cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
< - > Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Dunăreni, com./oraş Aliman (denumire repertoriu: Mârleanu, com. Beilic, jud. Constanţa)

 Punct 1. La cca. 1 km nord-vest de sat, deasupra viilor, pe pintenul de la vest de lacul Mârleanu, pe malul înalt al bălţii Dunării.
Tip sit: Castru - Castru de formă dreptunghiulară (150x80 m), cu val cu zid şi şanţ bine pronunţate. In interior se păstrează urme de clădiri. La V de castru, un adaos dreptunghiular (70x40 m). Aici au fost găsite monede din sec. II-IV p. Chr.
 Descoperiri:
 1.1Castru - Aşezarea a fost identificată, cu unele rezerve, de către: Polonic, Weiss şi Pârvan, cu Sucidava, conform lui Procopius şi Notitia Dignitatum. Vulpe este părere că Sucidava ar putea fi localizată la Satu Nou.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.1Monede - Monede de la Antoninus Pius, Diocletian şi Constantin.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană
 1.2Construcţie - La V de castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.2.0.1Monede - Monede de la Antoninus Pius, Diocletian şi Constantin.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Procopius, De aedif.
2. , Notitia Dignitatum Or., XL 7, 17
3. Polonic dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.7 bis, 60-61
4. caiet 2 Polonic, P., Manuscrise inedite, 22/940, p.p. 2
5. caiet 12 Polonic, P., Manuscrise inedite, Vol. IV, p.p. 26-28
6. Polonic, P., Natura, XXIV nr. 7, 1935, p.19
7. Densuşianu, N., Chest., 1843, p.4553, 4249, 425v, 377v
8. Dosar Tocilescu, Gr., 5131, p.2, 6v
9. Tocilescu, Gr., Românul, 10-11 (22-23 mai), 1898, p.3
10. Weiss, J., Dobrudscha, p.43, 59
11. nota 2 Pârvan, V., Ulmetum, I, p.589
12. nota 1 Vulpe, R., Histoire, p.303

 Punct 2. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 2.0.0.1Relief - Relief din metal cu chipul zeului Mercur; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 2.0.0.2Râşniţă - Râşniţă de piatră.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Polonic dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.7 bis, 60-61
2. caiet 2 Polonic, P., Manuscrise inedite, 22/940, p.p. 2
3. caiet 12 Polonic, P., Manuscrise inedite, Vol. IV, p.p. 26-28
4. Polonic, P., Natura, XXIV nr. 7, 1935, p.19
5. Densuşianu, N., Chest., 1843, p.4553, 4249, 425v, 377v
6. Dosar Tocilescu, Gr., 5131, p.2, 6v
7. Tocilescu, Gr., Românul, 10-11 (22-23 mai), 1898, p.3
8. Weiss, J., Dobrudscha, p.43, 59
9. nota 2 Pârvan, V., Ulmetum, I, p.589
10. nota 1 Vulpe, R., Histoire, p.303

 Punct 3. Neclar.
Tip sit: Castru - Castru de piatră, de formă trapezoidală, cu zid, val şi şanţ bine pronunţate. Laturile cetăţii sunt de 140x140x140x90 m. In interiorul castrulului, se păstrează urme de clădiri
 Descoperiri:
 3.1Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 3.1.1Construcţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Polonic dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.61 v
2. Polonic, P., Natura, XXIV/nr 7, p.19
3. caiet 2 Polonic, P., Manuscrise inedite, 22/940, p.p. 2
4. caiet 12 Polonic, P., Manuscrise inedite, Vol. IV, p.p. 26-28

 Punct 4. La 500 m nord de cetatea de la Mârleanu, începe înspre V, între lac şi Dunăre.
Tip sit: Dig - Dig, probabil drumul imperial al Dunării, care merge până la Cetatea Turnu Orman, Bratea sau Bratca.
 Descoperiri:
 4.1Drum; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Polonic dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.61 v
2. Polonic, P., Natura, XXIV/nr 7, p.19
3. caiet 2 Polonic, P., Manuscrise inedite, 22/940, p.p. 2
4. caiet 12 Polonic, P., Manuscrise inedite, Vol. IV, p.p. 26-28

 Punct 5. La cca. 5,5 km nord-est de aşezarea de la Mârleanu, la nord-vest de Alimanu, pe malul stâng al bălţii Vederoasa.
Tip sit: Castru - Castru dublu, de formă pătrată, era construit din piatră cu mortar. In interior s-a găsit: ceramică, monede şi un fragment de decret în limba greacă

Observatii: Castrul este suprapus de un sat turcesc numit Musait.
 Descoperiri:
 5.1Castru - Din castru au fost scoase pietrele, rămânând numai pietrişul. In apropiere de castru se afla o movila, numita la "La Camon" (?!). De identificat cumva cu aşezarea S. Cyrillus (?); datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 5.1.0.1Chiup - Chiup de mari dimensiuni, cu diametrul de 1,25-1,30 m; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 5.1.0.2Decret - Decret fragmentar în limba greacă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 5.1.0.3Monede; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. , BOMCIP, III, vol. VII nr. 92, 1897, p.881
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, p.68, 75
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.2, 6 v, 60 v
4. Dosar MIP, Arh. Stat, 3867, 1887, p.165-168, 175, 188
5. Dosar Vasiliu, At., MNA, 24, 1890, p.64
6. , MDGR, II, p.608
7. , MDGR, IV, p.439
8. Weiss, J., Dobrudscha, p.44
9. Lecca,, Dicţionar, p.358
10. Polonic, P., Natura, XXIV nr. 7, 1935, p.19

 Punct 6. "La Cetate", la sud-est de Musait, în dreptul văii, pe deal.
Tip sit: Castru

Observatii: In împrejurimi se mai află şi alte dealuri denumite de localnici "cetăţui"
 Descoperiri:
 6.1Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, p.75 v
2. Dosar MIP, Arh. Stat, 3867, 1887, p.166

 Punct 7. Pe dealuri, pe Dunăre.
Tip sit: Cetăţi
 Descoperiri:
 7.1Cetăţi - In Chestionarul lui Densuşianu se vorbeşte despre Cetatea de la Olane (?) şi cetatea de la Carasu, ambele fiind aşezate pe drumul vechi. Sunt date şi dimensiunile. Se mai precizează că s-au găsit fragmente de oase şi monede. Informaţie neverificată.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Densuşianu, N., Chest., 4553, 4250, 1893

+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014