cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 5 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Afişează  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Afişează  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Afişează  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Afişează  
+ Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Afişează  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Afişează  
+ Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Afişează  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Afişează  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Afişează  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
< - > Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  

 Vărşand, com./oraş Pilu (denumire repertoriu: Vărşand sau Giula-Vărşand, Varsánd, Gyulavarsánd, jud. Arad)

 Punct 1. La circa 3 km est de sat, pe malul drept al Crişului Alb, la o distanţă de 200 m de albia acestui râu şi la circa 500 m de frontiera cu Ungaria, se află movila "Viezurişte", numită şi "Movila Comandantului" (Vezérdomb).
Tip sit: aşezare - De formă circulară plată, cu diametrul de circa 100 m.
 Descoperiri:
 1.1aşezare deschisă - Stratul de cultură, gros de 2,10 m prezintă 4 niveluri de locuire aparţinând aceleiaşi culturi arheologice. Au fost descoperite resturi de locuinţe şi o mare cantitate de ceramică. Materialul din acest sit a fost atribuit într-o vreme, în mod eronat, culturii Starčevo-Criş.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa; autor sptur: N.Krammer; D.Popescu, 1906; 1949
 1.1.1locuinţe - Nu se fac precizări; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 1.1.1.1ceramică - Se remarcă: vasele rectangulare cu pereţii drepţi, cupele mici cu picior, vasele decorate cu motive incizate, incrustate cu substanţă albă.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula (Ungaria), MNA
 1.1.1.2topor - piese din piatră, plate de tip calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula (Ungaria), MNA
 1.1.1.3străpungător; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula (Ungaria), MNA
 1.1.1.4undiţă - piese din os; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula, MNA
 1.1.1.5greutate - piese din lut; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula, MNA
 1.1.1.6lustruitor - din os; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula, MNA
 1.1.1.7ac; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula, MNA
 1.1.1.8dăltiţă - mai multe piese; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, 1906, 1949; autor sptur: N.Krammer, D.Popescu; Muz. Gyula, MNA
 Bibliografie:
1. Kutzian, I., Körösk., 1944, p.25-26, 44, 139
2. Popescu, D., SCIV, I/ 2, 1950, p.152-154
3. Nestor, I., Rev.Roum., IV, 1950, p.7, 38

 Punct 2. La 300 m vest de sat, aproape de canal, se află "Movila dintre Vii", numită şi "Movila plată" (Laposhalom).
Tip sit: aşezare - diametru de circa 100 m, înălţime de 3,5 m
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă - La suprafaţă, staţiunea prezenta o movilă în mijloc şi un val circular pe margine. Săpăturile din 1949 au dovedit că nu este vorba de un val de apărare, ci de resturile unui şir de locuinţe dispuse în cerc, în jurul unui alt grup de locuinţe, reprezentând un tip de aşezare constatat pentru prima oară în ţara noastră. În epocile anterioare, movila a servit în două rânduri ca cimitir (vezi Vărşand 1118.03).; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; autor sptur: J.Domokos; M.Roska; D.Popescu, 1902; 1930; 1949
 2.1.1locuinţe - Locuinţele sunt dispuse în cerc, pereţii fiind construiţi din pari şi împletitură de nuiele lipită cu chirpic.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani
 2.1.1.1faleră - din aur; datare repertoriu: Hallstatt, 1930; autor sptur: M.Roska
 2.1.1.2ceramică - numeroase vase bogat ornamentate cu caneluri, incizii geometrice şi proeminenţe, în stilul specific culturii Otomani. Formele cele mai frecvent întâlnite sunt vasele cu o toartă şi gura oblică, vasele cu două toarte simetrice supraînălţate. Se remarcă şi vasele ovale sau patrulatere cu pereţii drepţi (în formă de "cratiţe de peşte").; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.3rotiţe miniaturale de car - din lut; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.4fusaiolă şi greutate - piese din lut; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.5zăbală - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.6faună - coarne de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului, bronz, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.7faună - oase de animale; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.8topor-sceptru - din corn de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.1.9vârf de lance; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.1.10ac - 2 piese mari de podoabă, gravate; un fragment dintr-un al treilea ac similar; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.1.11daltă - mică, simplă; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.1.12saltaleoni - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.2depozit; datare repertoriu: epoca bronzului, 1949
 2.1.2.1faleră - din aur; datare repertoriu: Hallstatt, 1930; autor sptur: M.Roska
 2.1.2.2ceramică - numeroase vase bogat ornamentate cu caneluri, incizii geometrice şi proeminenţe, în stilul specific culturii Otomani. Formele cele mai frecvent întâlnite sunt vasele cu o toartă şi gura oblică, vasele cu două toarte simetrice supraînălţate. Se remarcă şi vasele ovale sau patrulatere cu pereţii drepţi (în formă de "cratiţe de peşte").; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.3rotiţe miniaturale de car - din lut; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.4fusaiolă şi greutate - piese din lut; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.5zăbală - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.6faună - coarne de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului, bronz, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.7faună - oase de animale; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.8topor-sceptru - din corn de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1902, 1930, 1949; autor sptur: J.Domokos, M.Roska, D.Popescu
 2.1.2.9vârf de lance; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.2.10ac - 2 piese mari de podoabă, gravate; un fragment dintr-un al treilea ac similar; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.2.11daltă - mică, simplă; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 2.1.2.12saltaleoni - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului, perioada B, 1949; autor sptur: D.Popescu
 Bibliografie:
1. Domokos, J., AÉ, XXVIII, 1908, 55-78
2. Pârvan, V., Getica, 1926, p.303
3. Roska, M., BCMI, XXVIII, 1935, 185-191
4. Roska, M., FA, III-IV, 1941, p.45-46, 56-61
5. Roska, M., Apulum, III, 1, 1946-1948, p.76-77
6. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.94-95
7. Popescu, D., SCIV, I, 2, 1950, p.149-152
8. Harmata, J., AÉ, 1946-1948, p.115, 128
9. Mozsolics, A., AÉ, 1946-1948, p.66, 72
10. Nestor, I., Rev.Roum., IV, 1950, p.7, 39
11. Berciu, D., SCIV, I, 2, 1950, p.65, 70

