cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 8 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apatiu, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Apatiu, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Arcalia, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Arcalia, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud bronz târziu (Pârvan), epoca romană (Paulovics); epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Baţa, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Baţa, com. Petru Rareş, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Bistriţa Năsăud Beclean, jud. Someş bronz final; bronz, Hallstatt, La Tene; epoca bronzului; epoca elenistică; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neprecizată   Map it  
+ Bidiu, com. Matei Bistriţa Năsăud Bidiu, com. Matei, jud. Năsăud neolitic   Map it  
+ Bistriţa, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Bistriţa, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Blăjenii de Jos, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Blăjenii de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Bozieş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Bozieş, jud. Someş neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Braniştea, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Braniştea, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Budacu de Jos, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Budacul de Jos, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu Mic, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Căianu Mic, com. Căianu Mic, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Cepari, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Cepari, com. Dumitra, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt şi La Tene; La Tene; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Chiochiş, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Chiochiş, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chiraleş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Chiraleş, jud. Năsăud epoca medievală   Map it  
+ Chiuza, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Chiuza, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Corabia, com. Ciceu-Mihăieşti, jud. Someş epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ciceu-Giurgeşti, com. Ciceu-Giugeşti Bistriţa Năsăud Ciceu-Giurgeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Mihăeşti, com. Ciceu-Mihaești Bistriţa Năsăud Ciceu-Mihăeşti, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Ciceu-Poieni, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Ciceu-Poeni, com. Căianu Mic, jud. Someş neprecizată   Map it  
+ Cireşoaia, com. Braniştea Bistriţa Năsăud Cireşoaia, com. Braniştea, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Cociu, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Cociu, com. Şintereag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
< - > Coldău, com. Beclean Bistriţa Năsăud Coldău, com. Beclean, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  

 Coldău, com./oraş Beclean (denumire repertoriu: Coldău sau Coldu, Cudu, Kudu, Várkudu, com. Beclean, jud. Someş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - mai multe piese lustruite, din piatră, plate ori în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.2ciocan - mai multe piese găurite; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.3vârfuri de săgeată - din silex; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.4piese litice - lame din silex, de obsidian, de amfibolit, ardezie, iaspis, cuarţ; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.5daltă - mai multe piese din piatră; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.6râşniţă - mai multe piese; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.7mărgea - mai multe piese din piatră; datare repertoriu: neolitic; MAC
 1.0.0.8ceramică - incizată şi incrustată; datare repertoriu: neolitic; MAC
 Bibliografie:
1. , Erd. Múz., II, 1875, p.136
2. , Erd. Múz., V, 1878, p.72
3. , Erd. Múz., VI, 1879, p.64
4. Koch, A., Erd. Múz., V, 1876, p.140 - 141
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.32, 226
6. Rómer, F., Résultats, 1879, p.12
7. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.779
8. Torma, S., Erd. Múz., VI, 1879, p.204
9. , ÉTTK, XII, 1885, p.60
10. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.19
11. Rusu, V., BSR, X, 1889, p.182, 364
12. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.403
13. Wosinsky, M., Agyagm., 1904, p.32
14. Wosinsky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.32
15. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.11 - 12
16. Tagányi-Réthy-Pokoly, Szoln.dob.Mon., I, 1900, p.97
17. Marţian, I., Rep., 1920, p.15, nr. 191
18. Andrieşescu, I., Contribuţie, 1912, p.34 - 35, 38, 71
19. Roska, M., Kézikönyv., II, 1927, p.92, 98, 185, da
20. Roska, M., AÉ, 1936, p.80
21. Roska, M., Közl. Debr., 1, 1939, p.7
22. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ciocan - din cupru, lung de 33 cm; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Tocilescu, G., Dacia, 1880, p.803
2. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.407
3. Pulszky, F., UR, IV, 1884, p.312
4. Pulszky, F., MagyArch, I, 1897, p.81
5. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.19
6. Much, M., Kupferz., 1893, p.61
7. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.125
8. Téglás, G., AÉ, VIII, 1913, p.306
9. Rusu, V., BSR, X, 1889, p.364
10. Marţian, I., Rep., 1942, p.191
11. Roska, M., Közl., II, 1942, p.58
12. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45
13. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.29

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1secure - din cupru, cu două tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Déri (Debreţin)
 Bibliografie:
1. Tocilescu, G., Dacia, 1880, p.803
2. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.407
3. Pulszky, F., UR, IV, 1884, p.312
4. Pulszky, F., MagyArch, I, 1897, p.81
5. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.19
6. Much, M., Kupferz., 1893, p.61
7. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.125
8. , AÉ, 1913, p.306
9. Rusu, V., BSR, X, 1889, p.364
10. Marţian, I., Rep., 1920, p.191
11. Roska, M., Közl., II, 1942, p.58
12. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45
13. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.29

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1secure - plată, din cupru, cu o lungime de 34,5 cm; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 Bibliografie:
1. Pulszky, F., Rézkor, 1883, p.26
2. Roska, M., Közl., II, 1942, p.57
3. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45
4. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.37

