cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 18 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Afişează  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Afişează  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Afişează  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
< - > Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  

 Mangalia, com./oraş Mangalia (denumire repertoriu: Mangalia sau Callatis, jud. Constanţa)

 Punct 1. Peninsula de pe ţărmul de sud al lacului Mangalia, către băile de pucioasă., Terenul are o structură calcaroasă.
Tip sit: Aşezare - Aşezarea se întinde pe o suprafaţă de 3 ha.
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - S-au descoperit diverse materiale arheologice aparţinând culturii Gumelniţa.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.1Ceramică - Ceramică de tip Gumelniţa, cu ornament variat, realizat prin incizii si impresiuni. S-au descoperit si vase întregi; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.2Chirpic - Chirpic ars.; S-a descoperit în mai multe puncte ale peninsulei.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.3Lame de silex - Lame de silex lungi şi curbate; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.4Silexuri - Silexuri cu dinţi de fierăstrău pe ambele laturi; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.5Topoare - Topoare de gresie plate şi de formă trapezoidală; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 1.1.0.6Vârfuri de săgeţi - Vârfuri de săgeţi din silex.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Gumelniţa
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, IX-X, p.260
2. Note personale Vulpe, R.
3. Note personale Petrescu-Dambovita, C.
4. Note personale Jebeleanu, E.
5. Note personale Canarache, V.

 Punct 2. Pe colina situată la 500 m sud de malul lacului, în spatele peninsulei.
Tip sit: Cetate - Cetate de pământ puternică (?). Polonic a măsurat o circumferinţă de 300 m şi un val de 20 m lăţime şi 3 m înălţime.
 Descoperiri:
 2.1Cetate; datare repertoriu: preistorie; cultura: Neprecizată
 2.1.0.1Ceramică - Vas neolitic bitronconic cu proeminenţe şi decor incizat.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.245, 252
2. Note personale Vulpe, R.

 Punct 3. A fost identificat pe o lungime de cca. 60 m în nord oraşului. Porneşte de la mare, din dreptul casei Motaş şi merge paralel cu valul adânc (?), de pământ până la şoseaua principală, unde se frânge spre S. Al doilea zid, a fost găsit în partea de vest a oraşului, pe sub casele Vasiliu şi hotelul Comino. De aici trece spre sud-vest pe sub strada Stefan cel Mare până la marginea lacului.
Tip sit: Zid - Două ziduri: 1) Zid de incintă, cu o lăţime de aproape 4 m. Pe toată lăţimea zidului se succed la distanţe mici, turnuri pătrate. Al doilea zid se pare că este mai vechi.
 Descoperiri:
 3.1Zid; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Tafrali, O., AA, I, p.2, 49
2. Vulpe, R., Dacia, V-VI, p.336
3. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, V-VI, p.226
4. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.250
5. Note personale Canarache, V.
6. Note personale Vulpe, R.

 Punct 4. Sub terasa restaurantului de la nord de casa Ghimpeanu.
Tip sit: Turn
 Descoperiri:
 4.1Turn - Ar putea fi turnul uneia din porţile vechiului zid grecesc. Turn pătrat din blocuri suprapuse, fără legătură de var.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 4.1.0.1ceramică - Mănuşi de amfore ştampilate; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 4.1.0.2ceramică - Cupe doriene fragmentare.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 4.1.0.3monedă - Monede de la Filip, Alexandru şi Lysimach şi monede autohtone callatiene din argint.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, III-IV, 1927-1932, p.435-437
2. Note personale Canarache, V.

 Punct 5. In partea de sud-vest a exteriorului Acropolei
Tip sit: Neprecizat - Colină artificială, în formă de amfiteatru.

Observatii: Distrusă de lucrările de amenajare a autostrăzii.
 Descoperiri:
 5.1Neprecizat - Când a fost distrusă, de pe colină au fost adunate peste 5000 de obiecte întregi şi fragmentare. Loc de depozitare a molozului şi gunoaielor cu ocazia curăţirii şi nivelării oraşului antic, în urma diferitelor distrugeri (?). Un loc asemănător a fost identificat spre N, pe sub strada care merge în spatele depozitului de cherestea Creangă.; datare repertoriu: epoca elenistică târzie; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.
2. Note personale Vulpe, R.

