cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 8 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apatiu, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Apatiu, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Arcalia, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Arcalia, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud bronz târziu (Pârvan), epoca romană (Paulovics); epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Baţa, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Baţa, com. Petru Rareş, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Bistriţa Năsăud Beclean, jud. Someş bronz final; bronz, Hallstatt, La Tene; epoca bronzului; epoca elenistică; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neprecizată   Map it  
+ Bidiu, com. Matei Bistriţa Năsăud Bidiu, com. Matei, jud. Năsăud neolitic   Map it  
+ Bistriţa, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Bistriţa, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Blăjenii de Jos, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Blăjenii de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Bozieş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Bozieş, jud. Someş neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Braniştea, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Braniştea, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Budacu de Jos, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Budacul de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu Mic, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Căianu Mic, com. Căianu Mic, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Cepari, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Cepari, com. Dumitra, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt şi La Tene; La Tene; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Chiochiş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Chiochiş, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chiraleş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Chiraleş, jud. Năsăud epoca medievală   Map it  
+ Chiuza, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Chiuza, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti, jud. Someş epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ciceu-Giurgeşti, com. Ciceu-Giugeşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Giurgeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Mihăeşti, com. Ciceu-Mihaești Bistriţa Năsăud Ciceu-Mihăeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Poieni, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Ciceu-Poeni, com. Căianu Mic, jud. Someş neprecizată   Map it  
+ Cireşoaia, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Cireşoaia, com. Braniştea, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Cociu, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Cociu, com. Şintereag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Coldău, com. Beclean Bistriţa Năsăud Coldău, com. Beclean, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Corvineşti, com. Matei Bistriţa Năsăud Corvineşti, jud. Năsăud     Map it  
+ Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cristeştii Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cuşma, com. Livezile Bistriţa Năsăud Cuşma, com. Livezile, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Dipşa, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud antichitate; bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene C   Map it  
+ Dobric, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Dobric, jud. Someş bronz final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Domneşti, com. Mărişelu Bistriţa Năsăud Domneşti, com. Mărişelu, jud. Năsăud epoca bronzului târziu; epoca romană   Map it  
+ Dorolea, com. Livezile Bistriţa Năsăud Dorolea, com. Livezile, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Dumitra, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Dumitra, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Dumitriţa, com. Dumitriţa Bistriţa Năsăud Dumitriţa, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Enciu, com. Matei Bistriţa Năsăud Enciu, com. Matei, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feldru, com. Feldru Bistriţa Năsăud Feldru, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feleac, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Feleac, com. Nuşeni, jud. Someş Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Galaţii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ghinda, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Ghinda, com. Bistrița, jud. Năsăud bronz sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu, jud. Someş epoca greacă sau romană; neolitic   Map it  
+ Herina, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud eneolitic; epoca medievală; epoca romană   Map it  
< - > Ilişua, com. Uriu Bistriţa Năsăud Ilişua, com. Uriu, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  

 Ilişua, com./oraş Uriu (denumire repertoriu: Ilişua sau Ilişua de Jos, Ilosva, Alsóilosva, com. Uriu, jud. Someş)

 Punct 1. La mai bine de jumătate de kilometru sud-est de sat, pe platoul "Măgura", de pe malul stâng al văii Ilişua, la locul "Orăşel"
Tip sit: castru

