cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 5 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Rostoci, com. Pleşcuţa Arad Rostoci, com. Pleşcuţa, jud. Arad     Map it  
< - > Satu Mare, com. Secusigiu Arad Satu Mare, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

 Satu Mare, com./oraş Secusigiu (denumire repertoriu: Satu Mare sau Temesnagyfalu, Nagyfalu, Grosdorf, com. Secusigiu, jud. Timiş)

 Punct 1. La vest de sat, pe o măgură lunguiaţă, numită "La Vii" (Die Weingarten)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Aşezare pe o măgură lunguiaţă, înaltă de până la 15 m, înconjurată din trei părţi de veche albie a pârâului Aranca şi apărată dinspre est de un şanţ. Aşezarea se desfăşoară pe o suprafaţă de peste 5 ha, dar stratul de cultură prezintă abia 0, 20-0, 30 m grosime.; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; descoperitor: B. Milleker, 1903
 1.1.0.1celt - din bronz; Celtul nu are legătură cu stratul de cultură, datându-se mai tâziu decât aşezarea.; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.2ceramică - foarte multe urne, ceşti cu toarte, vase cu picior, "vase de peşte", vas în formă de luntre, fragment de strecurătoare; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.3faună - coarne de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.4topor - mai multe topoare din coarne de cerb şi topoare din piatră, dintre care unele găurite; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.5bilă - mai multe bile de cuarţ; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.6râşniţă - mai multe râşniţe primitive; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.7greutate - mai multe greutăţi din lut; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.8psalie - din os; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.9neprecizat - obiecte din os; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.10cuţit - din bronz, de tip întâlnit la Periam; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.11brăţară - mai multe brăţări, dintre care una spiralică, tipică pentru bronzul mijlociu; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.12cercel - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 1.1.0.13colier - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, faza C a culturii Vatina; cultura: Vatina; Muzeul Timişoara şi Muzeul Vârşeţ, Iugoslavia
 Bibliografie:
1. Borovszky, S., Temesvm, p.225
2. Milleker, B, TRÉT, XXI; XXII, 1905; 1906, p.25-26, 29-30, 34, 37, 60, 105; 49-53
3. Milleker, B, III, XIV, Starinar, 1908, p.41
4. Willvonseder, K, WPZ, XXX, 1943, p.210

 Punct 2. Într-o vie din apropiere de aşezare, fosta proprietate a învăţătorului Phillpp
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 2.1necropolă birituală - Necropolă formată din morminte de incineraţie în urnă şi de inhumaţie.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina, 1904
 2.1.1mormânt de incineraţie - Mai multe morminte de incineraţie în urnă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina
 2.1.1.1ceramică - nouă vase mici; În fiecare mormânt a fost descoperit câte vas mic în zona capului scheletului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina; autor sptur: Muzeul Timişoara
 2.1.1.2amuletă - făcut dint-un dinte de câine, agăţat de o verigă din bronz; Lângă schelet au fost depuse şi grăunţe de grâu; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina; autor sptur: Muzeul Timişoara
 2.1.2mormânt de înhumaţie - Nouă morminte de înhumaţie cu scheletele depuse cu faţa şi cu picioarele spre est şi cu inventar.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina
 2.1.2.1ceramică - nouă vase mici; În fiecare mormânt a fost descoperit câte vas mic în zona capului scheletului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina; autor sptur: Muzeul Timişoara
 2.1.2.2amuletă - făcut dint-un dinte de câine, agăţat de o verigă din bronz; Lângă schelet au fost depuse şi grăunţe de grâu; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Vatina; autor sptur: Muzeul Timişoara
 Bibliografie:
1. Milleker, B, TRÉT, XXII, 1906, p.49-53
2. Childe, G. V., Danube, p.287
3. Popescu D., Bronzezeit, p.135

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - urnă fragmentară, lucrată la roată; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Timişoara
 Bibliografie:
1. Milleker, B, TRÉT, XXII, 1906, p.49-53

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1neprecizat - obiecte din fier; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Timişoara
 Bibliografie:
1. Berkeszi, I., TRÉT, XXIV, 1908, p.141

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1cercel - doi cercei din argint; datare repertoriu: epoca medievală; Muzeul Timişoara
 Bibliografie:
1. Berkeszi, I., TRÉT, XXVII, 1911, p.160

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - două monede din bronz din timpul lui Constantin; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Timişoara, nr inventar: 987
 Bibliografie:
1. , TRÉT, XXVII, 1911, p.161

 Punct 7. La sud de sat, pe partea de vest a drumului spre Variaş
Tip sit: movilă

Observatii: Mai multe movile necercetate, dintr-o epocă nedeterminată.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Milleker, B, TRÉT, XXII, 1906, p.49-53

