cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 6 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Perchiu, com. Huruieşti Bacău Perchiu, com. Huruieşti, jud. Tecuci eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Poiana Sărată, com. Oituz Bacău Poiana Sărată, com. Oituz, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Recea, com. Horgeşti Bacău Recea, com. Horgeşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Slobozia, com. Stăniceşti Bacău Slobozia de Sus, com. Stăniceşti, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Slobozia, com. Stănişeşti Bacău Slobozia de Jos, com. Stănişeşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Tătărăşti, com. Tătărăşti Bacău Tătărăşti, com. Tătărăşti, jud. Tecuci     Afişează  
+ Tăvădăreşti, com. Dealu Morii Bacău Tăvădăreşti, com. Dealu Morii, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Vâlcele, com. Corbasca Bacău Porcăreţ, com. Corbasca, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Vultureni, com. Vultureni Bacău Vultureni, com. Vultureni, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Banat (Provincia) Banat (Provincia) Banat (Provincia), jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neprecizată    
+ Abram, com. Abram Bihor Abram, com. Abram, jud. Bihor epoca medievală   Afişează  
+ Adoni, com. Tarcea Bihor Adoni, com. Tarcea, jud. Sălaj epoca bronzului   Afişează  
+ Aleşd, com. Aleşd Bihor Aleşd, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Aştileu, com. Aştileu Bihor Aştileu, jud. Bihor epoca romană; perioada prefeudală   Afişează  
+ Balc, com. Balc Bihor Balc, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Bălnaca, com. Şuncuiuş Bihor Bălnaca, com. Şuncuiuş, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului şi poate Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Beiuş, com. Beiuş Bihor Beiuş, com. Beiuş, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Belfir, com. Tinca Bihor Belfir, com. Tinca, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Berechiu, com. Sânnicolau Român Bihor Berechiu, com. Sânnicolau Român, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Betfia, com. Sânmartin Bihor Betfia, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Bicaci, com. Gepiu Bihor Bicaciu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Afişează  
< - > Biharia, com. Biharia Bihor Biharea, jud. Bihor bronz final; epoca migraţiilor; La Tene; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic final-început de bronz, bronz; neolitic, bronz; perioada prefeudală; sf. epocii prefeudale   Afişează  

 Biharia, com./oraş Biharia (denumire repertoriu: Biharea sau Biharia, Bihor, Bihorea, Bihoreni, Bihar, jud. Bihor)

 Punct 1. La marginea de est a satului, în apropierea viilor.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare deschisă - Săpăturile lui M.Roska din 1924-1925 sunt nepublicate. S-au găsit urmele a 4 locuinţe adâncite în pământ dintre care două patrulatere şi două rotunde. Nu se precizează cărui nivel îi aparţin. Aşezarea este tăiată în mare parte de morminte din epoca prefeudală (sec. IV şi XI-XIII), dintre care s-au dezvelit 506 morminte (vezi ansamblu 2).; datare repertoriu: neolitic, bronz; cultura: Tisa, Otomani; autor sptur: M.Roska, 1924-1925
 1.1.0.1pumnal - triunghiular din cupru; datare repertoriu: neolitic final, bronz timpuriu, 1924-1925; autor sptur: 1924-1925 M.Roska
 1.1.0.2ceramică - Ceramica din aşezarea timpurie, între care şi un picior de vas cu ferestruici, este atribuită culturii Tisa, iar cea din epoca bronzului, aparţine culturii Otomani.; datare repertoriu: neolitic final-început de bronz, bronz; cultura: Tisa, Otomani, 1924-1925; autor sptur: 1924-1925 M.Roska
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.313
2. Roska, M., Dacia, II, 1925, p.403
3. Roska, M., FA, III-IV, 1941, p.56, 61
4. Roska, M., Rep., 1942, p.40, nr. 106
5. Lenghel, A., Pesarii, 8
6. Childe, G.V., Danube, 1929, p.91, 367, 380
7. Nestor, I., Stand, 1933, p.109
8. Sebestyén, K., Dolg.Sz., VIII, 1932, p.197
9. Széll, M., FA, III-IV, 1941, p.232
10. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.95

 Punct 2. La marginea de est a satului, în apropierea viilor.
Tip sit: necropolă

Observatii: Necropola taie în mare parte aşezarea din epoca neolitică şi din epoca bronzului.
 Descoperiri:
 2.1necropolă - S-a dezvelit un număr de 506 morminte. Într-un mormânt de femeie din sec. XII s-a găsit un obiect din argint, de formă emisferică căruia i s-a atribuit o semnificaţie medicală.; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. IV, XI-XIII
 Punct 3. În apropierea "Cetăţii de pământ" (Földvár), pe malul pârâului Kösmö (citat şi sub forma de Kómó sau Kórró)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.1celt - 2 piese întregi şi 2 piese fragmente; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.2seceră - din bronz, una întreagă şi un fragment; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea
 3.0.1.3lance - 2 fragmente; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea
 3.0.1.4cuţit - lamă din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea
 3.0.1.5pandantiv - 3 piese în formă de roată cu patru spiţe; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea (1 piesă), Muz. Sf.Gheorghe (2 piese)
 3.0.1.6neprecizat - un disc, o bară mică etc.; datare repertoriu: bronz final; Muz. Oradea
 Bibliografie:
1. Nagy, G., AÉ, II, 1882, p.31
2. Hampel, J., Trouvailles, 1886, 41
3. Hampel, J., Bronzkor, II, 1892, p.13-15
4. Roska, M., ESA, XII, 1935, p.155
5. Roska, M., Rep., 1942, p.40, nr. 106

