cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beliu, com. Beliu Arad Beliu, com. Beliu, jud. Bihor neolitic; neprecizată   Map it  
+ Buceava-Şoimuş, com. Brazii Arad Buceava, com. Brazii, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Buhani, com. Dezna Arad Buhani, com. Dezna, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Căpruţa, com. Bârzava Arad Căpruţa, com. Bârzava, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Cermei, com. Cermei Arad Cermei, jud. Arad eneolitic   Map it  
+ Chereluş, com. Şicula Arad Chereluş, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Chisindia, com. Chisindia Arad Chisindia, jud. Arad epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Chişineu-Criş, com. Chişineu-Criş Arad Chişineu-Criş, jud. Arad eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cil, com. Almaş Arad Cil, com. Almaş, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Covăsinţ, com. Covăsinţ Arad Covăsinţ, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată   Map it  
< - > Curtici, com. Curtici Arad Curtici, jud. Arad eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  

 Curtici, com./oraş Curtici (denumire repertoriu: Curtici sau Kűrtős, Kurtics, jud. Arad)

 Punct 1. Pe malul Bugherului (Bugyér), la nord-est de fostul castel al lui A.Takács.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare deschisă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani
 1.1.0.1unealtă - răzuitor din silex; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1896; Muz. Budapesta
 1.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1896; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XVII, 1897, p.449
2. Postá, B., AÉ, XIX, 1899, 18-28
3. Patay, P., Frühbronzezeit, p.18
4. Banner, J., AÉ, III, 1943, p.16
5. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.96

 Punct 2. Pe malul Bugherului (Bugyér), la sud-est de castelul lui A.Takács.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza
 2.1.0.1unealtă - lamă de cuţit din silex; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza; Muz. Budapesta
 2.1.0.2ceramică - vase; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XVII, 1897, p.449
2. Pósta, B., AÉ, XIX, 1899, 18-28
3. Patay, P., Frühbronzezeit, p.18
4. Banner, J., AÉ, III, 1943, p.16
5. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.96

 Punct 3. Pe malul Bugherului (Bugyér), la nord de castelul lui A.Takács, pe terenul fabricii de cărămidă.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare deschisă; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza
 3.1.0.1lamă - piese din silex; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza; Muz. Budapesta
 3.1.0.2topor - 2 topoare din piatră şlefuită; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza; Muz. Budapesta
 3.1.0.3ceramică - vase întregi sau fragmentare; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XVII, 1897, p.449
2. Pósta, B., AÉ, XIX, 1899, 18-28
3. Patay, P., Frühbronzezeit, p.18
4. Banner, J., AÉ, III, 1943, p.16
5. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.96

 Punct 4. Pe terenul dintre fostul conac Lukács şi cârciuma de odinioară a lui Vásárhely (1896).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare deschisă - Stratul de cultură, gros de 1,20 m, cuprinde 2 niveluri arheologice, atribuite culturilor Pusztaistvánháza şi Otomani-Pecica.; datare repertoriu: eneolitic, bronz; cultura: Pusztaistvánháza, Otomani-Pecica, 1896
 4.1.1gropi - Trei gropi considerate de B.Posta drept locuinţe.; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza, eneolitic
 4.1.1.1unealtă - lamă din silex cu început de perforare; Este posibil ca acest obiect să fi aparţinut acestei aşezări.; datare repertoriu: neprecizată
 4.1.1.2ceramică - 1 picior de vas, 1 fund de vas (considerat greşit de Pósta ca fiind roman); datare repertoriu: neprecizată
 4.1.1.3pandantiv - din bronz; Este posibil ca acest obiect să fi aparţinut aşezării.; datare repertoriu: Hallstatt
 4.1.1.4obiecte litice - lame din silex, 1 vârf de săgeată din silex; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.1.5ceramică; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.1.6chirpici - provenit de la dărâmarea locuinţelor plane; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani-Pecica, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.1.7ceramică - vase întregi; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani-Pecica; autor sptur: B.Pósta
 4.1.2locuinţe; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani-Pecica, bronz
 4.1.2.1unealtă - lamă din silex cu început de perforare; Este posibil ca acest obiect să fi aparţinut acestei aşezări.; datare repertoriu: neprecizată
 4.1.2.2ceramică - 1 picior de vas, 1 fund de vas (considerat greşit de Pósta ca fiind roman); datare repertoriu: neprecizată
 4.1.2.3pandantiv - din bronz; Este posibil ca acest obiect să fi aparţinut aşezării.; datare repertoriu: Hallstatt
 4.1.2.4obiecte litice - lame din silex, 1 vârf de săgeată din silex; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.2.5ceramică; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Pusztaistvánháza, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.2.6chirpici - provenit de la dărâmarea locuinţelor plane; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani-Pecica, 1896; autor sptur: B.Pósta
 4.1.2.7ceramică - vase întregi; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani-Pecica; autor sptur: B.Pósta
 Bibliografie:
1. Pósta, B., AÉ, XIX, 1899, 24
2. Nestor, I., Stand, 1933, 1932, p.126
3. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.96
4. Hampel, J., AÉ, XVII, 1897, p.449
5. Pósta, B., AÉ, XIX, 1899, 18-28
6. Patay, P., Frühbronzezeit, p.18
7. Banner, J., AÉ, III, 1943, p.16
8. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.96

 Punct 5. La est de comună, între Sântana şi Şimand, pe movila numită "Dâmbul popilor" (Papokhalom).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare deschisă - Aşezare cu 2 niveluri arheologice: cultura Tisa (neolitic) (Muzeul Arad, 12328-12366) şi cultura Otomani-Pecica (bronz).; datare repertoriu: neolitic, bronz; cultura: Tisa, Otomani-Pecica
 5.1.0.1topor de luptă - fragment; cu disc din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Rómer, F., Résultats, 1879, p.98
2. Könyöki, J. - Nagy, G., Középkori várok, 1905, p.279
3. Márki, S., ArMon, II/ 1, p.4, 40
4. Informaţie Rusu, M.