Observatii: Pe graniţa de est a Daciei
 Descoperiri:
 1.1castru - Ruinele lui au fost semnalate clar încă din 1831, când I. Torma a făcut sondaje, descoperind mai multe inscripţii si un variat material arheologic. În 1847 un sondaj făcut de J. F. Neigebauer a descris şi descoperirile anterioare. Cercetări sistematice a întreprins K. Torma între 1858 şi 1876 atât în castru cât şi în jurul lui. De atunci s-au făcut doar descoperiri întâmplătoare de inscripţii şi monumente, care se găsesc la diferiţi locuitori din sat. Castrul este de formă pătrată cu laturile de 182 m. , acoperind o suprafaţă de 3, 3 ha. Este înconjurat de un zid de piatră gros de 1, 26-1, 58 m. Dintre cele două porţi, cea de S, singura cercetată, are deschiderea de 8 m. şi este flancată de două bastioane cu dimensiunile de 4, 21X1, 68 m. şi 4, 58X2 m. Colţurile nu au fost bine cercetate. În faţa zidului de incintă, berna lată de cca 1,5 m. era pardosită cu vechi monumente funerare aflate în număr mare pe laturile de S şi E. Încăperile de la extremitatea sudică serveau drept baie a castrului. În jurul castrului K. Torma a identificat numeroase edificii.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: I. Torma, J. F. Neigebauer, K. Torma, 1831, 1847, 1858-1876
 1.1.1construcţie - Probabil o parte a pretoriului; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.1.1inscripţie - inedită; Descoperită pe latura de S, aproape de colţul de SV, în interiorul castrului.; datare repertoriu: epoca romană; Muyeul Bistriţa
 1.1.1.2altar - fragment, închinat Fortunei Redux (CIL, III, 790); datare repertoriu: epoca romană
 1.1.2construcţie - Barăci de lemn aflate în jumătatea de est a castrului.; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.2.1inscripţie - inedită; Descoperită pe latura de S, aproape de colţul de SV, în interiorul castrului.; datare repertoriu: epoca romană; Muyeul Bistriţa
 1.1.2.2altar - fragment, închinat Fortunei Redux (CIL, III, 790); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Torma, I., Nemz.Társ, nr. 14-18, 1831, p.105-134
2. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Seidel, I. G., AÖG, III, 1849, p.191
3. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Neigebauer J.F., Dacien, p.234-239
4. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Ackner J., JCC, I; II, 1855; 1857, p.37-39; 100
5. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Torma, K., Erd.Muz., I; III;, 1861;1864-1865, p.28-30; 10-16
6. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Torma, K., MP, nr. 208, 1875, p.172
7. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Torma, K., AÉ, XIV, 1880, p.60-62
8. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Torma, K., Limes, p.117; 119; 128-129
9. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Vass, I., Erdély, p.109-153
10. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13), Kelet, 1875, p.954
11. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Goos, C., Chronik, p.81-82
12. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Russu, V., BSG, X, 1889, p.177-178; 187; 233; 347-348
13. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Finály, G, AÉ, XIX, 1899, p.297-300
14. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13), Szolndob.Mon., I, p.195-215
15. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Pósta, B, Utmútato, p.24, 31, 33
16. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Buday A., Erd.Múz., Vánd, V, 1910, p.12-16
17. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Marţian I., Rep, p.361
18. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Marţian I., Urme, p.26
19. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Christescu V., Viaţa ec., p.50, 68-70
20. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Christescu V., Ist.mil., p.44, 69, 119, 131, 133, 135, 182-183
21. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Müller, G., Ujb, IX, 1931, p.62, 75
22. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Wagner, W, Dislokation, p.77-79, 120, 212
23. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Alföldi, Laur.Acuinq., I, 1931, p.340
24. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Daicoviciu C., AISC, III, 1936-1940, p.268
25. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Daicoviciu C., RT, VI, 1940, p.70
26. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.332
27. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13) Szilágy, I., Téglabélyegek, p.15
28. pentru castru şI împrejurimi (1357.01-1357.13), Informaţie M.Macrea

 Punct 2. La est de castru
Tip sit: altar

Observatii: Au fost identificate numeroase edificii de către K. Torma.
 Descoperiri:
 2.0.1altar - 5 altare, închinate diverselor divinităţi.(CIL, III, 787-788, 791-793); datare repertoriu: epoca romană
 2.0.2templu - Marcat de existenţa celor 5 altare.; datare repertoriu: epoca romană
 2.0.3stradă - Lată de 4 m. şi pavată cu cărămizi.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 3. Spre nord-est, în punctul cel mai înalt al "Măgurei"
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 3.0.1construcţie - din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.1coloană - fragment de fus al unei coloane dorice; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 4. Pe platou la nord-vest şi sud de castru.
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 Punct 5. La vest de castru
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 5.1construcţie - Două băi. Baia mare este situată la 150-160 m vest de castru şi are dimensiunile de 25, 9 X 17, 3 m. Pare a fi construită pe timpul lui Alexandru Sever, fiind refăcută la o dată nesigură, după cum dovedeşte un altar descoperit într-una din încăperile băii. Baia mică se află între baia precedentă şi castru, având dimensiunile de 18, 9 şi 12, 3 m.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1altar - CIL, III, 789; datare repertoriu: epoca romană
 5.2construcţie - Rezervor de apă; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.1altar - CIL, III, 789; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 6. Pe o limbă de pământ, lungă de 227 m şi lată de 28-56 m situată între albia văii Ilişua şi platou, imediat sub râpă.
Tip sit: construcţie

