cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 3 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Afişează  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
< - > Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

 Tălmaciu, com./oraş Tălmaciu (denumire repertoriu: Tălmaciu sau Nagytalmács, Talmesch, jud. Sibiu)

 Punct 1. Pe teritoriul satului, aproape de vărsarea Sadului în Olt.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1toporaş - de piatră; datare repertoriu: neprecizată; Muz. Sibiu, nr inventar: 3338
 Bibliografie:
1. Müller, H., Korrbl. VSL, X, 1887, p.120
2. Informaţie K.Horedt

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - de piatră; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Sibiu, nr inventar: 10237
 Bibliografie:
1. Müller, H., Korrbl. VSL, X, 1887, p.120
2. Informaţie K.Horedt

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1brăzdar de plug; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Getica, 1926, p.495
2. Canarache, V., SCIV, I/ 2, 1950, p.99

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1fibulă - romană, de bronz, cu susţinătorul arcului prelungit; Descoperită cu ocazia săpării unei fântâni.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sibiu, nr inventar: 1662, 6457
 Bibliografie:
1. Müller, H., Korrbl. VSL, X, 1887, p.120
2. Horedt, K., Sieb. Vjschr., LX, 1937, p.188 - 189

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 5.1drum - Urmele lui erau vizibile în secolul XIX pe pantele dealului pe care se afla fortăreaţa medievală Landeskrone, precum şi la V de sat, în arături, pe dreapta actualei şosele spre Sibiu.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.274, nr. 4
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.26
3. Vass, I., Erdély, 1863, p.107, 109
4. Gooss, C., Programm Schässburg, 1873 - 1874, p.43
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.112 - 113
6. Kiräly, P., Apulum, 1889, p.107, 206
7. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.102
8. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.108

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: turn - rotund
 Descoperiri:
 6.1turn - Aparţinea unei mănăstiri. S-a crezut multă vreme că este de epocă romană.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIV
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.274, nr. 3
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.26
3. , JCC, 1857, p.99
4. Vass, I., Erdély, 1863, p.117
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.112 - 113
6. Király, P., Dacia, I, 1893, p.425
7. Bielz, E. A., JSKV, XIX, 1899, p.29
8. Téglás, G., MKÉ, V, 1911, p.58
9. Buday, A., Dolg., VII/ 1, 1916, p.10 - 11
10. Marţian, I., Rep., 1920, p.38, nr. 676
11. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.121
12. Horedt, K., Sieb. Vjschr., LX, 1937, p.188 - 189

 Punct 7. Pe malul râului Sadu.
Tip sit: dig

Observatii: Nu a existat nici un castru pe malul râului Sadu. Ceea ce Ackner considera latura unui castru roman are în realitate o origine mult mai recentă, poate un dig pentru a opri revărsarea apelor râului de munte.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.274, nr. 3
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.26
3. , JCC, 1857, p.99
4. Vass, I., Erdély, 1863, p.117
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.112 - 113
6. Király, P., Dacia, I, 1893, p.425
7. Bielz, E. A., JSKV, XIX, 1899, p.29
8. Téglás, G., MKÉ, V, 1911, p.58
9. Buday, A., Dolg., VII/ 1, 1916, p.10 - 11
10. Marţian, I., Rep., 1920, p.38, nr. 676
11. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.121
12. Horedt, K., Sieb. Vjschr., LX, 1937, p.188 - 189

 Punct 8. Între satele Tălmaciu şi Boiţa, la confluenţa Cibinului cu Oltul, pe culmea din faţa intrării spre pasul Turnu Roşu.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 8.1cetate - Zidită cu mortar în 1370 şi distrusă de Ioan Hunyadi în 1453.; datare repertoriu: epoca medievală, 1370
 Bibliografie:
1. Teutsch, Fr., JSKV, III, 1883, p.127 - 129
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.38, nr. 676
3. Marţian, I., Urme, 1921, p.42
4. Conea, I., BSG, LIII, 1934, p.97
5. Horedt, K., SOF, VI, 1941, p.594 - 595

+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Afişează  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Afişează  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Afişează  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Afişează  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Afişează  
1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014