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - de caracter Coţofeni, caracterizată prin linii brăzdate şi ceramică Wietenberg; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz; cultura: Coţofeni, Wietenberg; MAC
 Bibliografie:
1. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.74
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.83
3. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.1depozit - Depozit de bronzuri compus din 16 coliere. Se pare că tot din acest depozit au ajuns în Muz. din Budapesta alte 4 coliere, deci în total 20 bucăţi. Gooss şi după el alţii atribuie greşit acestui depozit 3 fibule în formă de ochelari, fibule cu nodule, brăţări, verigi etc., care fac parte de fapt din depozitul de la Partoş (MAC, nr. 1534 - 1559).; datare repertoriu: neprecizată; MAC, Muz. Budapesta
 6.0.1.1torques - 16 întregi (unul este rupt în două bucăţi) formate din sârmă răsucită şi 4 ajunse la Budapesta; datare repertoriu: neprecizată; MAC, Muz. Budapesta, nr inventar: MAC, 1876 - 1891
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, 1876, p.84, 88
2. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877
3. Tocilescu, G., Dacia, 1880, p.808, 811, 814, 821
4. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.19
5. Russu, V., BSR, X, 1889, p.364
6. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.29
7. Pulszky, F., MaghArch, I, 1897, p.217
8. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.20
9. Tagányi-Réthy-Pokoly, Szoln.dob.Mon., I, 1900, p.115
10. Marţian, I., Rep., 1920, p.15, nr. 191
11. Petranu, C., Revendicările, 1925, p.133
12. Pârvan, V., Getica, 1926, p.377
13. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1vârf de lance - din bronz; datare repertoriu: bronz final; M2 Budapesta
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, III, 1902, p.59

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.16
2. Roska, M., AÉ, L, 1937, p.144
3. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1ceramică - ornată cu caneluri; datare repertoriu: La Tene; MAC
 Bibliografie:
1. Reinecke, P., Festschr. Mainz, 1902, p.103

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1lingură - 7 piese din aur; Lipsesc precizările.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.292

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1fibulă; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; MAC
 11.0.0.2inel - din argint; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1neprecizat - din bronz, de mici dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 12.0.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. lipseşte

 Punct 13. La vest de Coldău spre Cristeştii Ciceului.
Tip sit: neprecizat

Observatii: Descoperirea a fost făcută cu prilejul construirii şoselei.
 Descoperiri:
 13.0.0.1piese litice - 2 aşchii şi un nucleu din obsidian, percutoare, aşchii şi răzuitoare din gresie opalizantă şi de iaspis, un cuţit de gresie; datare repertoriu: neprecizată, 1870 - 1871; MAC
 13.0.0.2topor - mai multe piese din piatră, dintre care unul în formă de calapod; datare repertoriu: neprecizată, 1870 - 1871; MAC
 13.0.0.3daltă - mai multe piese din piatră; datare repertoriu: neprecizată, 1870 - 1871; MAC
 13.0.0.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic, bronz, 1870 - 1871; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLVII, 1934, p.156
2. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 14. La cca. 1 km vest de sat, la şanţul de irigaţie.
Tip sit: aşezare

Observatii: La V de aşezare se află câteva bazine largi, tăiate de valuri de pământ.
 Descoperiri:
 14.1aşezare - Şanţul de irigaţie taie aşezarea, al cărei centru pare a fi în unghiul făcut de şanţ la cotitura sa spre NE. Stratul de cultură este gros de circa 1 m.; datare repertoriu: neolitic
 14.1.0.1ceramică - cioburi grosolane lucrate cu mâna şi neornamentate; datare repertoriu: neolitic
 14.1.0.2topor - din piatră găurit; datare repertoriu: neolitic
 14.1.0.3vârf de săgeată - piese din silex; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
2. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 15. La Podele, lângă podul Someşului Mare, în direcţia Beclean.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 15.1aşezare - Cercetări C. şi S. Torma, Gy. Rácz.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Torma, S., Erd. Múz., V, 1879, p.202 sq.
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.28 - 29
5. Kövari, L., Erd. rég., 1852, p.61
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
7. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 16. Pe latura nordică a cimitirului actual din localitate.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1neprecizat; Punct descoperit de C. şi S. Torma, Gy. Rácz.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Torma, S., Erd. Múz., V, 1879, p.202 sq.
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.28 - 29
5. Kövari, L., Erd. rég., 1852, p.61
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
7. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 17. Pe latura de vest a cimitirului din localitate.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1neprecizat; Punct descoperit de C. şi S. Torma, Gy. Rácz.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Torma, S., Erd. Múz., V, 1879, p.202 sq
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.28 - 29
5. Kövari, L., Erd. rég., 1852, p.61
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
7. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 18. Pe vatra satului, prin curţi şi grădini.
Tip sit: neprecizat

