cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
< - > Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  

 Râmeţ, com./oraş Râmeţ (denumire repertoriu: Râmeţ sau Râmeţi, Remete, jud. Alba)

 Punct 1. La "Curmătură"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: La Tene
 1.1.0.2ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.1.0.3ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.1.0.4ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.2aşezare - Tot aici s-au găsit fragmente ceramice din a doua epocă a fierului; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.2.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: La Tene
 1.2.0.2ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.2.0.3ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.2.0.4ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.3aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 1.3.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: La Tene
 1.3.0.2ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.3.0.3ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 1.3.0.4ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg; Mz. Aiud, nr inventar: 651-715 b
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, 52, 84, 85
2. Roska, M., Rep., 17, p.236

 Punct 2. "La Cruce"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - O bună parte din material se află în Mz. Aiud; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg
 2.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice caracteristice epocii bronzului; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg
 2.1.0.2topor - Două topoare de lut în miniatură; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg
 2.1.0.3unealtă - Unelte din corn de cerb; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg
 2.1.0.4secure - Secure (sau daltă) plată de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg
 2.1.0.5celt - Celturi de bronz; datare repertoriu: bronz final; cultura: neprecizată
 2.1.0.6topor - Topor sau ciocan de fier; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.80
2. Herepey, K., AFM, II/1, 52, 90
3. Wosinszky, M., Agyagm., p.31
4. Marţian, I., Rep., p.541
5. Schroller, H., St.u.Kz., p.75
6. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.158
7. Roska, M., Közl., I, 1941, p.77
8. Roska, M., Közl., II, 1942, p.63, 75
9. Roska, M., Rep., 17, p.236

 Punct 3. Pe "Vârful Cicerii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1mărgea - Mărgele de lut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.0.0.2ceramică - Ceramică cu incizii; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.0.0.3topor - din piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Wosinszky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.28
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.54
3. Roska, M., Rep., 200, p.49

 Punct 4. La locul "Burgu"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1lamă de pumnal; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Wosinszky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.28
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.54
3. Roska, M., Rep., 200, p.49

 Punct 5. La "Piatra Topliţii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1vârf de lance - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Aiud
 5.0.0.2cingătoare - Fragment de cingătoare ornamentată din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Wosinszky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.28
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.54
3. Roska, M., Rep., 200, p.49

 Punct 6. La vest de sat, pe drumul dinspre Brădeşti
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1vârf de lance - Vârf de lance de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.80
2. Marţian, I., Rep., p.541

 Punct 7. Aproape de cătunul Poieni (Poiana, Remetepojána), la locul numit "Secu"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1figurină - Figurină de bronz reprezentând un cap de taur; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, 52, 90
2. Roska, M., Rep., 21, p.236

 Punct 8. În diferite puncte de pe "Vârful Tarcăului" (Pilis-Tarkö), spre vest de sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1vârf de lance; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 8.0.0.2vârf de săgeată - Vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XXV, 1905, p.94

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1închizătoare - Închizătoare romană de fier; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Cserni, B., AFM, II/1, p.550

+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014