cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Draşov, com. Şpring Alba Draşov, jud. Sibiu La Tene; neolitic, bronz timpuriu   Map it  
+ Dumbrava, com. Unirea Alba Limba, com. Unirea, jud. Alba epoca romană; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Dumitra, com. Sântimbru Alba Dumitra, jud. Alba bronz final   Map it  
+ Făget, com. Valea Lungă Alba Făget, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Fărău, com. Fărău Alba Fărău, jud. Alba La Tene   Map it  
+ Feisa, com. Jidvei Alba Feisa, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor   Map it  
+ Galda de Jos, com. Galda de Jos Alba Galda de Jos, jud. Alba epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Gârbova, com. Gârbova Alba Gîrbova, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Gârbova de Jos, com. Aiud Alba Gârbova de Jos, com. Aiud, jud. Alba bronz timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Gârbova de Sus, com. Aiud Alba Gârbova de Sus, com. Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Geoagiu de Sus, com. Stremţ Alba Geoagiu de Sus, com. Stremţ, jud. Alba epoca romană; La Tene   Map it  
+ Geomal, com. Stremţ Alba Geomal, com. Stremţ, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Glod, com. Almaşu Mare Alba Glod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Glogoveţ, com. Valea Lungă Alba Glogoveţ, com. Valea Lungă, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Gura Arieşului, com. Lunca Mureşului Alba Gura Arieşului, com. Lunca Mureşului, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Hăpria, com. Ciugud Alba Hăpria, com. Ciugud, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Heria, com. Fărău Alba Heria, com. Fărău, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene   Map it  
+ Hopârta, com. Hopârta Alba Hopârta, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Ighiu, com. Ighiu Alba Ighiu, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Inoc, com. Unirea Alba Inoc, com. Unirea, jud. Turda epoca migraţiilor   Map it  
+ Inuri, com. Vinţu de Jos Alba Inuri, jud. Alba epoca romană; La Tene; preistorie   Map it  
+ Izvoarele, com. Blaj Alba Ciufud, com. Blaj, jud. Târnava Mică epoca bronzului   Map it  
+ Izvoarele, com. Livezile Alba Izvoarele, com. Livezile, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; neolitic   Map it  
+ Izvoru Ampoiului, com. Zlatna Alba Valea Dosului, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Jidvei, com. Jidvei Alba Jidveiu, jud. Târnava Mică epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Laz, com. Săsciori Alba Laz, com. Săsciori, jud. Alba neprecizată   Map it  
+ Livezile, com. Livezile Alba Cacova, jud. Alba bronz timpuriu; bronz timpuriu /epoca bronzului; bronz timpuriu/epoca bronzului; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; nedeterminată; neolitic; sfârşitul epocii bronzului   Map it  
+ Lopadea Veche, com. Mirăslău Alba Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene   Map it  
+ Lunca Mureşului, com. Lunca Mureşului Alba Lunca Mureşului, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Lupşa, com. Lupşa Alba Lupşa, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănărade, com. Blaj Alba Mănărade, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Medveş, com. Fărău Alba Medveş, com. Fărău, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Meşcreac, com. Rădeşti Alba Meşcreac, com. Rădeşti, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Miceşti, com. Alba Iulia Alba Miceşti, com. Alba Iulia, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Mihalţ, com. Mihalţ Alba Mihalţ, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Mirăslău, com. Mirăslău Alba Mirăslău, jud. Alba Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Nădăştia, com. Almaşu Mare Alba Nădăştia, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca dacică   Map it  
+ neprecizată Alba Sebeş (fosta plasă), jud. Alba La Tene    
+ neprecizată Alba Alba, jud. Alba bronz final; epoca bronzului târziu; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; sfârşitul epocii romane sau epoca migraţiilor    
+ Noşlac, com. Noşlac Alba Noşlac, jud. Alba Hallstatt   Map it  
< - > Ocna Mureş, com. Ocna Mureş Alba Ocna Mureş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic sau începutul epocii bronzului   Map it  

 Ocna Mureş, com./oraş Ocna Mureş (denumire repertoriu: Ocna Mureş sau Ocna-Mureşului, Uioara, Uioara de Mureş, Marosujvár, jud. Alba)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 1.0.0.2ciocan - Ciocan de piatră perforat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 1.0.0.3topor - Topor de cuarţit galben; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 1.0.0.4râşniţă - Râşniţă de granit; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 1.0.0.5secure - Securi de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Tocilescu, G., Dacia, p.781, 782
2. Cserni, B., AFM, II/1, p.557
3. Roska, M., Közl., I, 1941, p.69
4. Roska, M., Rep., 120, p.166

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Se presupune că descoperirile din această localitate fac parte din marele depozit de bronzuri de la Şpălnaca
 Descoperiri:
 2.0.0.1turtă de bronz - Turtă de bronz brut; datare repertoriu: bronz final; cultura: neprecizată; Mz. Budapesta; Col. C. Téglás
 2.0.0.2vârf de lance - Două vârfuri de lănci de bronz; datare repertoriu: bronz final; cultura: neprecizată; Mz. Budapesta; Col. C. Téglás
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.83
2. Herepey, K., AFM, II/1, p.87, pl. IX, 86
3. Marţian, I., Rep., 120, p.166
4. Daicoviciu, C., La Trans., p.20