 Punct 6. In faţa Preturii şi a vilei Ministerului de Finanţe, acoperită de apă şi de plaja mică.
Tip sit: Necropolă - Sute de urne cu şi fără capac, aşezate într-o oarecare ordine. In urne s-a găsit cenuşa, oase şi obiecte metalice arse. Cu ocazia lucrărilor de dragare au fost scoase sute de asemenea urne şi diferite obiecte, distruse de cupele dragei.
 Descoperiri:
 6.1Necropolă - Cea mai veche necropolă a oraşului.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 7. Pe terenul plat al Spitalului Crucea Roşie din nord oraşului. Necropola începe de la şanţul valului de sub zidul de nord şi merge către cartierul vilelor, pe o lăţime de aproximativ 200 m. Se intersectează cu autostrada în dreptul Uzinei electrice.
Tip sit: Necropolă - Morminte numeroase aparţinând păturii mijlocii a populaţiei (?), cu sarcofag sau sicrie din ţigle cu ştampile cu astynomi din sec. IV-III a. Chr.
 Descoperiri:
 7.1Necropolă - A doua necropolă a oraşului; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. IV-III a. Chr.; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 8. La nord de cele două necropole.
Tip sit: Necropolă - Statuetele de tip Tanagra apar în aproape toate mormintele. Sunt morminte de înhumaţie, depuse în sarcofage din lespezi din piatră bine şlefuite şi sigilate cu var. Pe fund nu este depusă lespede, scheletul este aşezat direct pe sol. Capacul este format de cele mai multe ori dintr-o singură placă sau uneori din 2-3 lespezi mai mici, unite şi ele cu var. Grosimea lespezilor este de 20 cm. Sarcofagele sunt dispuse regulat, la o distanţă de aproximativ 4-5 m între ele, toate au orientarea NE/SV. Adâncimea este de aproximativ 70 cm.
 Descoperiri:
 8.1Necropolă - A treia necropolă a oraşului.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 8.1.0.1Statuete - Statuete de tip Tanagra.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 9. Pe teritoriul cărămidăriei din vest oraşului, în faţa pepinierei.
Tip sit: Necropolă - Morminte de înhumaţie pe sol. Orientarea este NV-SE. Inventarul este sărac, de origine locală.
 Descoperiri:
 9.1Necropolă - A patra necropolă a oraşului.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 9.1.0.1Ceramică - Ceramică de calitate inferioară; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 9.1.0.2Podoabe - Podoabe din bronz şi fier.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 9.1.0.3Statuete - Statuete mici, simple, fără valoare artistică, necolorate, de origine locală.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 10. In sud-vest oraşului
Tip sit: Necropolă - Morminte bogate
 Descoperiri:
 10.1Necropolă - Au fost descoperite o serie de morminte bogate, dar nu se precizează dacă fac parte dintr-o necropolă.; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. IV a. Chr; cultura: Greacă
 10.1.1Mormânt cu dublă cameră funerară - Mormânt cu dublă cameră funerară, făcut din blocuri mari, bine tăiate, boltit şi cu pereţii pictaţi.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Scitică
 10.1.1.1Discuri - Discuri aurite cu reprezentarea Meduzei; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. IV a. Chr.; cultura: Greacă
 10.1.2Mormânt; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. IV a. Chr; cultura: Greacă
 10.1.2.1Discuri - Discuri aurite cu reprezentarea Meduzei; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. IV a. Chr.; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 11. Pe terenul unde au fost construite căile ferate şi gara Mangalia, de la casa preotului Chiorpec şi pe toată suprafaţa cartierului coloniştilor, până la şoseaua Gherengicului.
Tip sit: Necropole - Necropolă cu puţuri şi firide; morminte cu două sau trei camere boltite, direct în pământ. Cele mai multe sunt de epocă romană, depuse în sarcofage din lespezi de piatră.

Observatii: Sunt trei necropole diferite
 Descoperiri:
 11.1Necropolă - O mare parte din morminte au fost scoase cu ocazia lucrărilor CFR din 1938 şi mai târziu. O parte din obiectele găsite atunci au ajuns în colecţii particulare.; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Greacă, 1938
 11.1.0.1Thenia - Thenia din aur; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Greacă; MNA
 11.1.0.2Podoabe - Podoabe; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Greacă; MNA
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache V.

