cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 2 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Ghijasa de Sus, com. Alţina Sibiu Ghijasa de Sus/de Jos (?), jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Glâmboaca, com. Avrig Sibiu Glâmboaca, com. Avrig, jud. Sibiu eneolitic   Afişează  
+ Hamba, com. Şura Mare Sibiu Hamba, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Haşag, com. Loamneş Sibiu Haşag, com. Loamneş, jud. Târnava Mare eneolitic final; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Hosman, com. Nocrich Sibiu Hosman, jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Iacobeni, com. Iacobeni Sibiu Iacobeni, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Ighişu Nou, com. Mediaş Sibiu Ighişu Nou, jud. Târnava Mare epoca romană   Afişează  
+ Loamneş, com. Loamneş Sibiu Loamneş, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Mag, com. Sălişte Sibiu Mag, com. Sălişte, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Marpod, com. Marpod Sibiu Marpod, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; neolitic   Afişează  
+ Mălîncrav, com. Laslea Sibiu Mălîncrav, jud. Târnava Mare neprecizată   Afişează  
< - > Mediaş, com. Mediaş Sibiu Mediaş, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neprecizată   Afişează  

 Mediaş, com./oraş Mediaş (denumire repertoriu: Mediaş sau Medgyas, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă; datare repertoriu: eneolitic; Muyeul grassi, Leipzig, nr inventar: 590
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.171, nr. 156

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1seceră - din bronz; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu; Muzeul Mediaş, nr inventar: 6381;23
 2.0.0.2cerc - din bronz; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu; Muzeul Mediaş
 2.0.0.3spirală - din bronz; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu; Muzeul Mediaş
 Bibliografie:
1. Tocilescu Al., Dacia, p.804
2. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.197
3. Roska M., Rep, p.171, nr. 156

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente şi vase întregi; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg; Mz Sighişoara; Mz Mediaş, nr inventar: 6382-3, 6387-90, 6395-8, 6400-3, 10230, 10233; 16, 24-5, 63
 3.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: Hallstatt; Mz Sighişoara; Mz Mediaş, nr inventar: 6382-3, 6387-90, 6395-8, 6400-3, 10230, 10233; 16, 24-5, 63
 3.0.0.3faună - oase de cerb şi de căprioară; datare repertoriu: nedeterminată; Mz Sighişoara; Mz Mediaş, nr inventar: 6382-3, 6387-90, 6395-8, 6400-3, 10230, 10233; 16, 24-5, 63
 3.0.0.4oase - umane; datare repertoriu: nedeterminată; Mz Sighişoara; Mz Mediaş, nr inventar: 6382-3, 6387-90, 6395-8, 6400-3, 10230, 10233; 16, 24-5, 63
 Bibliografie:
1. , AVSL, IX, 1870, p.499
2. Vulpe Ec., MERF, II, 1929, p.534
3. Horedt K., SCIV, I, 1950, p.126

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - vase de tip Noua-Teiuş; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Noua; Muyeul Mediaş
 Bibliografie:
1. Horedt K., Mat.Arh, I, 1953, p.806

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 5.0.1tezaur de aur - Fără alte precizări; datare repertoriu: neprecizată; Muyeul Budapesta (?)
 Bibliografie:
1. Téglás, G, BKL, XLIV, 1, 1911, p.542-543

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - un vas; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu, nr inventar: 10231
 6.0.0.2fier de plug; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu, nr inventar: 10241
 Bibliografie:
1. Moisil C., ZSC, XXVIII, nr. 47, 1924, p.752
2. Pârvan V., Getica, p.610

 Punct 7. Lângă drumul spre Dârlos, pe terenul şcolii agricole, pe malul drept al Târnavei Mari
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 7.1.0.1ceramică - fragmente şi două ceşti; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Sibiu, nr inventar: 5425-5426, 5429-5430
 Bibliografie:
1. Schroller, St.u.Kz., p.75
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.70
3. Roska M., Rep, p.171, nr 156