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 6.1tumul; datare repertoriu: eneolitic
 6.1.1mormânt - Numărul mormintelor nu este precizat.; datare repertoriu: eneolitic, eneolitic ?
 6.1.1.1schelete - umane, în poziţie chircită; datare repertoriu: eneolitic
 6.1.1.2neprecizat - din aur şi argint; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68, 168
2. Márki, S., ArMon, II/ 1, 1892, p.42

 Punct 7. La 9 km est de comună.
Tip sit: val - Este unul din valurile Tisei. Vine din Banat de la Babda, trece pe la E de Arad (prin Zimand, prin intervalul dintre Curtici şi Sântana) şi se îndreaptă spre Şimand, Socodor, Pil şi Vărşand, de unde trece frontiera în Ungaria.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Mss., 22/ 940, vol. I, c. 16, p. 7 Polonic, P.

+ Dezna, com. Dezna Arad Dezna, com. Dezna, jud. Arad eneolitic; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dieci, com. Dieci Arad Dieci, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Drauţ, com. Târnova Arad Drauţ, com. Târnova, jud. Arad epoca greacă   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Arad Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Felnac, com. Felnac Arad Felnac, jud. Timiş epoca migraţiilor; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Feniş, com. Gurahonţ Arad Feniş, com. Gurahonţ, jud. Arad paleolitic   Map it  
+ Firiteaz, com. Şagu Arad Firiteaz, jud. Timiş epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Fiscut, com. Şagu Arad Fiscut, com. Şagu, jud. Timiş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Frumuşeni, com. Frumuşeni Arad Frumuşeni, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului, Hallstatt, perioada prefeudală; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată; perioada feudalismului timpuriu   Map it  
+ Ghioroc, com. Ghioroc Arad Ghioroc, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grăniceri, com. Grăniceri Arad Grăniceri, com. Grăniceri, jud. Arad Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Gura Văii, com. Pleşcuţa Arad Gura Văii, com. Pleşcuţa, jud. Arad bronz final; La Tene   Map it  
+ Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Iosăşel, com. Gurahonţ, jud. Arad neolitic timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Gurahonţ, jud. Arad paleolitic sau neolitic   Map it  
+ Horia, com. Vladimirescu Arad Horia, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ineu, com. Ineu Arad Ineu, com. Ineu, jud. Arad epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Iratoşu, com. Iratoşu Arad Iratoşu, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană   Map it  
+ Lipova, com. Lipova Arad Lipova, jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Livada, com. Livada Arad Livada, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Mailat, com. Vinga Arad Mailat, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană; preistorie   Map it  
+ Măderat, com. Pâncota Arad Măderat, com. Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Mădrigeşti, com. Brazii Arad Mădrigeşti, com. Brazii, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Mănăştur, com. Vinga Arad Mănăştur, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Mândruloc, com. Vladimirescu Arad Mândruloc, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Mâsca, com. Şiria Arad Mâsca, jud. Arad epoca medievală; epoca medievală timpurie   Map it  
+ Minişu de Sus, com. Tauţ Arad Minişul de Sus, com. Tauţ, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Moneasa, com. Moneasa Arad Moneasa, jud. Arad epoca bronzului timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz timpuriu; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Moroda, com. Seleuş Arad Moroda, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Munar, com. Secusigiu Arad Munar, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca fierului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Nădab, com. Chişineu-Criş Arad Nădab, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ neprecizată Arad Arad (judeţ), jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie    
+ Neudorf, com. Zăbrani Arad Neudorf, com. Zăbrani, jud. Timiş antichitate; epoca romană   Map it  
+ Păuliş, com. Păuliş Arad Păuliş, jud. Arad bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului, epoca epoca romană; epoca fierului, epoca romană; epoca romană; neolitic, bronz; neolitic, epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Pâncota, com. Pâncota Arad Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Pecica, com. Pecica, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului; epoca de tranziţie spre bronz; epoca feudală; epoca fierului; epoca fierului, epoca romană, prefeudală, feudală; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene; La Tene timpuriu; neolitic; neolitic final; neprecizată; perioada de tranziţie de la bronz la Hallstatt   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Rovine, com. Pecica, jud. Arad     Map it  
+ Peregu Mare, com. Peregu Mare Arad Peregul Mare, com. Peregu Mare, jud. Arad epoca migraţiilor   Map it  
+ Peregu Mic, com. Peregu Mare Arad Peregul Mic, com. Peregu Mare, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Pilu, com. Pilu Arad Pilu, jud. Arad neolitic; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014