cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 5 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Map it  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Map it  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Map it  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Map it  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Map it  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
< - > Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  

 Vânători, com./oraş Mişca (denumire repertoriu: Vânători sau Vădaş, Vadász, jud. Arad)

 Punct 1. Lângă ferma Iózsis (Jószismajor), între Vânători şi Sepreuş
Tip sit: movilă - Singura precizare care se face este aceea că ar fi vorba de o "movilă cu resturi antice". Poate că este aceeaşi cu "Cetatea de pământ" menţionată de I.Szendrei.
 Descoperiri:
 1.0.0.1jucărie - ornamentat pe ambele feţe, lung de 6 cm; Obiect pomenit de I.Szendrei ca descoperit la "Cetatea de pământ".; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.0.2mărgea - piese din lut; E posibil să provină de aici.; datare repertoriu: preistorie; Muz. Arad
 1.0.0.3pandantiv - piese din dinţi de animale, fosilizaţi; E posibil să provină de aici.; datare repertoriu: neprecizată; Muz. Arad
 1.0.0.4coarne de cerb; E posibil să provină de aici.; datare repertoriu: neprecizată; Muz. Arad
 Bibliografie:
1. Szendrei, I., AÉ, IX, 1889, p.152
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.4, 11
3. Gárdonyi, A., AÉ, XXXIV, 1914, p.386

 Punct 2. La cărămidăria de pe malul stâng al pârâului "Frunzos" (Leveles)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.1depozit - Hampel reproduce în mod greşit un topor de luptă ca aparţinând acestui depozit.; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.1verigă - cu capetele subţiate; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.2daltă - din bronz, lungă de 9 cm; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.3seceră - şase fragmente; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.4neprecizat - în formă de pâlnie; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.5 sârmă - fragment răsucit din bronz; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 2.0.1.6aplică - discoidală în formă de turtă, din bronz; datare repertoriu: neprecizată, 1870; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.59
2. Ortvay, T., Temesvm.Tört., 1914, p.142
3. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.1, 13-16
4. Roska, M., Rep., 1942, p.295, nr. 2

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - drahmă din argint emisă de Dyrrachium; Provine dintr-o descoperire monetară despre care lipsesc preciziunile.; datare repertoriu: neprecizată, sec. II-I î.d.Hr.; MNA
 3.0.0.2monedă - piese republicane romane; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 3.0.0.3monedă - piese romane de la Hadrian; Cele câteva monede fac parte, probabil, dintr-o descoperire mai mare de 150 monede romane din argint şi din bronz.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Mitrea, B.
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.26
3. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.27-28

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: tumuli

Observatii: 14 tumuli necercetaţi.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.7

+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Map it  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Map it  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Map it  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Map it  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Map it  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Map it  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014