 Punct 8. Lângă drumul spre Dârlos, pe terenul şcolii agricole, pe malul drept al Târnavei Mari
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 8.1necropolă de incineraţie - Necropolă de incineraţie în urne; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 8.1.0.1ceramică - vase mari, probabil folosite ca urne; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4654-4656
 Bibliografie:
1. Schroller, H., St. u. Kz., p.75
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.70
3. Roska M., Rep, p.171, nr. 156

 Punct 9. Pe malul Târnavei Mari, într-o groapă de nisip
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1ceramică - o ceaşcă cu două toarte; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Mediaş
 Bibliografie:
1. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.107

 Punct 10. Spre sud-vest de oraş la "Baia de nisip"
Tip sit: aşezare

Observatii: Printr-un sondaj efectuat în 1955 s-a stabilit existenţa urmelor de cultură aparţinând epocii bronzului, prima epocă a fierului, celei de a doua epoci a fierului, din secolele III-II î. Chr.
 Descoperiri:
 10.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 10.1.1mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1953
 10.1.1.1ceramică; datare repertoriu: La Tene, secolele III-II î. Chr; cultura: dacică
 10.1.1.2ceramică - borcan; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV d. Chr
 10.1.1.3monedă - imitaţie după monedele de tip Filip II al Macedoniei; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 10.1.1.4ceramică - amforă de culoare cenuşie, cu două torţi, care conţinea oase încinerate; datare repertoriu: epoca romană, secole III-IV d. Chr
 10.1.2bordei - Bordei cu vatră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg, 1953
 10.1.2.1ceramică; datare repertoriu: La Tene, secolele III-II î. Chr; cultura: dacică
 10.1.2.2ceramică - borcan; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV d. Chr
 10.1.2.3monedă - imitaţie după monedele de tip Filip II al Macedoniei; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 10.1.2.4ceramică - amforă de culoare cenuşie, cu două torţi, care conţinea oase încinerate; datare repertoriu: epoca romană, secole III-IV d. Chr
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Act.Muz. Mediaş, 2, p.8-10
2. Crişan, I. H., Act.Muz. Mediaş, 3, p.27-45

 Punct 11. Pe "Cetate" (Burg), în marginea de nord a oraşului
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 11.1aşezare; datare repertoriu: Hallstatt
 11.1.0.1ceramică - fragmente şi un vas sferic cu trei orificii, vase bitronconice şi ceşti; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu; Muzeul Mediaş; Muzeul Berlin;, nr inventar: 5400-5424; 19-24
 Bibliografie:
1. , AVSL, IX, 1870, p.499
2. Goos, C., Chronik, p.36
3. Goos, C., AVSL, XIII; XIV, 1876; 1877, p.608; 175
4. Marţian I., Rep, p.426
5. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.160
6. Horedt K., Sieb Vjschr., LXII, 1939, p.120-122
7. Roska M., Rep, p.171, nr. 156
8. Informaţie R. Vulpe
9. Székely, Z., Act. Muz. Mediaş, 2, p.6-8
10. Crişan, I. H., Act. Muz. Mediaş, 3, p.45-48

 Punct 12. Pe panta de sud a Dealului "Cetate" (strada Petöfi 2)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 12.1aşezare - La doi metrii adâncime; datare repertoriu: epoca bronzului, 1936
 12.1.1vatră - Mai multe vetre de foc; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.1.1.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final
 12.1.1.2chirpici; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.1.1.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.1.1.4greutate - greutăţi de plasă în formă de piramidă; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.1.1.5tipar - două jumătăţi de tipare pentru celturi de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. , AVSL, IX, 1870, p.499
2. Goos, C., Chronik, p.36
3. Goos, C., AVSL, XIII; XIV, 1876; 1877, p.608; 175
4. Marţian. I., Rep, p.426
5. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.160
6. Horedt K., Sieb Vjschr., LXII, 1939, p.120-122
7. Roska M., Rep, p.171, nr. 156
8. Informaţie R. Vulpe
9. Székely, Z., Act. Muz. Mediaş, 2, p.6-8
10. Cişan, I. H., Act. Muz. Mediaş, 3, p.45-48

