cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 3 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Afişează  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Afişează  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Afişează  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Afişează  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Afişează  
< - > Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Afişează  

 Vurpăr, com./oraş Vurpăr (denumire repertoriu: Vurpăr sau Vurpód, Burgberg, jud. Sibiu)

 Punct 1. În apropiere de sat, sub "Pădurea copiilor" (Kinderwald).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - de piatră, lustruit şi neperforat, de formă triunghiulară; datare repertoriu: neolitic; Muz. Sibiu, nr inventar: 1435
 Bibliografie:
1. Informaţie K.Horedt

 Punct 2. La locul numit "Radeburg".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1seceri - 3 seceri de bronz cu cârlig (două fragmentare şi una întreagă); datare repertoriu: epoca bronzului, 1877; colecţia liceului săsesc din Braşov (secera întreagă), Muz. Sibiu, nr inventar: Muz. Sibiu - 11993 - 11994
 2.0.0.2cercuri de butuci de roţi - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, 1877
 Bibliografie:
1. , Programm Kronstadt, 85, 1884, p.66
2. Horedt, K., MBBM, IX - X, 1944, p.101, 40
3. Horedt, K., Dacia, IX - X, 1941 - 1944, p.194 - 196
4. Nestor, I., Dacia, IX - X, 1941 - 1944, p.548
5. Popescu, D., Transilvania, 74, 1944, p.64
6. Vulpe, R., Balcania, VIII, 1945, p.271

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1secure - plată, din aramă; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; Muz. Sibiu, nr inventar: 4171
 Bibliografie:
1. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.37, pl. II, 6

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ac - de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului târziu; Muz. Sibiu, nr inventar: 1948
 Bibliografie:
1. Informaţie K.Horedt

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - 9 de bronz; Date greşit de Marţian ca provenind din Vurpăr, com. Vinţul de Jos.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.42, nr. 750
2. Roska, M., Rep., 1942, p.308, nr. 103

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1brăţară - de bronz cu un capăt ascuţit, îmbucându-se în celălalt îngroşat; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică, 1895; Muz. Sibiu, nr inventar: 13181
 Bibliografie:
1. Horedt, K., MBBM, IX - X, 1944, p.101, 109
2. Horedt, K., Dacia, IX - X, 1941 - 1944, p.196

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1vârf de lance - de fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Getica, 1926, p.514, da
2. Roska, M., Rep., 1942, p.308, nr. 103
3. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.73, 145

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1sabie - de fier; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIII; Muz. Sibiu, nr inventar: 10323
 Bibliografie:
1. Informaţie K.Horedt

 Punct 9. Biserica evanghelică.
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 9.1biserică - Basilică romanică cu absidiole laterale scobite în grosimea pereţilor. Luneta portalului e decorată cu un relief reprezentând "arborele vieţii" între un leopard şi o fiinţă fantastică (cap de leu şi corp de peşte).; datare repertoriu: epoca medievală, primele decenii ale sec. XIII
 Bibliografie:
1. Roth, V., Plastik, 1906, p.5
2. , Kunst in Sieb., 1934, p.21
3. Horwath, W., Sieb. Vjrschr., LIX, 1936, p.175
4. Gerevich, T., Románkori emlékei, 1938, p.157 - 158, XCIII - 1

1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014