+ Satu Mic, com. Şilindia Arad Satu Mic, com. Şilindia, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Satu Nou, com. Mişca Arad Satu Nou, jud. Arad eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Sâmbăteni, com. Păuliş Arad Sâmbăteni, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Sânmartin, com. Macea Arad Sânmartin, com. Macea, jud. Arad neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Sânpetru German, com. Secusigiu Arad Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Sântana, com. Sântana Arad Sântana, com. Sântana, jud. Arad bronz final sau epocă prefeudală; bronz final sau migraţii; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Semlac, com. Semlac Arad Şemlac, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Slatina de Criş, com. Dezna Arad Slatina de Criş, com. Dezna, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Socodor, com. Socodor Arad Socodor, com. Socodor, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Şiclău, com. Grăniceri Arad Şiclău, jud. Arad epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Şicula, com. Şicula Arad Şicula, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Şimand, com. Şimand Arad Şimand, jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şiria, com. Şiria Arad Şiria, com. Şiria, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şiştarovăţ, com. Şiştarovăţ Arad Şiştarovăţ, jud. Timiş epoca prefeudală; La Tene   Map it  
+ Tauţ, com. Tauţ Arad Tăuţi, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Temeşeşti, com. Săvârşin Arad Temeşeşti, com. Săvârşin, jud. Arad epoca fierului; preistorie   Map it  
+ Toc, com. Săvârşin Arad Toc, com. Săvârşin, jud. Arad La Tene; neprecizată   Map it  
+ Troaş, com. Săvârşin Arad Troiaş, com. Săvârşin, jud. Arad neprecizată   Map it  
+ Valea Mare, com. Gurahonţ Arad Valea Mare, com. Gurahonţ, jud. Arad mezolitic   Map it  
+ Variaşu Mare, com. Iratoşu Arad Variaşul, com. Iratoşu, jud. Arad epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Vărşand, com. Pilu Arad Vărşand, jud. Arad epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Văsoaia, com. Chisindia Arad Văsoaia, com. Chisindia, jud. Arad epoca bronzului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Mişca Arad Vânători, jud. Arad epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Vinga, com. Vinga Arad Vinga, jud. Timiş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vladimirescu, com. Vladimirescu Arad Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Zăbrani, com. Zăbrani Arad Zăbrani, jud. Arad eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Zerindu Mic, com. Mişca Arad Zerindul Mic, com. Mişca, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Zimandu Nou, com. Zimandu Nou Arad Zimandul Nou, com. Zimandu Nou, jud. Arad epoca feudală; epoca migraţiilor; neprecizată; sfârşitul epocii feudale; sfârşitul epocii medievale   Map it  
+ Zimbru, com. Gurahonţ Arad Zimbru, jud. Arad paleolitic inferior   Map it  
+ Arini, com. Găiceana Bacău Unguri, com. Găiceana, jud. Tecuci epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băcioiu, com. Corbeasca Bacău Băcioiu, com. Corbeasca, jud. Tecuci neolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Stănişeşti Bacău Beneşti, com. Stănişeşti, jud. Tecuci epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bodeasa, com. Dealu Morii Bacău Bodeasa, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Map it  
+ Burdusaci, com. Răchitoasa Bacău Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Căpoteşti, com. Hurueşti Bacău Căpoteşti, com. Hurueşti, jud. Tecuci epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Căuia, com. Dealu Morii Bacău Căuia de Jos, com. Dealu Morii, jud. Tecuci epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Coloneşti, com. Coloneşti Bacău Coloneşti, com. Coloneşti, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Corbasca, com. Corbasca Bacău Corbasca, com. Corbasca, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Cornăţelu, com. Motoşeni Bacău Negoaia, com. Motoşeni, jud. Tecuci epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Cornii de Jos, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Jos, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Cornii de Sus, com. Tătăreşti Bacău Cornii de Sus, com. Tătăreşti, jud. Tecuci epoca bronzului; începutul epocii fierului; neprecizată   Map it  
+ Dealul Perjului, com. Onceşti Bacău Dealul Perjului, com. Onceşti, jud. Tecuci epoca romană; neolitic   Map it  
+ Floreşti, com. Huruieşti Bacău Palanca, com. Huruieşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Găiceana, com. Găiceana Bacău Târgu Găiceana, com. Găiceana, jud. Tecuci     Map it  
+ Ghimeş, com. Ghimeş-Făget Bacău Ghimeş, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Ghimeş, Pasul Bacău Ghimeş, Pasul, jud. Ciuc epoca medievală; epoca romană    
+ Gura Crăieşti, com. Motoşeni Bacău Valea Babei, com. Motoşeni, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Ocheni, com. Huruieşti Bacău Ocheni, com. Huruieşti, jud. Tecuci La Tene; neolitic târziu; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014