cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 1 -

Rezultatul selecţiei este de 114 localităţi
Judeţ: Sibiu

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Afişează  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Afişează  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
< - > Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  

 Axente Sever, com./oraş Axente Sever (denumire repertoriu: Axente Sever sau Frîuş, Asszonyfalva, Frauendorf, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din piatră, în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Aiud, nr inventar: 3364
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, XLIX, 1936, p.81, 112
2. Roska M., Rep, p.28, nr. 121

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ciocan - de piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Budapesta, nr inventar: 54/1897
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.121

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - de cupru, cu tăişurile dispuse în cruce; datare repertoriu: eneolitic; MUZEUL Sibiu, nr inventar: 294
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.254
2. Goos, C., Chronik, p.11
3. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.107
4. Hampel, I., Antiquités, p.21
5. Much, M., Kupferzeit, p.61
6. Tocilescu Al., Dacia, p.803
7. Popescu D., Bronzezeit, p.29, pl. II, 4
8. Roska M., Közl., II, 1942, p.26, 12
9. Roska M., Rep, p.28, nr.121

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - două vase mari; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sibiu, nr inventar: 11770
 Bibliografie:
1. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.108

 Punct 5. În curtea casei nr. 232
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - vas bitronconic, de tip scitic; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu, nr inventar: 11770
 Bibliografie:
1. Müller H., Korrbl VSL, X, 1887, p.119
2. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.109

 Punct 6. Pe panta stângă a dealurilor din valea Târnavei Mari, pe teritoriul satului
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 6.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: La Tene; cultura: romana, 1875
 6.0.1.1monedă - 563 denari romani republicani de argint; datare repertoriu: La Tene, 271 - 49 î. Chr.; cultura: romană
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronic, p.21
2. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.73
3. , AEM, 1877, p.125
4. Werner, C., AVSL, XIV, 1877, p.1-44
5. Bahrfeldt, M., NZ, IX, 1877, p.293-302
6. Téglás, G, Erd.Múz., IV, 1887, p.146
7. , OTTÉ, XII, 1887, p.197
8. Tociescu Gr., Dacia, p.856
9. Jung, J., MioeG, IV, 1892, p.5, nr. 4
10. Jung, J., Fasten, p.154
11. ortvay,T., Temesv.Tört., I, p.341-342
12. Marţian I., Rep, p.271
13. Moisil C., BSN, XVIII, 1923, p.90
14. Pârvan V., Getica, p.610
15. Roska M., Rep, p.28, nr. 121
16. Mitrea B., ED, X, 1945, p.109

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 7.0.1tezaur - Tezaur de peste 200 denari romani de argint; datare repertoriu: epoca romană, 1824
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.254, 2
2. Gooss, C., Chronik, p.74
3. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.109

 Punct 8. Între Axente Sever şi Şeica Micăş
Tip sit: cetate - "Cetatea" (Burg)

Observatii: Vezi Şeica Mică
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.254
2. Gooss, C., Chronik, p.21
3. Tocilescu, G., Dacia î.R., p.895
4. Roska, M., Rep., p.28, nr.121

+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Afişează  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Afişează  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Afişează  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Afişează  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Afişează  
+ Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Afişează  
+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Afişează  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Afişează  
+ Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Afişează  
+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Afişează  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Afişează  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Afişează  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Afişează  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Afişează  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Afişează  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Afişează  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Afişează  
 1 2 3

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014