cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 5 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Afişează  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Afişează  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Afişează  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Afişează  
< - > Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  

 Sântana, com./oraş Sântana (denumire repertoriu: Sântana sau Szentanua, Ujszentanna, com. Sântana, jud. Arad)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă, cu braţele în cruce; datare repertoriu: eneolitic, înainte de 1910
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., II, 1942, p.56, nr. 197
2. Roska, M., Rep., 1942, p.294, nr. 21

 Punct 2. La vest de comună, la ferma Trifu, pe canalul Crişului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.1ceramică - vase cenuşii şi roşii, fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.2greutate de plasă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.3fusaiolă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.4străpungător - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.5tipar - din piatră, pentru turnat; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 Bibliografie:
1. Informaţie Floca, O.

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1opaiţ; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 3.0.0.2râşniţă - din diorit; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 3.0.0.3monedă - piese de la Hadrian; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.11, 12, 27

 Punct 4. La circa 1 km de gara Sântana, în unghiul format de liniile Sântana - Brad şi Sântana - Arad.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă incineraţie; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1urnă - S-au descoperit mai multe urne funerare.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III
 4.1.1.1oase - calcinate; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.2fibulă - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.3cuţit - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.4mărgea - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.5ceramică - vase de ofrandă. Ceramica lucrată cu roata este în general cenuşie, cu suprafaţa şi ornamentele uneori lustruite. Ceramica lucrată cu mâna este ornamentată cu brâuri şi butoane în relief cu alveole.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 Bibliografie:
1. Informaţie Dimitriu, L., Rusu, M.

 Punct 5. La est de comună.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1neprecizat - piese din fier. Nu se fac alte precizări.; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68, 166-167

 Punct 6. Între Sântana şi Curtici.
Tip sit: movilă

Observatii: Nu se fac precizări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68, 166-167

 Punct 7. Între Sântana şi Zimand, în dreptul cantonului CFR nr.6
Tip sit: val - circumvalaţie mare de pământ ars, cu un diametru de circa 1 km; înălţimea actuală a valului este de 4 - 6 m, iar lăţimea de 30 - 35 m. La SV de circumvalaţie se află o movilă impunătoare cu un diametru de circa 40 m şi o înălţime de 8 m.
 Descoperiri:
 7.1val - Cu ocazia unor cercetări de teren făcute în 1951 - 1952 s-a constatat că întreg materialul ceramic recoltat de la suprafaţă aparţine epocii bronzului (culturile Pecica şi Otomani). Mormintele descoperite de A.Török (unul de adult şi unul de copil) ar putea aparţine epocii târzii a bronzului sau eventual epocii prefeudale. Aceeaşi datare se impune şi pentru circumvalaţie, considerată în literatura mai veche drept un ring avar.; datare repertoriu: epoca bronzului, 1888, 1951, 1952
 7.1.1urnă - În 1888, cu ocazia lucrărilor de terasament a liniei ferate, tăindu-se valul, a fost găsită în partea dinspre şanţ, o urnă. Urna este un vas din pastă grosolană. În apropierea ei s-a găsit un schelet de om, fără inventar.; datare repertoriu: bronz final sau epocă prefeudală
 7.1.1.1oase - umane; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888
 7.1.1.2cunună - din 12 frunze din laur, legate câte 3; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.1.3brăţară - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.1.4inel - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2mormânt - Sunt două morminte, unul de adult şi unul de copil, fără inventar. Provin din sondajul efectuat de A.Török.; datare repertoriu: bronz final sau epocă prefeudală
 7.1.2.1oase - umane; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888
 7.1.2.2cunună - din 12 frunze din laur, legate câte 3; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2.3brăţară - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2.4inel - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Márki, S., AÉ, II, 1882, p.112 - 121
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, p.37 - 42
3. , AÉ, VIII, 1888, p.286
4. Informaţie Rusu, M. Hampel, J., AÉ, IX, 1889, p.375

+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Afişează  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Afişează  
+ Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Afişează  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Afişează  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Afişează  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Afişează  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Afişează  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Afişează  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Afişează  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Afişează  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Afişează  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Afişează  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Afişează  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Afişează  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014