 Punct 12. Porneşte din spatele cazărmii grănicerilor şi se întinde spre sud pe o suprafaţă mai mare de 1 kmp.
Tip sit: Necropolă - Necropolă tumulară cu movile de toate dimensiunile.
 Descoperiri:
 12.1Necropolă tumulară; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 13. In jurul străzii Oituz.
Tip sit: Necropolă - Necropolă plană, cu morminte de oameni săraci.
 Descoperiri:
 13.1Necropolă; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 14. In cartierul ţigăniei.
Tip sit: morminte - Numeroase morminte cu lespezi de piatră suprapuse de movile de mici dimensiuni.
 Descoperiri:
 14.1morminte; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

 Punct 15. Pe plaja mică.
Tip sit: Necropolă - Diverse descoperiri: fragmentul unui cazan de aramă, fragmente din epoca elenistică, de urne funerare.
 Descoperiri:
 15.1Necropolă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 15.1.0.1Cazan - Cazan de aramă cu toarte inelare şi mobile.; Provine din acelaşi loc cu urnele funerare elenistice.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; Muzeul Mangalia
 15.1.0.2Urne - Urne funerare; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; Muzeul Mangalia
 15.1.0.3Amfore - Amfore.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; Muzeul Mangalia
 Bibliografie:
1. Note personale Vulpe, R.

 Punct 16. In centrul oraşului, în piaţa de la Delureanu.
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1Inscripţie - Fragment inscripţie din epoca bună greacă.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; Muzeul Mangalia
 Bibliografie:
1. Vulpe, R., An.D, XXVI, 1935, p.188

 Punct 17. Clădirea Crucii Roşii.
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1ceramică - Amfore dintre care una cu inscripţie.; Găsite cu prilejul construirii clădirii Crucii Roşii.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., IX-X, p.243-244

 Punct 18. In spatele zidului de N, lângă casa Ortodoxu.
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 18.0.0.1Inel - Inel din aur; La săpăturile din 1948.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1948
 18.0.0.2neprecizat - Obiecte diferite.; La săpăturile din 1948.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1948
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, V, 1948, p.666

 Punct 19. In clădirile săpate la nord de casa Motaş, lângă zidul de incintă.
Tip sit: Construcţii
 Descoperiri:
 19.1Construcţii - Teodorescu le consideră resturi ale unei basilici creştine, iar Tafrali este de părere că fac parte dintr-un complex de terme romane.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 19.1.0.1Capitel - Capitele ionice şi corintiene.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 19.1.0.2coloană - Coloane de toate tipurile.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 19.1.0.3Placă de marmură - Placă de marmură cu cruce creştină în relief.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Romană
 19.1.0.4Pond - Pond de plumb.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, III-IV, p.411-434

 Punct 20. Pe terenul magistratului Eftimie, de pe faleză.
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 20.0.0.1inscripţie - Inscripţii, dintre care una vorbeşte despre construirea zidurilor cetăţii Callatis în timpul împăratului Marcus Aurelius prin grija lui N. Va. Brada (?); datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Insc. murală lat. din Callatis, 1936
2. Sauciuc-Săveanu, T., AE, XXX, 1937, p.246
3. Sauciuc-Săveanu, T., Rev. Arh., X, 1937, p.378
4. Lambrino, RIR, V-VI, 1935, p.320
5. Lambrino, AE, XXX, 1937, p.653

 Punct 21. In afara oraşului, lângă şosea.
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 21.0.0.1Inscripţie - Fragment dintr-o inscripţie pe o placă de marmură, care vorbeşte despre limitele teritoriului callatian; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, XIX, 1896, p.103

 Punct 22. In curtea lui C. Dan.
Tip sit: Construcţie
 Descoperiri:
 22.1Construcţie - Părţi dintr-o construcţie publică, poate incinta pieţii comerciale.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, I, 1924, p.108-165

 Punct 23. In faţa Preturii.
Tip sit: Tezaur
 Descoperiri:
 23.0.1Tezaur - Mic tezaur de monede din bronz.; datare repertoriu: antichitate; cultura: greacă
 23.0.1.1monedă - Mic tezaur de monede din bronz ale oraşelor Anchialos, Callatis, Dyonissopolis, Istros, Marcianopolis, Mesembria şi Tomis; datare repertoriu: antichitate; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Moisil, C., Bib. Ac. RPR, Bul. Lunar, II, 1924, p.108-165

 Punct 24. Pe platoul de la nord-vest de gară.
Tip sit: atelier
 Descoperiri:
 24.1cuptor - Cuptor de var cu două orificii, un zid de pietre, ceramică cu firnis negru.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.1Atelier; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 24.1.1.1ceramică - Amforă mare.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 24.1.1.2Ceramică - Vase greceşti cu firnis negru.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.1.3Pond - Pond din plumb cu capul Atenei şi numele cetăţii Callatis.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.2Cuptor - Cuptor de var cu două orificii.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 24.1.2.1ceramică - Amforă mare.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 24.1.2.2Ceramică - Vase greceşti cu firnis negru.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.2.3Pond - Pond din plumb cu capul Atenei şi numele cetăţii Callatis.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.3Zid - Zid de pietre; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 24.1.3.1ceramică - Amforă mare.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 24.1.3.2Ceramică - Vase greceşti cu firnis negru.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 24.1.3.3Pond - Pond din plumb cu capul Atenei şi numele cetăţii Callatis.; Nu se precizează dacă are legătură cu cuptorul şi cu zidul.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Tafrali, O., A. Arh, I, II, 1928, p.47-49