Observatii: Au fost semnalate de către primii cercetători.
 Descoperiri:
 6.1construcţie - K. Torma a dezgropat o mică construcţie patrulateră, iar între anii 1875-1876 o construcţie care pare a fi o schola decurionum (clădirea asociaţei decurionilor),; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1inscripţie - Dedicaţie către Iulia Mamea şi Alexandru Sever (CIL, III, 798).; datare repertoriu: epoca romană
 6.2templu - Templu de pe lângă schola decurionum, dacă într-adevăr piatra de construcţie a fost găsită în acest loc. (CIL, III, 7626); datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.1inscripţie - Dedicaţie către Iulia Mamea şi Alexandru Sever (CIL, III, 798).; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 7. Mai departe spre vest, pe malul drept al văii Ilişua.
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 7.1construcţie - Pe marginea unei mici terase, la sud-est de drumul actual Uriu-Ilişua a fost identificată o clădire izolată de 29, 4 X 26, 5 m, fără compartimente şi pavată cu piatră.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 8. Spre sud de locul unde se află o mică terasă de la sud-est de drumul actual Ilişua-Uriu, unde s-a descoperit şi o clădire izolată.
Tip sit: cimitir

Observatii: Pe ambele părţi ale drumului antic care vine dinspre Uriu spre castru.
 Descoperiri:
 8.1cimitir - Cimitir format din mai multe morminte deranjate.; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1mormânt - Mai multe morminte deranjate; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.1sarcofag - din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.2piatră funerară - cu inscripţie (CIL, III, 819 şi 820); datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.3leu funerar; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.4opaiţ - 2 piese din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.5monedă - din anul 231 a lui Alexandru Sever; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.6cenuşă - în cantitate mare; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.7oase - umane şi de animal; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.8ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.1.9cărămidă; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 9. La vreo 334 m sud de castru
Tip sit: atelier de olărie
 Descoperiri:
 9.1atelier de olărie - Este presupus pentru că pe o suprafaţă de 50-70 m se aflau foarte multe cioburi, fără a se putea constata urmele vreunei construcţii.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 10. La sud-est de castru
Tip sit: exploatare de sare

