cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 5 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Afişează  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Afişează  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Afişează  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Afişează  
+ Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Afişează  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Afişează  
< - > Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  

 Socodor, com./oraş Socodor (denumire repertoriu: Socodor sau Székudvar, com. Socodor, jud. Arad)

 Punct 1. La 3 km sud-vest de comună, spre Sânmartin.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare deschisă; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: M.Roska, 1930
 1.1.1locuinţă - M.Roska a descoperit fundul unei locuinţe rectangulare, distrusă în parte de şanţul şoselei. În interiorul ei a fost descoperită o construcţie de lut în formă de cuptor.; datare repertoriu: neolitic
 1.1.1.1ceramică - fragmente ceramice cu ornamente lineare incizate, fragmente de picioare de vase, fragmente cu proeminenţe semiovale; datare repertoriu: neolitic, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.271, nr. 194

 Punct 2. La circa 4 km sud de sat, pe locul numit "Căvăjdia".
Tip sit: aşezare - Movilă circulară nu prea înaltă, cu diametrul aproximativ de 90 m, înconjurată de un inel de pământ, considerat pe nedrept de M. Roska val de apărare.
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă - De remarcat forma neobişnuită a staţiunii, care constă dintr-o aşezare circulară mai mică, înconjurată de o aşezare în formă de inel. În 1930 au făcut sondaje în movilă M.Roska şi N.Covaciu (Muz. Arad, MAC). În 1948 săpăturile au fost continuate de D.Popescu şi M.Rusu care au deschis două şanţuri: unul de 20 x 2,5 m pe marginea de V a movilei, şi un altul de 15 x 5 m în inelul de pământ. În ambele locuri par a fi cinci niveluri de locuire.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; autor sptur: M.Roska, N.Covaciu; D.Popescu, M.Rusu, 1930; 1948
 2.1.0.1ceramică - fragmente şi vase mici cu o toartă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.2toporaş - piese din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.3piese litice - obsidian; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.4psalie - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad sau MAC?
 2.1.0.5pieptene - fragmente de piepteni din os, cu dinţi bilaterali şi cu nituri de fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.6mărgea - mai multe piese dintre care este amintită una mare de chihlimbar; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.7ceramică - 3 vase (1 într-un mormânt, 2 în altul); datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2grup de morminte - În şanţul din "inel" s-au descoperit 4 morminte de inhumaţie, între care unul era al unui copil. Adâncimea mormintelor era de 1,40-1,60 m. Scheletele erau culcate pe spate, orientate aproximativ E-V, şi aveau la cap fragmente de piepteni de os.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V p. Chr., 1948, D.Popescu, M.Rusu
 2.2.0.1ceramică - fragmente şi vase mici cu o toartă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.2toporaş - piese din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.3piese litice - obsidian; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.4psalie - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad sau MAC?
 2.2.0.5pieptene - fragmente de piepteni din os, cu dinţi bilaterali şi cu nituri de fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.6mărgea - mai multe piese dintre care este amintită una mare de chihlimbar; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.7ceramică - 3 vase (1 într-un mormânt, 2 în altul); datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 Bibliografie:
1. Roska, M., FA, III-IV, 1941, p.45, 46
2. Roska, M., Apulum, III, 1946-1948, p.76-77
3. Harmatta, J., AÉ, 1946-1948, p.128 şi nota 68
4. Mozsolics, A., AÉ, 1946-1948, p.66, 72
5. Popescu, D., Studii, I, 1949, p.88-91
6. Berciu, D., SCIV, I, 1, 1950, p.149
7. Berciu, D., SCIV, I, 1, 1950, p.65

 Punct 3. În pădure, spre nord aproape de stăvilarul Crişului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1brăţară - din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.11, 15

 Punct 4. La câţiva km vest de Socodor, în teren plat.
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 4.1necropolă - S-au descoperit mai multe morminte de inhumaţie, dintre care unul pare fi al unui călăreţ. Ele sunt de epocă avară.; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. VII-VIII, 1948
 4.1.0.1scăriţă de şa - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII - VIII, 1948; MNA
 4.1.0.2limbă de curea - din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII - VIII; MNA
 Bibliografie:
1. Popescu, D., Studii, II/ 1, 1949, p.88-91
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, p.6

 Punct 5. Pe teritoriul comunelor Grăniceri, Pil, Şiclău, Socodor.
Tip sit: movilă - 50 movile

Observatii: Nu se fac alte precizări.
 Descoperiri:
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Afişează  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Afişează  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Afişează  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Afişează  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Afişează  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Afişează  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Afişează  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Afişează  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Afişează  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Afişează  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Afişează  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014