutătorii de comori.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Marţian I., AE, XXIII, 1903, p.287
2. Roska M., Rep, 38, nr. 93

+ Blăjenii de Jos, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Blăjenii de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Bozieş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Bozieş, jud. Someş neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Braniştea, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Braniştea, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Budacu de Jos, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Budacul de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Căianu Mic, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Căianu Mic, com. Căianu Mic, jud. Someş epoca bronzului   Afişează  
+ Cepari, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Cepari, com. Dumitra, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt şi La Tene; La Tene; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud nedeterminată   Afişează  
+ Chiochiş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Chiochiş, jud. Someş epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Chiraleş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Chiraleş, jud. Năsăud epoca medievală   Afişează  
+ Chiuza, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Chiuza, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti, jud. Someş epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Ciceu-Giurgeşti, com. Ciceu-Giugeşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Giurgeşti, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Mihăeşti, com. Ciceu-Mihaești Bistriţa Năsăud Ciceu-Mihăeşti, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Ciceu-Poieni, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Ciceu-Poeni, com. Căianu Mic, jud. Someş neprecizată   Afişează  
+ Cireşoaia, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Cireşoaia, com. Braniştea, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Cociu, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Cociu, com. Şintereag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Coldău, com. Beclean Bistriţa Năsăud Coldău, com. Beclean, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Corvineşti, com. Matei Bistriţa Năsăud Corvineşti, jud. Năsăud     Afişează  
+ Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Cristeştii Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Cuşma, com. Livezile Bistriţa Năsăud Cuşma, com. Livezile, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Dipşa, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud antichitate; bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene C   Afişează  
+ Dobric, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Dobric, jud. Someş bronz final; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Domneşti, com. Mărişelu Bistriţa Năsăud Domneşti, com. Mărişelu, jud. Năsăud epoca bronzului târziu; epoca romană   Afişează  
+ Dorolea, com. Livezile Bistriţa Năsăud Dorolea, com. Livezile, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Dumitra, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Dumitra, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Dumitriţa, com. Dumitriţa Bistriţa Năsăud Dumitriţa, jud. Năsăud neprecizată   Afişează  
+ Enciu, com. Matei Bistriţa Năsăud Enciu, com. Matei, jud. Năsăud epoca bronzului   Afişează  
+ Feldru, com. Feldru Bistriţa Năsăud Feldru, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului   Afişează  
+ Feleac, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Feleac, com. Nuşeni, jud. Someş Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Galaţii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Ghinda, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Ghinda, com. Bistrița, jud. Năsăud bronz sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu, jud. Someş epoca greacă sau romană; neolitic   Afişează  
+ Herina, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud eneolitic; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Ilişua, com. Uriu Bistriţa Năsăud Ilişua, com. Uriu, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Ilva Mare, com. Ilva Mare Bistriţa Năsăud Ilva Mare, jud. Năsăud antichitate; epoca medievală   Afişează  
+ Jelna, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Jelna, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
+ Lechinţa, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Lechinţa, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Livezile, com. Livezile Bistriţa Năsăud Iad, com. Livezile, jud. Năsăud nedeterminată   Afişează  
+ Liviu Rebreanu, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Prislop, com. Năsăud, jud. Năsăud neprecizată   Afişează  
+ Luşca, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Luşca, jud. Năsăud eneolitic; epoca dacică   Afişează  
+ Manic, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Manic, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Mintiu, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mintiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; paleolitic   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014