cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 3 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Afişează  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Afişează  
< - > Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Afişează  

 Târnava, com./oraş Târnava (denumire repertoriu: Proştea Mare sau Gross-Probstdorf, Nagyprépostfalva, Magyekemezö, jud. Târnava Mică)

 Punct 1. La capătul dinspre nord al satului
Tip sit: aşezare

Observatii: Presupunerea lui H. Schroller legată de existenţa culturii Schneckenberg nu se confirmă.
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Cu ceramică pictată de tip vest-transilvanean; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: K. Horedt, 1948
 1.1.0.1ceramică - pictată, de tip vest transilvănean; datare repertoriu: neolitic, 1948; autor sptur: K.Horedt (periegheză); Muzeul Sibiu, Mediaş, Scoala Proştea Mare
 Bibliografie:
1. Horedt, K., MBBM, XII, 1947, p.94
2. Horedt, K., Studii, II, 1949, p.144
3. Schroller, H., St.u.Kz., p.75

 Punct 2. Pe malul Târnavei Mici, în apropierea satului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; Muzeul Sibiu, nr inventar: 297
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1tezaur monetar - Monede dace de argint imitând tetradrahmele macedonene Filip II; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 3.0.1.1topor - şase topoare neolitice de serpentin şi amfibolit; datare repertoriu: neolitic; muzeul Sibiu, nr inventar: 27-31
 3.0.1.2măciucă - sferică de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; Şcoala Proştea mare
 3.0.1.3topor - fragmente; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu
 3.0.1.4ceramică - vad mic cu toartă, cioburi, greutăţi lut; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu
 3.0.1.5secure - de cupru cu două tăişuri dispuse în cruce; datare repertoriu: eneolitic
 3.0.1.6pumnal - de bronz cu nod la mâner, aparţinând unui tip din Rusia răsăriteană; datare repertoriu: bronz final; muzeul Sibiu
 3.0.1.7tipar - mai multe tipare din piatră pentru turnarea barelor de metal; datare repertoriu: epoca bronzului, 1856
 3.0.1.8ceramică - fragment de cupă cu picior; datare repertoriu: Hallstatt; muzeul Sibiu
 3.0.1.9ceramică - căni de lut de factură dacică; datare repertoriu: La Tene; muzeul Sibiu
 3.0.1.10fibulă - fibula de bronz; datare repertoriu: epoca fierului
 3.0.1.11monedă - stater de aur de la Alexandru Macedon, tetradrahma de argint Macedonia Prima; datare repertoriu: La Tene, Alexandru Macedon; cultura: macedoneană, 1857
 3.0.1.12perlă - mai multe perle din sticlă; datare repertoriu: epoca fierului
 3.0.1.13pinten - de fier; datare repertoriu: La Tene
 3.0.1.14celt - trei celturi bronz şi fragmente din al patrulea; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Siubiu, Şcoala Proştea Mare
 3.0.1.15ceramică - vas mic cu două toarte; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. , MAGW, 1909, p.476
2. Pink, K., Münzprägung, 1939, p.35, 141
3. Marţian, I., Rep., p.532
4. C. Gooss, Chronik, p.46
5. Koch, A., Erd. Múz., V, 1876, p.131
6. Tocilescu, Gr., Dacia, p.780
7. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.199
8. I.Andrieşescu, Contribuţie, p.31
9. I.Marţian, Rep., p.532
10. V.Berciu, R.Arhivelor, V/1, 1942, p.56
11. M. Roska, Rep., 24, p.187
12. analog obiectul anterior
13. C.Gooss, Chronik, p.46
14. G.Tocilescu, Dacia, p.88
15. I.Andrieşecu, Contribuţie, p.68,76
16. Informaţie Horedt, K.
17. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.306
18. Roska, M., Közl., II, 1942, p.45
19. Roska, M., Rep., 24, p.187
20. Popescu, D., Bronzezeit, p.29, da
21. Horedt, K., AISC, V, 1944-48, p.308
22. Informaţie Horedt, K.
23. Mokesch, M., MCC, II, 1857, p.167
24. Gooss, C., Chronik, p.46
25. Marţian, I., Rep., p.532
26. Horedt, K., MBBM, IX-X, 1944, p.98, 108, da
27. Informaţie Horedt, K.
28. Mokesch, M., MCC, II, 1857, p.167, 168
29. Tocilescu, Gr., Dacia, p.821
30. Kenner, Fr., AKOeG, XXIV, 1860, p.395
31. Miksa, Gy., Tort.eml., p.46
32. Gooss, C., Chronik, p.247
33. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.75
34. Tocilescu, Gr., Dacia, p.854, 857
35. Téglás, G., OTTÉ, XII, 199, p.1887
36. Téglás, G., Foldr. Kőzl., XX, 1892, p.79
37. Pink, K., Munzpragung, 253, p.120, 143
38. Marţian, I., Rep., p.253
39. Roska, M., Rep., 24, p.187
40. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.75

