cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 6 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Perchiu, com. Huruieşti Bacău Perchiu, com. Huruieşti, jud. Tecuci eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Poiana Sărată, com. Oituz Bacău Poiana Sărată, com. Oituz, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Recea, com. Horgeşti Bacău Recea, com. Horgeşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Slobozia, com. Stăniceşti Bacău Slobozia de Sus, com. Stăniceşti, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Slobozia, com. Stănişeşti Bacău Slobozia de Jos, com. Stănişeşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Tătărăşti, com. Tătărăşti Bacău Tătărăşti, com. Tătărăşti, jud. Tecuci     Afişează  
+ Tăvădăreşti, com. Dealu Morii Bacău Tăvădăreşti, com. Dealu Morii, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Vâlcele, com. Corbasca Bacău Porcăreţ, com. Corbasca, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Vultureni, com. Vultureni Bacău Vultureni, com. Vultureni, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Banat (Provincia) Banat (Provincia) Banat (Provincia), jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neprecizată    
+ Abram, com. Abram Bihor Abram, com. Abram, jud. Bihor epoca medievală   Afişează  
+ Adoni, com. Tarcea Bihor Adoni, com. Tarcea, jud. Sălaj epoca bronzului   Afişează  
+ Aleşd, com. Aleşd Bihor Aleşd, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Aştileu, com. Aştileu Bihor Aştileu, jud. Bihor epoca romană; perioada prefeudală   Afişează  
+ Balc, com. Balc Bihor Balc, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Bălnaca, com. Şuncuiuş Bihor Bălnaca, com. Şuncuiuş, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului şi poate Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Beiuş, com. Beiuş Bihor Beiuş, com. Beiuş, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Belfir, com. Tinca Bihor Belfir, com. Tinca, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Berechiu, com. Sânnicolau Român Bihor Berechiu, com. Sânnicolau Român, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Betfia, com. Sânmartin Bihor Betfia, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Bicaci, com. Gepiu Bihor Bicaciu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Afişează  
+ Biharia, com. Biharia Bihor Biharea, jud. Bihor bronz final; epoca migraţiilor; La Tene; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic final-început de bronz, bronz; neolitic, bronz; perioada prefeudală; sf. epocii prefeudale   Afişează  
+ Borş, com. Borş Bihor Borş, jud. Bihor bronz final   Afişează  
+ Bratca, com. Bratca Bihor Bratca, jud. Bihor eneolitic; paleolitic   Afişează  
+ Budureasa, com. Budureasa Bihor Budureasa, jud. Bihor neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Cetariu, com. Cetariu Bihor Cetariu, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Cherechiu, com. Cherechiu Bihor Cherechiu, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Cheresig, com. Girişu de Criş Bihor Cheresig, com. Girişu de Criş, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Cheriu, com. Oşorhei Bihor Cheriu, com. Oşorhei, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Cheşereu, com. Cherechiu Bihor Cheşereu, jud. Sălaj epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Cheţ, com. Marghita Bihor Cheţ, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Chişirid, com. Nojorid Bihor Chişirid, com. Nojorid, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Cotiglet, com. Ceica Bihor Cotiglet, com. Ceica, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Crestur, com. Abrămuţ Bihor Creştur, com. Abrămuţ, jud. Bihor eneolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cubulcut, com. Săcueni Bihor Cubulcut, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Curtuişeni, com. Curtuişeni Bihor Curtuiuşeni, jud. Sălaj bronz final; epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Derna, com. Derna Bihor Derna, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Diosig, com. Diosig Bihor Diosig, com. Diosig, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului (sf.); epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Drăgeşti, com. Drăgeşti Bihor Drăgeşti, jud. Bihor epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Fegernic, com. Sârbi Bihor Fegernic, com. Sârbi, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Galoşpetreu, com. Tarcea Bihor Galoşpetreu, jud. Sălaj neolitic   Afişează  
+ Gepiu, com. Gepiu Bihor Gepiu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Afişează  
+ Ginta, com. Căpâlna Bihor Ginta, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Girişu de Criş, com. Girişu de Criş Bihor Girişu de Criş, jud. Bihor epoca fierului   Afişează  
+ Haieu, com. Sânmartin Bihor Haieu, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Josani, com. Măgeşti Bihor Josani, com. Măgeşti, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului târziu   Afişează  
< - > Lorău, com. Bratca Bihor Lorău, com. Bratca, jud. Bihor epoca migraţiilor; neolitic; paleolitic; sf. neolitic şi început de bronz   Afişează  

 Lorău, com./oraş Bratca (denumire repertoriu: Lorău sau Kőrőslóró, com. Bratca, jud. Bihor)

 Punct 1. "Peştera Boiului" (numită greşit şi "Peştera Boului"), pe dreapta Crişului Repede, în partea de sud a "Dealului Mitoc", pe coasta Boiului. Lungă de 14 m
Tip sit: peşteră

Observatii: Peştera este vizitată în 1924 de H.Breuil.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - Situl se află într-un strat de lut brun, gros de 0,46 m, conţinând bucăţi de calcar.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930 - M.Roska
 1.1.0.1piese litice - vârf de lance, răzuitor, lame atipice, aşchii. Materia primă este hidrocuarţitul.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930; autor sptur: M.Roska; Institutul Geologic Bucureşti
 1.1.0.2faună - oase de ursus spaeleus; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930; autor sptur: M.Roska; Institutul Geologic Bucureşti
 Bibliografie:
1. Breuil, H., BSSC, II/ 4, 2, 1925, 212
2. Breuil, H., Rev. d'histoire comp., XXII, 1944, p.128
3. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297, 305
4. Roska, M., AÉ, 1936, p.74
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.65, 41-43
6. Roska, M., Közl., III, 1943, p.68-69, nr. 28
7. Roska, M., Rep., 1942, p.141, nr. 281
8. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.66

 Punct 2. Peştera Boiului (citată uneori greşit şi peştera Boului), pe dreapta Crişului Repede, în partea de sud a dealului Mitoc, pe coasta Boiului. Lungă de 14 m.
Tip sit: peşteră

Observatii: Vizitată în 1924 de H.Breuil. Peştera e citată greşit de unii autori la Bratca.
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - pictată, amintind de cea de tip Bükk; datare repertoriu: neolitic, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 2.0.0.2ceramică; datare repertoriu: sf. neolitic şi început de bronz; cultura: Coţofeni, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 2.0.0.3ceramică - nu se face nici o precizare; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 Bibliografie:
1. Breuil, H., BSSC, II, 4, 2, 1925, 212
2. Breuil, H., Rev. d'histoire comp., XXII, 1944, p.128
3. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297, 305
4. Roska, M., AÉ, 1936, p.74
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.65, 41-43
6. Roska, M., Közl., III, 1943, p.68-69, nr. 28
7. Roska, M., Rep., 1942, p.141, nr. 281
8. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.66

+ Marghita, com. Marghita Bihor Marghita, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Meziad, com. Remetea Bihor Meziad, jud. Bihor epoca bronzului; paleolitic   Afişează  
+ Mişca, com. Chişlaz Bihor Mişca, com. Chişlaz, jud. Bihor eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014