 Punct 3. "Movila dintre Vii", la 300 m vest de sat.
Tip sit: necropolă - Morminte de înhumaţie aflate în "Movila dintre Vii" sau "Movila plată" (Laposhalom) ce conţine o aşezare de epoca bronzului (vezi Vărşand 1118.02).
 Descoperiri:
 3.1necropolă de înhumaţie - Peste aşezarea de epoca bronzului. - Între aşezarea de epoca bronzului şi necropola de inhumaţie s-au mai descoperit morminte de inhumaţie deranjate ce datează din epoca romană şi cu inventar specific iazigo-sarmatic. Alte precizări lipsesc. Necropola de inhumaţie de sec. X-XI are un caracter maghiar, mormintele, în număr de 64-65, fiind din epocă arpadiană.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949
 3.1.1mormânt de inhumaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.1brăţară - din bronz, una având capete modelate cu protome de animale; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.2inel - piese digitate din bronz, inele de tâmplă; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.3vârf de săgeată - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.4placă de os - piese pentru arc; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.5schelete - umane, întinse şi orientate V-E, cu capul spre V; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.6faună - craniul şi picioarele unui cal; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.7vârf de săgeată - mai multe piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 3.1.1.8scară de şa - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X-XI, 1930, 1949; autor sptur: M.Roska, D.Popescu; Muz. Arad, MAC, Muz. Békéscaba, Muz. Gyula
 Bibliografie:
1. Domokos, J., AÉ, XXVIII, 1908, 55-78
2. Pârvan, V., Getica, 1926, p.303
3. Roska, M., BCMI, XXVIII, 1935, 185-191
4. Roska, M., FA, III-IV, 1941, p.45-46, 56-61
5. Roska, M., Apulum, III, 1, 1946-1948, p.76-77
6. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.94-95
7. Popescu, D., SCIV, I/ 2, 1950, p.149-152
8. Harmata, J., AÉ, 1946-1948, p.115, 128
9. Mozsolics, A., AÉ, 1946-1948, p.66, 72
10. Nestor, I., Rev.Roum., IV, 1950, p.7, 39
11. Berciu, D., SCIV, I/ 2, 1950, p.65, 70

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1brăţară - din bronz, de tip celtic, cu protuberanţe semiovale; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muz. Gyula
 4.0.0.2ceramică - vase din lut, de tehnică superioară, de caracter celtic; datare repertoriu: La Tene; Muz. Gyula
 Bibliografie:
1. Hunyadi, I., Kelták, DissÉrtationes PannonicAÉ, II, 18, 1942, p.91, 129, 149, XXV, LXXXVIII

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: val - Val de pământ, erodat, dar încă vizibil. Vine dinspre S (din direcţia Socodor) şi se îndreaptă spre N (în direcţia Sarkad, Ungaria). Pe harta 1:100.000 apare traseul său, care corespunde unei prelungiri a valului I, paralel cu Tisa, care vine din Banat pe traseul Cenei, Bobda, Satchinez, Mănăştur, iar la nord de Mureş continuă la vest de Arad pe direcţia Şimand, Socodor.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.42

+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Afişează  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Afişează  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Afişează  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Afişează  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Afişează  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Afişează  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Afişează  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Afişează  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014