Observatii: Cercetări de teren efectuate de C. şi S. Torma, Gy. Rácz.
 Descoperiri:
 18.0.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic
 18.0.0.2unealtă - piese din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Torma, S., Erd. Múz., V, 1879, p.202 sq
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.28 - 29
5. Kövari, L., Erd. rég., 1852, p.61
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
7. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 19. La nord de sat, la poalele podgoriei.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 19.1aşezare - Punct descoperit de C. şi S. Torma, Gy. Rácz.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Torma, S., Erd. Múz., V, 1879, p.202 sq
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.28 - 29
5. Kövari, L., Erd. rég., 1852, p.61
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.358
7. Roska, M., Rep., 1942, p.300, nr. 45

 Punct 20. Pe o terasă a Someşului Mare.
Tip sit: aşezare fortificată
 Descoperiri:
 20.1aşezare fortificată - Aşezare întinsă, la suprafaţa căreia s-a găsit materialul arheologic. Probabil că la această aşezare fortificată se referă ştirile lui Marţian despre nişte "circumvalaţii" care ar exista în această localitate. Cetatea prezintă valuri şi ziduri, probabil întărituri de pietre brute.; datare repertoriu: epoca bronzului
 20.1.0.1neprecizat - din piatră şi din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. , EMKE kalaus, 1899, p.78
2. Dosar, 5137, f. 346 Tocilescu, Gr., Dacia.
3. Rómer, F., Résultats, 1879, p.99
4. Marţian, I., Rep., 1920, p.15, nr. 191

 Punct 21. Lângă şoseaua naţională.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 21.1necropolă de incineraţie - Săpată de I. Szendrei. Nu se ştie dacă este vorba de aceeaşi necropolă de pe malul Someşului Mare, în care fraţii Torma au descoperit urne acoperite cu câte o piatră.; datare repertoriu: Hallstatt, 1885
 21.1.1urne; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.305
2. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.29

 Punct 22. Pe malul drept al Someşului Mare, la cca. 2 km depărtare de râu (3/ 4 de milă), între Coldău şi Beclean, lasudde şosea.
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 22.1fortificaţie de pământ - Fortificaţie patrulateră de pământ, cu şanţuri măsurând 300 de paşi în lungime. Nu s-au constatat ziduri.; datare repertoriu: neprecizată
 22.1.0.1lingură - 7 piese din aur (origine incertă); datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.241
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.40
3. Ipolyi, A., AK, II, 1861, p.258
4. Russu, V., BSG, X, 1889, p.364 - 365
5. Bielz, E. A., JSKV, XVIII, 1898, p.63 - 64
6. Marţian, I., AÉ, XXIV, 1904, p.357

 Punct 23. La sud de comună.
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 23.1drum - Traseu: venind dinspre Cristeştii-Ciceiului trece Someşul Mare printr-un vechi val şi se îndreaptă spre Beclean, iar mai departe spre castrul cel mai apropiat de la Orheiul Bistriţei.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, C., Erd. Múz., III, 1864 - 1865, pl. I
2. Torma, C., Limes, 1880, p.118
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.89
4. Russu, V., BSGW, X, 1889, p.364 - 365
5. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103, nr. 5
6. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.109

+ Corvineşti, com. Matei Bistriţa Năsăud Corvineşti, jud. Năsăud     Map it  
+ Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Crainimăt, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cristeştii Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Cuşma, com. Livezile Bistriţa Năsăud Cuşma, com. Livezile, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Dipşa, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud antichitate; bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene C   Map it  
+ Dobric, com. Căianu Mic Bistriţa Năsăud Dobric, jud. Someş bronz final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Domneşti, com. Mărişelu Bistriţa Năsăud Domneşti, com. Mărişelu, jud. Năsăud epoca bronzului târziu; epoca romană   Map it  
+ Dorolea, com. Livezile Bistriţa Năsăud Dorolea, com. Livezile, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Dumitra, com. Dumitra Bistriţa Năsăud Dumitra, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Dumitriţa, com. Dumitriţa Bistriţa Năsăud Dumitriţa, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Enciu, com. Matei Bistriţa Năsăud Enciu, com. Matei, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feldru, com. Feldru Bistriţa Năsăud Feldru, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului   Map it  
+ Feleac, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Feleac, com. Nuşeni, jud. Someş Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Galaţii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Ghinda, com. Bistrița Bistriţa Năsăud Ghinda, com. Bistrița, jud. Năsăud bronz sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu Bistriţa Năsăud Hăşmaşu Ciceului, com. Uriu, jud. Someş epoca greacă sau romană; neolitic   Map it  
+ Herina, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud eneolitic; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Ilişua, com. Uriu Bistriţa Năsăud Ilişua, com. Uriu, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ilva Mare, com. Ilva Mare Bistriţa Năsăud Ilva Mare, jud. Năsăud antichitate; epoca medievală   Map it  
+ Jelna, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Jelna, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
+ Lechinţa, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Lechinţa, jud. Năsăud epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Livezile, com. Livezile Bistriţa Năsăud Iad, com. Livezile, jud. Năsăud nedeterminată   Map it  
+ Liviu Rebreanu, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Prislop, com. Năsăud, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Luşca, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Luşca, jud. Năsăud eneolitic; epoca dacică   Map it  
+ Manic, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Manic, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Mintiu, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mintiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014