 Punct 4. În fostul sat Căuaceu, încorporat în satul Biharea.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - vase din lut; datare repertoriu: La Tene
 4.0.0.2obiect de podoabă - coliere împletite, brăţări, inele etc.; datare repertoriu: sf. epocii prefeudale, sec. XI
 Bibliografie:
1. Ardoş, F., Familia, seria III, an III, nr. 4, 1936, p.68
2. Ardoş, F., Familia, seria III, an III, nr. 4, 1936, p.68

 Punct 5. "Cetatea de pământ" (Földvár)
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 5.1cetate - Cetatea are o formă pătrată cu laturi de 117 m. În interiorul ei s-au găsit şi construcţii cu ziduri de mortar şi cărămizi, ele datând probabil dintr-o epocă mai târzie. S-au găsit şi oase omeneşti şi 2 morminte intacte. Cetatea este probabil identică cu cea semnalată de cronicarul anonim în legătură cu ocuparea Panoniei de către unguri, începuturile ei plasându-se înainte de 900.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, înainte de 900; autor sptur: P.Cseplö, J.Karácsonyi, 1901
 Bibliografie:
1. Cséplö, P., AÉ, XXI, 1901, p.69-72
2. Karácsonyi, J., AÉ, XXI, 1901, p.72-74

 Punct 6. Spre sud-est de "Cetatea de pământ" şi la est de comună, pe dealul cu vii "Şumuleu" (Somlyo).
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 6.1grup de morminte - 8 morminte, orientate spre est, scheletele având lângă picioare cranii de cal. 7 morminte datează de la sfârşitul epocii prefeudale (sec. XI), al optulea fiind din sec. X.; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. X, XI; autor sptur: J.Karácsonyi, 1902
 6.1.0.1piesă de harnaşament - zăbale, scări; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. X, XI, 1902; autor sptur: Karácsonyi
 6.1.0.2armă - săbii, topoare, vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. X, XI, 1902; autor sptur: Karácsonyi
 6.1.0.3obiect de podoabă - piese din aur, argint şi bronz; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. X, XI, 1902; autor sptur: Karácsonyi
 6.1.0.4vas - din aur, argint şi bronz; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. X, XI, 1902; autor sptur: Karácsonyi
 Bibliografie:
1. Karácsonyi, J., AÉ, XXIII, 1903, p.66-67, 405-412
2. Hampel, J., Alterthümer, II, 1905, 851-856
3. Hampel, J., Honfoglalás-kor, 1907, 104-110
4. Höllrigl, J., AÉ, XLIV, 1930, p.149-150, 158

+ Borş, com. Borş Bihor Borş, jud. Bihor bronz final   Afişează  
+ Bratca, com. Bratca Bihor Bratca, jud. Bihor eneolitic; paleolitic   Afişează  
+ Budureasa, com. Budureasa Bihor Budureasa, jud. Bihor neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Cetariu, com. Cetariu Bihor Cetariu, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Cherechiu, com. Cherechiu Bihor Cherechiu, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Cheresig, com. Girişu de Criş Bihor Cheresig, com. Girişu de Criş, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Cheriu, com. Oşorhei Bihor Cheriu, com. Oşorhei, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Cheşereu, com. Cherechiu Bihor Cheşereu, jud. Sălaj epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Cheţ, com. Marghita Bihor Cheţ, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Chişirid, com. Nojorid Bihor Chişirid, com. Nojorid, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Cotiglet, com. Ceica Bihor Cotiglet, com. Ceica, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Crestur, com. Abrămuţ Bihor Creştur, com. Abrămuţ, jud. Bihor eneolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cubulcut, com. Săcueni Bihor Cubulcut, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Curtuişeni, com. Curtuişeni Bihor Curtuiuşeni, jud. Sălaj bronz final; epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Derna, com. Derna Bihor Derna, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Diosig, com. Diosig Bihor Diosig, com. Diosig, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului (sf.); epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Drăgeşti, com. Drăgeşti Bihor Drăgeşti, jud. Bihor epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Fegernic, com. Sârbi Bihor Fegernic, com. Sârbi, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Galoşpetreu, com. Tarcea Bihor Galoşpetreu, jud. Sălaj neolitic   Afişează  
+ Gepiu, com. Gepiu Bihor Gepiu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Afişează  
+ Ginta, com. Căpâlna Bihor Ginta, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Girişu de Criş, com. Girişu de Criş Bihor Girişu de Criş, jud. Bihor epoca fierului   Afişează  
+ Haieu, com. Sânmartin Bihor Haieu, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Josani, com. Măgeşti Bihor Josani, com. Măgeşti, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Lorău, com. Bratca Bihor Lorău, com. Bratca, jud. Bihor epoca migraţiilor; neolitic; paleolitic; sf. neolitic şi început de bronz   Afişează  
+ Marghita, com. Marghita Bihor Marghita, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Meziad, com. Remetea Bihor Meziad, jud. Bihor epoca bronzului; paleolitic   Afişează  
+ Mişca, com. Chişlaz Bihor Mişca, com. Chişlaz, jud. Bihor eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014