cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 5 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Map it  
+ Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Map it  
< - > Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  

 Sântana, com./oraş Sântana (denumire repertoriu: Sântana sau Szentanua, Ujszentanna, com. Sântana, jud. Arad)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă, cu braţele în cruce; datare repertoriu: eneolitic, înainte de 1910
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., II, 1942, p.56, nr. 197
2. Roska, M., Rep., 1942, p.294, nr. 21

 Punct 2. La vest de comună, la ferma Trifu, pe canalul Crişului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.1ceramică - vase cenuşii şi roşii, fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.2greutate de plasă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.3fusaiolă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.4străpungător - din os; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 2.1.0.5tipar - din piatră, pentru turnat; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Deva, nr inventar: 11207 - 11255
 Bibliografie:
1. Informaţie Floca, O.

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1opaiţ; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 3.0.0.2râşniţă - din diorit; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 3.0.0.3monedă - piese de la Hadrian; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.11, 12, 27

 Punct 4. La circa 1 km de gara Sântana, în unghiul format de liniile Sântana - Brad şi Sântana - Arad.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă incineraţie; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1urnă - S-au descoperit mai multe urne funerare.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III
 4.1.1.1oase - calcinate; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.2fibulă - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.3cuţit - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.4mărgea - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 4.1.1.5ceramică - vase de ofrandă. Ceramica lucrată cu roata este în general cenuşie, cu suprafaţa şi ornamentele uneori lustruite. Ceramica lucrată cu mâna este ornamentată cu brâuri şi butoane în relief cu alveole.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II - III, 1951
 Bibliografie:
1. Informaţie Dimitriu, L., Rusu, M.

 Punct 5. La est de comună.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1neprecizat - piese din fier. Nu se fac alte precizări.; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68, 166-167

 Punct 6. Între Sântana şi Curtici.
Tip sit: movilă

Observatii: Nu se fac precizări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68, 166-167

 Punct 7. Între Sântana şi Zimand, în dreptul cantonului CFR nr.6
Tip sit: val - circumvalaţie mare de pământ ars, cu un diametru de circa 1 km; înălţimea actuală a valului este de 4 - 6 m, iar lăţimea de 30 - 35 m. La SV de circumvalaţie se află o movilă impunătoare cu un diametru de circa 40 m şi o înălţime de 8 m.
 Descoperiri:
 7.1val - Cu ocazia unor cercetări de teren făcute în 1951 - 1952 s-a constatat că întreg materialul ceramic recoltat de la suprafaţă aparţine epocii bronzului (culturile Pecica şi Otomani). Mormintele descoperite de A.Török (unul de adult şi unul de copil) ar putea aparţine epocii târzii a bronzului sau eventual epocii prefeudale. Aceeaşi datare se impune şi pentru circumvalaţie, considerată în literatura mai veche drept un ring avar.; datare repertoriu: epoca bronzului, 1888, 1951, 1952
 7.1.1urnă - În 1888, cu ocazia lucrărilor de terasament a liniei ferate, tăindu-se valul, a fost găsită în partea dinspre şanţ, o urnă. Urna este un vas din pastă grosolană. În apropierea ei s-a găsit un schelet de om, fără inventar.; datare repertoriu: bronz final sau epocă prefeudală
 7.1.1.1oase - umane; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888
 7.1.1.2cunună - din 12 frunze din laur, legate câte 3; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.1.3brăţară - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.1.4inel - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2mormânt - Sunt două morminte, unul de adult şi unul de copil, fără inventar. Provin din sondajul efectuat de A.Török.; datare repertoriu: bronz final sau epocă prefeudală
 7.1.2.1oase - umane; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888
 7.1.2.2cunună - din 12 frunze din laur, legate câte 3; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2.3brăţară - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 7.1.2.4inel - din aur; datare repertoriu: bronz final sau migraţii, 1888; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Márki, S., AÉ, II, 1882, p.112 - 121
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, p.37 - 42
3. , AÉ, VIII, 1888, p.286
4. Informaţie Rusu, M. Hampel, J., AÉ, IX, 1889, p.375

+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Map it  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Map it  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Map it  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Map it  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Map it  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Map it  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Map it  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Map it  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Map it  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Map it  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014