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1coif - Cască elenică de bronz de tip corintic din sec. VI î.e.n; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă; MAC
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.84
2. Roska, M., Rep., 120, p.166

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie în urnă ce conţinea oseminte arse.; datare repertoriu: epoca fierului
 4.0.1.1ceramică - Urnă cu două toarte, de culoare gălbuie; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: neprecizată; fosta col. Kemény, Luncani
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 120, p.166

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1fibulă - de argint; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; MAC
 5.0.0.2brăţară - Fragment de brăţară de argint; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; MAC
 5.0.0.3brăţară - Brăţară de fir de argint răsucit; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Utmutató, p.31, 32
2. Informaţie K. Horedt

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 6.0.1mormânt; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 6.0.1.1ceramică - şase vase; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. IV-V e.n; Mz. Aiud (patru vase), nr inventar: 3368-3373
 Punct 7. În gropile pentru exploatarea pietrişului de lângă Mureş
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1secure - Secure de porfir cuarţos lungă de 0,14 m; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată; Mz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 120, p.166

 Punct 8. În apropierea ocnei de sare
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ciocan - Două fragmente mari de ciocane, unul de porfir-augit şi altul de serpentin, ambele cu muchia dreaptă; datare repertoriu: neolitic sau începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; MAC
 8.0.0.2secure - Secure cordiformă de iaspis verde cu muchia dreaptă; datare repertoriu: neolitic sau începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; MAC
 8.0.0.3faună - coarne de cerb; datare repertoriu: neolitic sau începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; MAC
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.59, 60
2. Koch, A., Érd. Múz. Évk., V, 1876, p.135
3. Tocilescu, G., Dacia, p.781, 782, 785
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.84
5. Andrieşescu, I., Rep., p.454
6. Roska, M., Közl., I, 1941, p.69
7. Roska, M., Rep., 120, p.166

 Punct 9. În parcul oraşului (substrucţii de ziduri)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Aşezare civilă care corespunde, probabil, localităţii Salinae, care se întindea şi pe malul drept al Mureşului (vezi Războieni-Cetate), atestată şi prin descoperiri de substrucţii de ziduri şi cărămizi.; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1sculptură - piese din marmură; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.2ceramică - vase şi fragmente diverse, un opaiţ cu marca FORTIS; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 7303
 9.1.0.3inscripţie - trei inscripţii fragmentare (CIL, III, 933a, 7711, AISC, I, 2 (1928-1932), 62; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.246
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.23
3. Orbán, B., Székelyföld, V, p.109
4. Gooss, C., AVSL, XII, 1874, p.160
5. Gooss, C., Chronik, p.117
6. , Erd. Múz., 1881, p.312
7. Cserni, B., AFM, II/1, p.141, 150, 480, 548
8. Marţian, I., Rep., p.454
9. Daicoviciu, C., AISC, I/2, 1928-1932, p.62
10. Christescu, V., Viaţa ec., p.50

 Punct 10. La marginea de est a comunei, lângă drumul spre Uioara
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 10.0.1mormânt - Trei morminte, distruse în cea mai mare parte, cu sicrie din cărămizi mari acoperite cu ţigle.; datare repertoriu: epoca romană, 1931
 10.0.1.1sicriu - Sicrie din cărămizi mari acoperite cu ţigle; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată, 1931
 10.0.1.2cărămidă - Două cărămizi, una cu ştampila PAETERN, cealaltă cu literele TI; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., AISC, I/2, p.61, 62
2. Floca, O., Sargetia, II, 1941, p.43, 44

 Punct 11. Spre sud, în valea de la Hopârta
Tip sit: descoperire izolată
 Descoperiri:
 11.0.0.1monedă - Numeroase monede romane din epoca republicană şi imperială, un sesterţ din timpul lui Traian, o monedă din bronz şi una din argint; datare repertoriu: epoca romană; MAC; Muzeul Alba Iulia, nr inventar: …, Cs, 1885, 11579
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.246
2. Orbán, B., Székelyföld., V, p.109
3. , Erd. Múz., 1874, p.53
4. Gooss, C., Chronik, p.117
5. Cserni, B., AFM, II/1, p.548
6. Pósta, B., Utmutató, p.31
7. Marţian, I., Rep, p.454

+ Ormeniş, com. Mirăslău Alba Ormeniş, com. Mirăslău, jud. Târnava Mică bronz final; epoca romană; La Tene; preistorie   Map it  
+ Păgida, com. Aiud Alba Păgida, jud. Alba bronz timpuriu; Hallstatt; începutul epocii fierului   Map it  
+ Pănade, com. Sâncel Alba Pănade, com. Sâncel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Pătrângeni, com. Zlatna Alba Pătrîngeni, com. Zlatna, jud. Alba bronz timpuriu   Map it  
+ Pâclişa, com. Alba Iulia Alba Păclişa, jud. Alba epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Peţelca, com. Teiuş Alba Peţelca, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Pianu de Jos, com. Pianu Alba Pianu de Jos, com. Pianu, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Poiana Vadului, com. Poiana Vadului Alba Neagra, com. Poiana Vadului, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Poşaga de Sus, com. Poşaga Alba Poşaga de Sus, com. Poşaga, jud. Turda bronz final; La Tene III   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014