cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 8 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apatiu, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Apatiu, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Arcalia, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Arcalia, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud bronz târziu (Pârvan), epoca romană (Paulovics); epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Baţa, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Baţa, com. Petru Rareş, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Bistriţa Năsăud Beclean, jud. Someş bronz final; bronz, Hallstatt, La Tene; epoca bronzului; epoca elenistică; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neprecizată   Map it  
+ Bidiu, com. Matei Bistriţa Năsăud Bidiu, com. Matei, jud. Năsăud neolitic   Map it  
+ Bistriţa, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Bistriţa, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Blăjenii de Jos, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Blăjenii de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Bozieş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Bozieş, jud. Someş neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Braniştea, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Braniştea, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Budacu de Jos, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Budacul de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu Mic, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Căianu Mic, com. Căianu Mic, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
< - > Cepari, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Cepari, com. Dumitra, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt şi La Tene; La Tene; nedeterminată; paleolitic   Map it  

 Cepari, com./oraş Dumitra (denumire repertoriu: Cepari sau Cepan, Csépán, Tschepan, Tschppendorf, com. Dumitra, jud. Năsăud)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1piesă litică - lame din silex în tehnică aurignaciană; datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AIGR, XIV, 1929, p.121
2. Patte, É, Souvenirs, p.373
3. Nicolăescu - Plopşor, Dacia, V-VI, 1935-1936, p.68

 Punct 2. Pe locul numit "Lenzseifenbach", la ramificarea drumului spre Tărpiu
Tip sit: aşezare

Observatii: Aşezare de mari dimensiuni
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu
 2.1.0.1chirpici - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.2aşchie - din gresie; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.3ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 2.1.0.4chirpici - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.5aşchie - din gresie; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.6ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Bibliografie:
1. Marţian I., AE, XXIII, 1903, p.287
2. Marţian I., Rep, p.142
3. Roska M., Rep, p.57

 Punct 3. La "Steinkempel"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.0.0.2lamă - piese din opal; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Punct 4. Pe dealul "Kochlenberg" (dealul cărbunelui)
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă; datare repertoriu: Hallstatt şi La Tene
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, 57, nr. 32

 Punct 5. Pe dealul "Pleşul înalt" (Hohe Plesh), la cota 418
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1necropolă de incineraţie - Conţine şi elemente celtice şi locale; datare repertoriu: La Tene, 1941
 5.1.1mormânt - trei morminte; datare repertoriu: La Tene; autor sptur: M. Roska, 1941
 5.1.1.1fibula - mai multe piese din bronz şi din fier de tip La Tene II; datare repertoriu: La Tene
 5.1.1.2verigă - mai multe piese din fier; datare repertoriu: La Tene
 5.1.1.3spadă - fragment din fier, cu două tăişuri; datare repertoriu: La Tene
 5.1.1.4lance - vârf fragmentar din fier; datare repertoriu: La Tene
 5.1.1.5ceramică - primitivă, cu luciu negru şi "celtică" lucrată la roată; datare repertoriu: La Tene
 5.1.1.6ceramică - de factură 'celtică", ceramică tradiţională primitivă: urne "villanoviene", un vas cu picior; datare repertoriu: La Tene; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Erd.Muz., 1944, p.39
2. Roska M., Közl., IV, nr. 20, 1944, p.55-56
3. Popescu D., Transilvania, 74, 1944, p.653

 Punct 6. Pe locul "Hârtoape" (Krumen Teilen)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - denar roman republican de la M. Antonius; Monede romane republicane au fost descoperite şi în alte locuri, neprecizate, în cuprinsul satului.; datare repertoriu: La Tene; cultura: romană, 1886; Muzeul Bistriţa şI colecţia I. Marţian)
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 6, 1885, p.36
2. Marţian I., AE, XXIII, 1903, p.287
3. Marţian I., Rep, p.142
4. Mitrea B., ED, X, 1945

 Punct 7. Pe locul secării unui mare lac din preajma satului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 7.1drum - Drum pietruit, mărginit cu şanţuri, mergând de la est la vest pe o distanţă de 2 kilometri şi unindu-se la est cu drumul actual. Spre vest I se pierde urma. Origine incertă.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Marţian I., AE, XXIII, 1903, p.286

+ Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Chiochiş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Chiochiş, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chiraleş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Chiraleş, jud. Năsăud epoca medievală   Map it  
+ Chiuza, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Chiuza, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti, jud. Someş epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ciceu-Giurgeşti, com. Ciceu-Giugeşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Giurgeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Mihăeşti, com. Ciceu-Mihaești Bistriţa Năsăud Ciceu-Mihăeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Poieni, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Ciceu-Poeni, com. Căianu Mic, jud. Someş neprecizată   Map it  
+ Cireşoaia, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Cireşoaia, com. Braniştea, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Cociu, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Cociu, com. Şintereag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Coldău, com. Beclean Bistriţa Năsăud Coldău, com. Beclean, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Corvineşti, com. Matei Bistriţa Năsăud Corvineşti, jud. Năsăud     Map it  
+ Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cristeştii Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cuşma, com. Livezile Bistriţa Năsăud Cuşma, com. Livezile, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Dipşa, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud antichitate; bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene C   Map it  
+ Dobric, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Dobric, jud. Someş bronz final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Domneşti, com. Mărişelu Bistriţa Năsăud Domneşti, com. Mărişelu, jud. Năsăud epoca bronzului târziu; epoca romană   Map it  
+ Dorolea, com. Livezile Bistriţa Năsăud Dorolea, com. Livezile, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Dumitra, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Dumitra, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Dumitriţa, com. Dumitriţa Bistriţa Năsăud Dumitriţa, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Enciu, com. Matei Bistriţa Năsăud Enciu, com. Matei, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feldru, com. Feldru Bistriţa Năsăud Feldru, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feleac, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Feleac, com. Nuşeni, jud. Someş Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Galaţii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ghinda, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Ghinda, com. Bistrița, jud. Năsăud bronz sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu, jud. Someş epoca greacă sau romană; neolitic   Map it  
+ Herina, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud eneolitic; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Ilişua, com. Uriu Bistriţa Năsăud Ilişua, com. Uriu, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ilva Mare, com. Ilva Mare Bistriţa Năsăud Ilva Mare, jud. Năsăud antichitate; epoca medievală   Map it  
+ Jelna, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Jelna, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Lechinţa, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Lechinţa, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Livezile, com. Livezile Bistriţa Năsăud Iad, com. Livezile, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Liviu Rebreanu, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Prislop, com. Năsăud, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Luşca, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Luşca, jud. Năsăud eneolitic; epoca dacică   Map it  
+ Manic, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Manic, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Mintiu, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mintiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014