 Punct 25. Pe terenul Magrin, la dreapta străzii care trece la nord de grădina publică.
Tip sit: Templu
 Descoperiri:
 25.1Templu - Numeroase ziduri şi urmele unei clădiri complexe de cult.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 25.1.1Ziduri - Nu este clar dacă zidurile au legătură cu locul de cult.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, III-IV, p.437-482

 Punct 26. Pe locul hanului Stamatopol.
Tip sit: Depozit - Depozit de tipare din lut ars pentru figurine.
 Descoperiri:
 26.1Depozit; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 26.1.1Depozit; datare repertoriu: neprecizată; cultura: neprecizată; Primăria oraşului
 26.1.1.1Tipare - Tipare din lut ars pentru figurine.; V. Pârvan a cerut ca depozitul să fie dus la Primăria oraşului.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Raport Pârvan, V., 1916, p.7

 Punct 27. Pe coasta lacului Mangalia, spre est de geamia turcească.
Tip sit: Construcţie
 Descoperiri:
 27.1Construcţie - O mare încăpere boltită, cu cărămidă romană.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 27.1.0.1Cărămidă - Cărămidă romană.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Raport Polonic Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.248-249

 Punct 28. Aproape de gara Chiorpec.
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 28.0.0.1Oglindă - Oglindă de bronz întreagă.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1938
 28.0.0.2Strigiliu - Strigiliu; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1938
 Bibliografie:
1. Note personale Vulpe, R.

 Punct 29. In curtea muzeului actual.
Tip sit: Canal
 Descoperiri:
 29.1Canal - Canal de scurgere cu zidărie împrejur.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: T. Sauciuc Săveanu, 1939
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, IX-X, 1945, p.259-260

 Punct 30. La est de abator, lângă lac.
Tip sit: Canal - Canal de cărămidă care a fost urmărit pe o suprafaţă de 120 m.
 Descoperiri:
 30.1Canal; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Sauciuc-Săveanu, T. (?)
 30.1.1Canal; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Sauciuc-Săveanu, T. (?)
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, V-VI, p.287
2. Sauciuc-Săveanu, T., A. Arh, IX-X, 1933, p.84
3. Sauciuc-Săveanu, T., Drumul Nou, XIX, XI, 1931, p.84

 Punct 31. In curtea lui Anastase Curti, de unde porneşte spre nord-est şi trece pe sub casa lui Motaş, spre mare.
Tip sit: Canal - Canal format din blocuri de piatră.
 Descoperiri:
 31.1Canal; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 31.1.1Canal; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Sauciuc-Săveanu, T. (?)
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., AR Callatis, 1938, p.54-57

 Punct 32. La vest de gară, în faţa casei Matei Nicolau.
Tip sit: Puţ

Observatii: Ar putea fi în legătură cu apeductul care trece pe aici.
 Descoperiri:
 32.1Puţ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 32.1.1Puţ - Puţ cilindric de 10 m adâncime.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Note personale Vulpe, R.

 Punct 33. La 80 m spre stânga drumului ce duce din Mangalia la băile sulfuroase, către lac.
Tip sit: Cărămidărie - Cărămidărie veche.
 Descoperiri:
 33.1Cărămidărie; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 33.1.1Cărămidărie; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Sauciuc-Săveanu, T., 1928
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Dacia, V-VI, p.247

 Punct 34. Peste drum de şcoala veche a oraşului.
Tip sit: Construcţie - Resturile unei mari construcţii cu pereţii tencuiţi. Cărămizi cu dungi diagonale. Baia oraşului?
 Descoperiri:
 34.1Construcţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 34.1.1Construcţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 34.1.1.1Cazan - Cazan de aramă foarte gros.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR., 5131, p.250

 Punct 35. Lângă pompa de apă a gării, cu direcţia sud-est-nord-vest, aproape paralel cu şoseaua Constanţa-Mangalia.
Tip sit: Apeduct - Apeduct din olane.
 Descoperiri:
 35.1Apeduct; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Note personale Vulpe, R.