 Punct 4. Pe teritoriul satului
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Substrucţii de ziduri ale unor clădiri din piatră.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2tub - tuburi de lut ars din conducte de apă; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3râşniţă - mai multe râşniţe de trahit; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4monument funerar - mai multe monumente funerare din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.5medalion - cu busturi; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 3062
 4.1.0.6stela funerară - cu inscripţie CIL 962-7725; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 3064
 4.1.0.7relief funerar - fragmente (cal şi călăreţ, plug cu boi etc); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.8chei - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.9fibulă - trei fibule de tip roman - cu capetele în formă de bulb, cu grilaj si cu ancoră (găsită la "Kesseln"); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.10monedă - de bronz şi argint de la Iulia Pia, fiica lui Titus, Domiţian, Antoninus Pius şi Marc Aureliu; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Mokesch, S., MCC, II;III;IV;, 1857;1858;1856, p.167, 330;336;226
2. , Transilvania, 1857, p.189
3. Kenner, Fr., AOG, XXIV, 1860, p.395-396
4. Miksa, Gy., Tört.Eml., p.46
5. Gooss, C., Prog. Schass., 1873-1874, p.46
6. Gooss, C., Chronik, 100
7. Schober, A., Dolg., II, 1911, p.279-281
8. Marţian, I., Rep., p.532
9. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.28, da

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1vârf de lance - din fier, fără aripi; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII; Muzeul Sibiu
 5.0.0.2podoabă - semilunară, formând partea inferioară a unui cercel de bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, a doua jumătate a mileniului I; Muzeul Sibiu, nr inventar: 7063
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Getica, p.514, da
2. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.65
3. Goos, C., Chronik, p.135
4. Horedt, K., Germania, XXV, 1941, p.125

 Punct 6. La locul numit "În căldare" (Im Kessel)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1fibula - piciorul romboidal al unei fibule ornamentate cu motive spiraloide; Ca loc de descoperire a fibulei se amintesc în mod greşit şi împrejurimile Albei, Mediaşului sau Sibiului. Poate se face o confuzie cu numele satului învecinat Chesler.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul VI; Muzeul Sibiu, nr inventar: 761-762
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.135
2. Horedt, K., Germania, XXV, 1941, p.26
3. Hampel, J., Alterthümer, I, II, 1905, p.491,697, da
4. Horedt, K., Germania, XXV, 1941, p.124

 Punct 7. La vest de sat
Tip sit: cetate - Cetate mare de pământ cu incintă dublă
 Descoperiri:
 7.1cetate - Cetate de pământ pe o înălţime cu o incintă dublă şi ceramică postslavă; datare repertoriu: epoca medievală
 7.1.1mormânt colectiv - Mormânt colectiv cu scheletele orientate EV, fără inventar; datare repertoriu: epoca medievală
 7.1.1.1ceramică; datare repertoriu: perioada postslavă
 Bibliografie:
1. , Studii, I, 1949, p.144

+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Afişează  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Afişează  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Afişează  
1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014