 Punct 13. La locul "Lunca ciorilor"
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 13.1necropolă de incineraţie - Necropolă în legătură cu aşezarea de "Cetate"; datare repertoriu: Hallstatt
 13.1.0.1ceramică - fragmente, vase cu proeminenţe şi caneluri; datare repertoriu: Hallstatt
 13.1.0.2cărbune; datare repertoriu: Hallstatt
 13.1.0.3oase - incinerate; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Act. Muz. Mediaş, 2, p.7-8

 Punct 14. În fosta grădina "Wachsmann"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1ceramică - fragmente şi o urnă grafitată; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Mediaş
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Act.Muz. Mediaş, 2, p.7-8

 Punct 15. Pe malul Târnavei, aproape de drumul Dârlosului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1ceramică - fragmente, unele grafitate şi ornamentate cu linii ondulate; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4657-4687, 4808, 4806-4848, 10229
 15.0.0.2prâsnel - fragmente de prâsnele; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4657-4687, 4808, 4806-4848, 10229
 15.0.0.3cuţit - lamă; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.36
2. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.197
3. Roska M., Rep, p.171, nr. 156

 Punct 16. La 1,5 km de oraş, pe "Brigi", la punctul de intersecţie a şoselei Mediaş-Sighişoara cu calea ferată, la locul "Podei", într-o groapă de prundiş
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 16.1grup de morminte; datare repertoriu: La Tene, Latene C şi Latene B (Reinecke)
 16.1.1mormânt de incineraţie; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke), 1860
 16.1.1.1ceramică - mai multe vase; Unele dintre vase erau pline cu oase incinerate; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke), 1860
 16.1.1.2sabie - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.1.3cuţit - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.1.4foarfecă - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.1.5schelet - masculin; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.1.6garnitură - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.7phaleră - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.8zăbala - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.9brăţară - mai multe brăţări din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.10mărgea - din lut; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.11ceramică - mai multe vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.1.12urnă; Conţinea oase calcinate; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.1.13ceramică - vase; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.1.14brăţară sau inel - cu picior de bronz cu trei nodozităţi, un fragment al unei brăţări asemănătoare; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.1.15colier - fragment din bronz cu nodozitate rotundă, alte fragmente; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.1.16cercel - din bronz; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.1.17lanţ - din argint; Dispărut; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke), 1860
 16.1.2.1ceramică - mai multe vase; Unele dintre vase erau pline cu oase incinerate; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke), 1860
 16.1.2.2sabie - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.2.3cuţit - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.2.4foarfecă - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.2.5schelet - masculin; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.2.6garnitură - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.7phaleră - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.8zăbala - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.9brăţară - mai multe brăţări din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.10mărgea - din lut; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.11ceramică - mai multe vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.2.12urnă; Conţinea oase calcinate; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2.13ceramică - vase; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2.14brăţară sau inel - cu picior de bronz cu trei nodozităţi, un fragment al unei brăţări asemănătoare; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2.15colier - fragment din bronz cu nodozitate rotundă, alte fragmente; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2.16cercel - din bronz; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.2.17lanţ - din argint; Dispărut; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie al unei femei. A fost descoperit pe acelaşi teren ca şi precedentele, pe un pinten al terasei joase de pe malul stâng al Târnavei, într-o groapă de nisip şi pietriş.; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică, 1938
 16.1.3.1ceramică - mai multe vase; Unele dintre vase erau pline cu oase incinerate; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke), 1860
 16.1.3.2sabie - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.3.3cuţit - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.3.4foarfecă - din fier; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.3.5schelet - masculin; datare repertoriu: La Tene, Latene C (Reinecke)
 16.1.3.6garnitură - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.7phaleră - din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.8zăbala - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.9brăţară - mai multe brăţări din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.10mărgea - din lut; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.11ceramică - mai multe vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu, MAC (10070), Muzeul Viena
 16.1.3.12urnă; Conţinea oase calcinate; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3.13ceramică - vase; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3.14brăţară sau inel - cu picior de bronz cu trei nodozităţi, un fragment al unei brăţări asemănătoare; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3.15colier - fragment din bronz cu nodozitate rotundă, alte fragmente; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3.16cercel - din bronz; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 16.1.3.17lanţ - din argint; Dispărut; datare repertoriu: La Tene, Latene B (Reinecke); cultura: celtică
 Bibliografie:
1. , AVSL, V, 1862, p.254
2. Goos, C., Chronik, p.134
3. Tocilescu, G., Dacia, p.895, 912
4. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.159-182
5. Hunyadi, I., Kelták, p.50, 89, 92
6. Roska M., Rep, p.171, nr. 156
7. Roska M., Közl, III, 1943, p.64, 79
8. Popescu D., Transilvania, 74, 1944, p.644
9. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.101, 109

