cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 3 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Afişează  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Afişează  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Afişează  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Afişează  
< - > Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  

 Vărd, com./oraş Chirpăr (denumire repertoriu: Vărd sau Werd, Vérd, com. Agnita, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. La locul numit "Schower Nak", pe malul stâng al Hârtbaciului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă, cu două tăişuri în cruce şi alte trei fragmente; datare repertoriu: eneolitic, 1876; colecţia liceului german Sighişoara
 1.0.0.2secure - din bronz; Secure amintită de Hampel; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.0.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.62
2. , Programm Schässburg, 1877, p.68
3. Tocilescu, G., Dacia, p.803
4. Pulszky, F., Rézkor., p.27
5. Pulszky, F., Magy. Arch., p.82
6. Hampel I., Trouvailles, p.60
7. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.199
8. , AÉ, VIII; XII, 1888; 1992, p.120; 407
9. Marţian I., Rep, p.731
10. Roska M., Közl, II, 1942, p.58-59, 210
11. Roska M., Rep, p.304, nr. 70

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - din bronz cu marginile ridicate; datare repertoriu: bronz mijlociu
 Bibliografie:
1. Hampel I., Bronzkor, III, p.28
2. Roska M., Rep, p.304, nr. 70

 Punct 3. În apropierea staţiei de cale ferată, pe locul "Tower"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.2ac - din bronz, cu proeminenţe; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.3celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu
 3.0.0.4greutate - trei fragmente; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.5ceramică - o ceaşcă; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu
 3.0.0.6ceramică - fragmente ştampilate; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt
2. Sulimirski, T., NPZ, XXV, 1938, p.138
3. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.109

 Punct 4. Pe locul "Ueshet"
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 4.0.1depozit de bronzuri; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.1celt - două celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.2daltă - din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.3seceră - fragmente din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.4ac - decorat cu cercuri concentrice, din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.5turtă - mai multe turte din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.59-60
2. Tocilescu, G., Dacia, p.805, 821, 824
3. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.199
4. , AÉ, XII, 1892, p.406
5. Marţian I., Rep, p.731
6. Informaţie M. Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - urnă, înaltă de 20 cm, de culoare cenuşie, capac şi două fragmente cu ornamentaţie în benzi ondulate; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fronius, F, Korrbl VSL, III, 1882, p.108

+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Afişează  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Afişează  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Afişează  
1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014