cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 5 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Map it  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Map it  
< - > Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  

 Socodor, com./oraş Socodor (denumire repertoriu: Socodor sau Székudvar, com. Socodor, jud. Arad)

 Punct 1. La 3 km sud-vest de comună, spre Sânmartin.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare deschisă; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: M.Roska, 1930
 1.1.1locuinţă - M.Roska a descoperit fundul unei locuinţe rectangulare, distrusă în parte de şanţul şoselei. În interiorul ei a fost descoperită o construcţie de lut în formă de cuptor.; datare repertoriu: neolitic
 1.1.1.1ceramică - fragmente ceramice cu ornamente lineare incizate, fragmente de picioare de vase, fragmente cu proeminenţe semiovale; datare repertoriu: neolitic, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.271, nr. 194

 Punct 2. La circa 4 km sud de sat, pe locul numit "Căvăjdia".
Tip sit: aşezare - Movilă circulară nu prea înaltă, cu diametrul aproximativ de 90 m, înconjurată de un inel de pământ, considerat pe nedrept de M. Roska val de apărare.
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă - De remarcat forma neobişnuită a staţiunii, care constă dintr-o aşezare circulară mai mică, înconjurată de o aşezare în formă de inel. În 1930 au făcut sondaje în movilă M.Roska şi N.Covaciu (Muz. Arad, MAC). În 1948 săpăturile au fost continuate de D.Popescu şi M.Rusu care au deschis două şanţuri: unul de 20 x 2,5 m pe marginea de V a movilei, şi un altul de 15 x 5 m în inelul de pământ. În ambele locuri par a fi cinci niveluri de locuire.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; autor sptur: M.Roska, N.Covaciu; D.Popescu, M.Rusu, 1930; 1948
 2.1.0.1ceramică - fragmente şi vase mici cu o toartă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.2toporaş - piese din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.3piese litice - obsidian; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.4psalie - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad sau MAC?
 2.1.0.5pieptene - fragmente de piepteni din os, cu dinţi bilaterali şi cu nituri de fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.6mărgea - mai multe piese dintre care este amintită una mare de chihlimbar; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.1.0.7ceramică - 3 vase (1 într-un mormânt, 2 în altul); datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2grup de morminte - În şanţul din "inel" s-au descoperit 4 morminte de inhumaţie, între care unul era al unui copil. Adâncimea mormintelor era de 1,40-1,60 m. Scheletele erau culcate pe spate, orientate aproximativ E-V, şi aveau la cap fragmente de piepteni de os.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V p. Chr., 1948, D.Popescu, M.Rusu
 2.2.0.1ceramică - fragmente şi vase mici cu o toartă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.2toporaş - piese din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.3piese litice - obsidian; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.4psalie - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad sau MAC?
 2.2.0.5pieptene - fragmente de piepteni din os, cu dinţi bilaterali şi cu nituri de fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.6mărgea - mai multe piese dintre care este amintită una mare de chihlimbar; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 2.2.0.7ceramică - 3 vase (1 într-un mormânt, 2 în altul); datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V d.Hr., 1948; autor sptur: D.Popescu, M.Rusu; MNA
 Bibliografie:
1. Roska, M., FA, III-IV, 1941, p.45, 46
2. Roska, M., Apulum, III, 1946-1948, p.76-77
3. Harmatta, J., AÉ, 1946-1948, p.128 şi nota 68
4. Mozsolics, A., AÉ, 1946-1948, p.66, 72
5. Popescu, D., Studii, I, 1949, p.88-91
6. Berciu, D., SCIV, I, 1, 1950, p.149
7. Berciu, D., SCIV, I, 1, 1950, p.65

 Punct 3. În pădure, spre nord aproape de stăvilarul Crişului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1brăţară - din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.11, 15

 Punct 4. La câţiva km vest de Socodor, în teren plat.
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 4.1necropolă - S-au descoperit mai multe morminte de inhumaţie, dintre care unul pare fi al unui călăreţ. Ele sunt de epocă avară.; datare repertoriu: perioada prefeudală, sec. VII-VIII, 1948
 4.1.0.1scăriţă de şa - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII - VIII, 1948; MNA
 4.1.0.2limbă de curea - din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII - VIII; MNA
 Bibliografie:
1. Popescu, D., Studii, II/ 1, 1949, p.88-91
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, p.6

 Punct 5. Pe teritoriul comunelor Grăniceri, Pil, Şiclău, Socodor.
Tip sit: movilă - 50 movile

Observatii: Nu se fac alte precizări.
 Descoperiri:
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Map it  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Map it  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Map it  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Map it  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Map it  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Map it  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Map it  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Map it  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Map it  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Map it  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014