 Punct 17. În viile de la est de oraş
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 17.0.1tezaur - Tezaur format din 53 de piese, majoritatea obiecte din argint; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1829
 17.0.1.1fibula - mai multe exemplare; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.2brăţară - mai multe brăţări; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.3pandantiv - mai multe exemplare de pandantive împletite; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.4spirală - mai multe spirale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.5cataramă - mai multe exemplare; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.6lanţ; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.7cercei; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.8verigă - mai multe exemplare; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.9inel - inele cu pandantive în formă de mici pumnale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 17.0.1.10pandantiv - din lamă de aur în formă de strugure; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Mediaş, Muzeul Sibiu(4499-4503), Muzeul Viena
 Bibliografie:
1. Arneth, J., Gold u. Silber, p.79, 98
2. Miksa, G., Korunk, nr. 79, 1864, p.81
3. Goos, C., Chronik, p.36
4. Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.490, 508
5. Tocilescu Gr., Dacia, p.811, 819, 822
6. Rómer, E., AÉ, VI, 1886, p.388
7. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.197
8. , Erd.Múz., IV, 1887, p.136
9. , AÉ, XII, 1892, p.410
10. , BKL, XLIV, 1, 1911, p.542-543
11. Moisil C., Cr. N.A., IV, 1924, p.70
12. Pârvan V., Getica, p.553, 555, 559
13. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.165-166
14. Popescu D., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.189-200
15. Roska M., Rep, p.171, nr. 156
16. Székely, Z., Act.Muz. Mediaş, 2, p.11
17. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.176

 Punct 18. Neprecizat
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 18.1castru - Castru presupus a fi existat pe teritoriul satului, dar care nu a fost documentat prin descoperiri.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., AISC, II, 1933-1935

 Punct 19. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 19.0.0.1inel - din aur, reprezentând o imitaţie barbară după o lucrare romană; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul IV; Muzeul Sibiu, nr inventar: 726
 Punct 20. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 20.0.0.1pieptene - mâner semicircular de os ornamentat cu desenul unui animal cu coarne; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul IV; Muzeul Sibiu, nr inventar: 4805
 Bibliografie:
1. Horedt K., Germania, XXV, 1941, p.122
2. Pârvan V., Getica, p.529
3. Horedt K., Omagiu I.Lupaş, p.348

 Punct 21. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 21.0.0.1cercel - din aur cu un cub ornamental poliedric, umplut cu rubine; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Muzeul Sibiu, nr inventar: 721
 Bibliografie:
1. Horedt K., Germania, XXV, 1941, p.122

 Punct 22. Biserica evanghelică
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 22.1biserică - Clopotniţa biserici evanghelice se crede că ar aparţine unei clădiri mai vechi din epoca romanică.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roth V., Baukunst, p.64