 Punct 36. Strada Pandurilor, intersecţia cu strada Eminescu.
Tip sit: Mormânt
 Descoperiri:
 36.0.1mormânt - Mormânt zidit cu inventar. Se datează cu ajutorul a trei monede din bronz callatiene din timpul lui Antoninus Pius.; datare repertoriu: epoca romană
 36.0.1.1Fragment sculptural - Mai multe fragmente sculpturale.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, XXX, 1937, p.262

 Punct 37. La vilele nemţeşti.
Tip sit: Mormânt - Mormânt de tip elenistic.
 Descoperiri:
 37.1Mormânt; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1Mormânt; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.1Ace - Ace din fier.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.2Candelabru - Candelabru de bronz; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.3Colier - Colier de aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.4Cupă - Cupă de bronz.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.5Geme - Geme; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.6Inel - Inel din sticlă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.7Lampă - Lampă din bronz; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.8Medalion - Medalion; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.9Monede - Monede din bronz bătute de Calaltis in timpul împăratului Antoninus Pius; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.10Perlă - Perlă sticlă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 37.1.1.11Sticlă - Fragment sticlă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Severeanu, G., BSNR, XXVI, 1929, p.1-10
2. Severeanu, G., Cr. N.A., VII, 1927, p.64

 Punct 38. Pe terenul Primăriei, în apropierea bălţii Ciucur-Bostan.
Tip sit: Mormânt
 Descoperiri:
 38.1Mormânt; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 38.1.1Mormânt; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 38.1.1.1Ceramică - Câteva vase de lut ars.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; MNA
 38.1.1.2Vase sticlă - Vase sticlă.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă; MNA
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 1939, p.75

 Punct 39. La 700 m nord de zidul cetăţii.
Tip sit: Mormânt
 Descoperiri:
 39.1Mormânt; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. III a. Chr; cultura: Greacă; autor sptur: Vulpe, R., 1930
 39.1.1Mormânt - Canarache menţionează doar descoperirea celor 4 obiecte , menţiune din care rezultă că sunt descoperiri întâmplătoare. Informaţii complete la R. Vulpe.; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. III a Chr.; cultura: Greacă; autor sptur: Vulpe, R, 1930
 39.1.1.1Arhyballos - Arhyballos mic; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. III a. Chr.; cultura: Greacă
 39.1.1.2Inel - Inel; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. III a. Chr.; cultura: Greacă
 39.1.1.3Statuete - Statuete de tip Tanagra pictate; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. III a. Chr.; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Vulpe, R., Dacia, V-VI, 1938, p.229-239

 Punct 40. La vest de vechiul cimitir musulman
Tip sit: Sarcofag - Sarcofag cu inscripţie.
 Descoperiri:
 40.1Sarcofag; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 40.1.1Sarcofag; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 40.1.1.1Sarcofag cu inscripţie - Sarcofag cu inscripţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.248

 Punct 41. Pe locul actualului stadion.
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 41.0.0.1Inscripţii - Inscripţii.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Note personale Vulpe, R.

 Punct 42. In exteriorul Acropolei, pe terenul dr. Butărăscu.
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 42.0.0.1Obiecte - Obiecte din aur şi argint placate cu aur.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Sauciuc-Săveanu, T., Balcania, VII, 1944, p.392-396

 Punct 43. Pe teritoriul cartierului 2 Mai, la 2 km sud de Mangalia.
Tip sit: Movile - Două grupe de movile funerare, una pe malul mării, alta la 2 km spre V. La marginea de S a cartierului au fost tăiate mai multe movile, cu ocazia construirii autostrăzii. In ele s-au găsit morminte cu lespezi de piatră.
 Descoperiri:
 43.1Movile; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.1.0.1Ceramică - Vase.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.1.0.2Obiecte - Obiecte; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.1.0.3Pietre sculptate - Fragmente de pietre sculptate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.2Ziduri - Zidurile de piatră au fost identificate în aceeaşi regiune cu movilele, înspre mare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 43.2.0.1Ceramică - Vase.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.2.0.2Obiecte - Obiecte; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 43.2.0.3Pietre sculptate - Fragmente de pietre sculptate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.
2. Note personale Sauciuc-Săveanu, T.
3. Note personale Vulpe, R.
4. Dosar Blănaru, MNA, p.76

 Punct 44. La nord de cartierul 2 Mai, către lac, între mormântul scitic şi peninsula preistorică.
Tip sit: Drum - Drum de piatră care duce spre satul Limanu.
 Descoperiri:
 44.1Drum; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Note personale Canarache, V.

+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Afişează  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014