Observatii: Este părerea lui K. Torma
 Descoperiri:
 10.1exploatare de sare - Au fost constate nişte gropi şi movile alături.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 11. Dinsre vest, de la Uriu, până la valea Ilişua
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 11.1drum; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 12. De la poarta sudică a castrului, în direcţia Cristeştii Ciceului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 Punct 13. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 13.0.0.1inscripţie - mai multe exemplare (CIL, III, 1633, 1 a-b - 8074, 4 a-b); Atestă garnizoana permanentă a castrului, ala I Frontoniana Tungrorum.; datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.2cărămidă - mai multe piese ştampilate (CIL, III, 1633, 1 a-b - 8074, 4 a-b); Atestă garnizoana permanentă a castrului, ala I Frontoniana Tungrorum.; datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.3cărămidă - ştampilată; Se află la Baia Mare şi aminteşte de o Coh(ors) II Br(itanica) miliaria (CIL, III, 1633, 2-8074, 11); datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.4inscripţie - funerară; Aminteşte de N(umerus) P(almyrenorum) P(orolissensium). CIL, III, 803; datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.5inscripţie - 50 de inscripţii (CIL, III, 786-820 şi 7626-7629); datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.6cărămidă - numeroase cărămizi ştampilate (CIL, III, 1633, 1-2 - 8074, 4 a-b, 8074, 11; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.7opaiţ - mai multe exemplare ştampilate (CIL, III, 8076, 3, 14 e, 25 a, 27); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.8vas - piese ştampilate (CIL, III, 8074, c-1633, c, 8074, 2 b, 5, 13, 18-20).; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.9inscripţie - două inscripţii funerare sunt inedite; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa
 13.0.0.10monument - reliefuri, lei funerari şi capiteluri din piatră; Cele mai multe au dispărut.; datare repertoriu: epoca romană
 13.0.0.11relief - figurând pe Attis în picioare, pe un mic piedestal; datare repertoriu: epoca romană; În curtea din spatele fostului castel
 13.0.0.12monument funerar - o bază, reprezentând 2 lei culcaţi pe spate şi un bust feminin între ei.; datare repertoriu: epoca romană; În curtea din spatele fostului castel
 13.0.0.13relief - funerar cu o figură feminină ţinând în mâna stângă un ulcior.; datare repertoriu: epoca romană; În curtea din spatele fostului castel
 13.0.0.14monument - o placă din marmură cu figura lui Mercurius; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: 3195
 13.0.0.15monument funerar - de formă paralelipipedică cu scena banchetului funebru pe faţa principală, iar pe feţele laterale figura lui Attis şi motive florale.; Descoperit mai recent; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa
 13.0.0.16leu funerar - 2 piese, aşezaţi spate în spate; Descoperit mai recent; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa
 13.0.0.17relief - funerar, reprezentând un tânăr cu ulcior în mână.; Descoperit mai recent; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa
 13.0.0.18statuetă - mai multe piese din bronz, dintre care una reprezentând pe zeiţa Libera, alta, fragmentară, pe Jupiter Dolichenus; o alta (inedită) reprezentând o divinitate feminină; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa (statueta inedită)
 13.0.0.19ceramică - vase din lut de uz comun, de tip terra sigillata, din import şi imitaţii locale (vase ştampilate), un tipar (negativ) de medalion, opaiţe, statuete, tuburi de conductă, discuri, mărgele.; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.20mozaic - fragmente; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.21vârf - vârfuri de lance şi săgeată din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.22platoşă - zale fragmentare din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.23secure - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.24cheie - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.25cuţit - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.26daltă - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.27inel - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.28fibulă - fragment din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.29trepied - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.30scripete - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.31brăzdar de plug - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.32cătuşe - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.33lanţ - mai multe exemplare din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.34balama - mai multe exemplare din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.35cârlig - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.36zăbala - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.37verigă - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.38placă - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.39scoabă - mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.40obiect din bronz - fibule cu picior întors, inele, dintre care unul cu semnul X, două opaiţe aflate la cimitir, fragmente dintr-un vas, aplici şi mânere de vase, un tub şi alte obiecte mărunte.; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.41cercel - din aur; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.42obiect din os - ace de păr, ac de cusut, oase prelucrate, linguriţe nasturi, un cub.; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.43obiect din sticlă - mărgele şi fragmente dintr-un pahar.; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.44obiect din piatră - mărgele şi o gemă; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.45oglindă - din metal alb; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 13.0.0.46monedă - aproximativ 115 monede imperiale din bronz şi argint, care merg de la Vespasian la Filip Arabul. Dar Seidl (greşit sub Belteg) şi Neigebauer amintesc şi monede de la Decius.; Au fost colecţionate de către Torma între 1851-1862 din castru şi din ruinele din jur.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 14.0.1depozit - Depozit format din peste 50 de celturi din bronz.; datare repertoriu: neprecizată
 14.0.1.1celt - 50 de piese din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, nr 53, p.18

+ Ilva Mare, com. Ilva Mare Bistriţa Năsăud Ilva Mare, jud. Năsăud antichitate; epoca medievală   Map it  
+ Jelna, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Jelna, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Lechinţa, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Lechinţa, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Livezile, com. Livezile Bistriţa Năsăud Iad, com. Livezile, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Liviu Rebreanu, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Prislop, com. Năsăud, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Luşca, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Luşca, jud. Năsăud eneolitic; epoca dacică   Map it  
+ Manic, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Manic, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Mintiu, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mintiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014