+ Merghindeal, com. Merghindeal Sibiu Merghindeal, jud. Târnava Mare epoca medievală; neolitic, bronz timpuriu   Afişează  
+ Meţiş, com. Mihăileni Sibiu Meţiş, com. Mihăileni, jud. Târnava Mare epoca medievală   Afişează  
+ Micăsasa, com. Micăsasa Sibiu Micăsasa, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului Sibiu Mercurea, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neolitic final; neprecizată   Afişează  
+ Moşna, com. Moşna Sibiu Moşna, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Motiş, com. Valea Viilor Sibiu Motiş, jud. Târnava Mare epoca medievală   Afişează  
+ Movile, com. Iacobeni Sibiu Movile, com. Iacobeni, jud. Târnava Mare neprecizată   Afişează  
+ Netuş, com. Iacobeni Sibiu Netuş, jud. Târnava Mare epoca fierului; neolitic   Afişează  
+ Nocrich, com. Nocrich Sibiu Nocrich, jud. Sibiu epoca greacă; neolitic   Afişează  
+ Nou, com. Roşia Sibiu Noul, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romano-bizantină; La Tene   Afişează  
+ Noul Săsesc, com. Laslea Sibiu Noul Săsesc, jud. Târnava Mare epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Ocna Sibiului, com. Ocna Sibiului Sibiu Ocna Sibiului, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene III; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic, bronz; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Orlat, com. Orlat Sibiu Orlat, jud. Sibiu epoca medievală   Afişează  
+ Păuca, com. Păuca Sibiu Păuca, com. Păuca, jud. Sibiu epoca fierului; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Pelişor, com. Bârghiş Sibiu Pelişor, jud. Târnava Mare epoca medievală; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Prod, com. Hoghilag Sibiu Prod, com. Hoghilag, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Răşinari, com. Răşinari Sibiu Răşinari, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Râu Sadului, com. Râu Sadului Sibiu Râu Sadului, jud. Sibiu La Tene   Afişează  
+ Richiş, com. Biertan Sibiu Richişu, jud. Târnava Mare La Tene; neolitic   Afişează  
+ Roandola, com. Laslea Sibiu Roandola, com. Laslea, jud. Târnava Mare La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Roşia, com. Roşia Sibiu Roşia, jud. Sibiu epoca medievală; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Rusciori, com. Şura Mică Sibiu Ruşciori, com. Şura Mică, jud. Sibiu epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Ruşi, com. Slimnic Sibiu Ruşi, com. Slimnic, jud. Sibiu bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Afişează  
+ Sadu, com. Sadu Sibiu Sadu, com. Sadu, jud. Sibiu epoca medievală   Afişează  
+ Săcădate, com. Avrig Sibiu Săcădate, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Sălişte, com. Sălişte Sibiu Sălişte, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Sebeşu de Sus, com. Racoviţa Sibiu Sebeşu de Sus, com. Racoviţa, jud. Sibiu epoca greacă; neprecizată   Afişează  
+ Sibiel, com. Sălişte Sibiu Sibiel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca medievală   Afişează  
+ Sibiu, com. Sibiu Sibiu Sibiu, jud. Sibiu epoca bizantină; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca modernă; epoca romană; epoca romano-bizantină; La Tene B; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu   Afişează  
+ Sibiu, com. Sibiu Sibiu Turnişor, jud. Sibiu epoca bizantină; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; paleolitic mijlociu   Afişează  
+ Sibiu, com. Sibiu Sibiu Guşteriţa, jud. Sibiu bronz final; bronz final (IV, 1); epoca bronzului; epoca fierului; epoca greacă; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene; La Tene II; La Tene sau epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Slimnic, com. Slimnic Sibiu Slimnic, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca fierului, epoca romană, epoca migraţiilor; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Şeica Mare, com. Şeica Mare Sibiu Şeica Mare, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Şeica Mică, com. Şeica Mică Sibiu Şeica Mică, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Şelimbăr, com. Şelimbăr Sibiu Şelimbăr, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Şmig, com. Alma Sibiu Şmig, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Şoala, com. Axente Sever Sibiu Şoala, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Şomartin, com. Bruiu Sibiu Şomărtin, com. Bruiu, jud. Făgăraş Hallstatt   Afişează  
1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014