cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
< - > Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  

 Mircea Vodă, com./oraş Mircea Vodă (denumire repertoriu: Mircea Vodă sau Celebichioi, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa)

 Punct 1. In jurul satului Mircea Vodă.
Tip sit: Val de piatră - Începând de la E, valul urmează muchia dealului Cara-Durac-Bair pe o distanţă de 500m, apoi coboară spre pe malul bălţii Carasu. După o întrerupere de 30 m, formează unul din zidurile castrului VIII (Tocilescu), XX (Schuchardt). La E de castrul VIII (XX), valul se întrerupe in valea Carasu, pe o distanta de 200 paşi, după o noua întrerupere (?) de 300 paşi, atinge castrul IX. De la castru IX (XIX), valul se întrerupe din nou pe o distanta scurta si reapare lângă fosta cariera din valea Cara-Durac-Culac, îndreptându-se spre E, pe coasta dealului Cara-Durac-Bair, deasupra băltii Carasu, apoi printre râpe si atinge după 1 km spre NE castrul de piatra X (XVIII). La E de castrul X (XVIII) valul de piatră străbate valea Tazli-Dere, unde este întrerupt pe 150 paşi. După aceea urca pe un deal pentru trece pe teritoriul comunei vecine-Remus Opreanu.
 Descoperiri:
 1.1Val de piatră; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 18, 19, 48, 48-53, 55, 112-113, 147-151
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.177
3. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.21, 27, 51-53, fig. 19, 20
4. Nota Ionescu-Dobrogeanu, Dobrogea, p.540
5. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.81-82
6. Polonic, P., Natura, VI, 1935, p.23
7. Informaţie Vulpe, R.
8. Informaţie Comşa, E.

 Punct 2. La 1 km sud de gară, pe dealul Cara-Durac-Bair.
Tip sit: Castru - Cu ziduri triple spre V, duble spre S, înălţimea zidurilor variază între 1-4 m. Se observau încă via principalis şi unele străzi laterale, porţile de S şi E, temelii de case. Comform lui R. Vulpe, puteau fi observate şiruri de gropi de bordeie.
 Descoperiri:
 2.1Castru - După Tocilescu aici ar fi fost cetatea Zalaeppa, menţionată de Hierocles. Afirmaţie neverificată. Sigur este însă că turcii au transformat castrul în cetate, numită Hasan-Demir-Tabiassi, Tabăra de fier a soldaţilor.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Nota Ionescu-Dobrogeanu, Dobrogea, p.540
2. Informaţie Comşa, E.
3. Informaţie Vulpe, R.
4. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 18, 19, 48, 48-53, 55, 112-113, 147-151
5. Polonic, P., Natura, VI, 1935, p.23
6. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.81-82
7. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.21, 27, 51-53, fig. 19, 20
8. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.177

 Punct 3. In jurul castrului VIII şi pe pantele învecinate dinspre S, dincolo de şoseaua Mircea Vodă-Peştera.
Tip sit: Aşezare civilă - Resturi ale unei aşezări civile.
 Descoperiri:
 3.1Aşezare civilă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 3.1.0.1Ceramică - Ceramică romană.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; descoperitor: Schuchardt, C
 3.1.0.2Ceramică - Ceramică migraţii. C. Schuchardt o caracterizează ca fiind asemănătoare cu ceramica slavă din Germania din sec. X-XI p. Chr.; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: Slavă; descoperitor: Schuchardt, C
 3.1.0.3Inscripţie - Inscripţie slavă.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 943; cultura: Slavă; descoperitor: Schuchardt, C
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.21, 27, 51-53, fig. 19, 20
2. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.81-82
3. Polonic, P., Natura, VI, 1935, p.23
4. Nota Ionescu-Dobrogeanu, Dobrogea, p.540
5. Informaţie Vulpe, R.
6. Informaţie Comşa, E.
7. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 18, 19, 48, 48-53, 55, 112-113, 147-151
8. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.177

 Punct 4. Pe o coastă de deal, la sud de gura văii Cara-Durac-Bair.
Tip sit: Castru - Castru IX (Tocilescu), XIX (Schuchardt), are zidurile înalte de 1-2 m. Are formă triunghiulară. Este întărit cu şanţ numai spre E, în celelalte părţi este protejat natural.
 Descoperiri:
 4.1Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Nota Ionescu-Dobrogeanu, Dobrogea, p.540
2. Informaţie Comşa, E.
3. Informaţie Vulpe, R.
4. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 18, 19, 48, 48-53, 55, 112-113, 147-151
5. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.177
6. Polonic, P., Natura, VI, 1935, p.23
7. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.81-82
8. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.21, 27, 51-53, fig. 19, 20

 Punct 5. Pe valul de piatră.
Tip sit: Castru - Castrul de piatră X (Tocilescu), XVIII (Schuchardt), are adăugate spre E şi V încă două castre.
 Descoperiri:
 5.1Castru - Castrul de piatră X (Tocilescu), XVIII (Schuchardt), are adăugate spre E şi V încă două castre.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Vulpe, R.
2. Informaţie Comşa, E.
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 18, 19, 48, 48-53, 55, 112-113, 147-151
4. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.21, 27, 51-53, fig. 19, 20
5. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.81-82
6. Polonic, P., Natura, VI, 1935, p.23
7. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.177

 Punct 6. La capătul terasei din vecinătatea km 13 al canalului Dunăre-Marea Neagră.
Tip sit: Aşezare - Resturile unei aşezări cu ceramică aparţinând treptei de sus a barbariei (La Tene) şi epocii romane imperiale.
 Descoperiri:
 6.1Aşezare; datare repertoriu: La Tene, epoca romană; cultura: Getică/romană; descoperitor: Comşa, E
 6.1.0.1Ceramică - Ceramică aparţinând treptei superioare a barbariei (La Tene).; datare repertoriu: La Tene; cultura: Getică; descoperitor: Comsa, E.
 Bibliografie:
1. Informaţie Comşa, E.
2. Informaţie Comşa, E.

 Punct 7. Neprecizat.
Tip sit: Tezaur - 2 tezaure.
 Descoperiri:
 7.1Tezaur - 2 tezaure.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 7.1.1Tezaur - Nu este precizat locul descoperirii pentru nici unul din cele două tezaure.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; Academia RPR
 7.1.1.1Monede - Unul dintre tezaure conţine 249 monede de la Leon I.; Existenţa celui de-al doilea tezaur este doar menţionată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; Academia RPR
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.577, 6
2. nr. 9 Moisil, C., BSNR, X, 1913, p.21

+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014