cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
< - > Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  

 Hârşova, com./oraş Hârşova (denumire repertoriu: Carsium, jud. Constanţa)

 Punct 1. Sub actualul oraş, situat pe un pinten stâncos ce înaintează mai mulţi km în bălţile Dunării, în faţa gurii Ialomiţei.
Tip sit: Aşezare - Aşezare cu mai multe nivele de locuire.
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - Descoperiri întâmplătoare din epoca bronzului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.1Zid incintă; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.1.1.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.1.1.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.1.1.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.1.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.1.1.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.1.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.1.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.1.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.1.2şanţ - Şanţ cu escarpă şi contra-escarpă, larg de 20 m; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.1.2.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.1.2.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.1.2.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.2.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.1.2.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.2.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.2.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.2.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.1.3Turn - Este suprapus de o redută de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.1.3.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.1.3.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.1.3.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.3.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.1.3.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.1.3.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.3.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.1.3.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.2Aşezare - Aşezare getică începând cu jumătatea mileniului I a. Chr. Din sec. III apar amforele greceşti.; datare repertoriu: La Tene, sec. V-III a. Chr.; cultura: Getică; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.1Zid incintă; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.2.1.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.2.1.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.2.1.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.1.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.2.1.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.1.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.1.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.1.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.2.2şanţ - Şanţ cu escarpă şi contra-escarpă, larg de 20 m; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.2.2.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.2.2.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.2.2.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.2.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.2.2.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.2.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.2.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.2.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.2.3Turn - Este suprapus de o redută de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.2.3.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.2.3.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.2.3.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.3.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.2.3.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.2.3.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.3.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.2.3.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.3Castru - A fost construit în 103 p. Chr. şi a fost ocupat de mai multe corpuri de armată. În prima jumătate a sec V a fost ocupat de huni, a fost refăcut în timpul lui Justinian. Sunt vizibile resturile zidului de incintă care în timpul ocupaţiei turceşti înconjura cetatea pe trei părţi. A patra latură era protejată de Dunăre.; datare repertoriu: epoca romană, epoca bizantină, sec. II-VI p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.1Zid incintă; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.3.1.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.3.1.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.3.1.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.1.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.3.1.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.1.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.1.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.1.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.3.2şanţ - Şanţ cu escarpă şi contra-escarpă, larg de 20 m; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.3.2.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.3.2.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.3.2.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.2.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.3.2.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.2.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.2.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.2.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.3.3Turn - Este suprapus de o redută de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.3.3.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.3.3.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.3.3.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.3.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.3.3.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.3.3.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.3.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.3.3.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.4Castel - De forma pătrată, ridicat pe o stâncă în partea de E a cetăţii. Este mai bine păstrat.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.1Zid incintă; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.4.1.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.4.1.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.4.1.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.1.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.4.1.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.1.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.1.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.1.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.4.2şanţ - Şanţ cu escarpă şi contra-escarpă, larg de 20 m; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.4.2.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.4.2.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.4.2.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.2.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.4.2.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.2.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.2.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.2.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 1.4.3Turn - Este suprapus de o redută de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală; cultura: Neprecizată; autor sptur: Florescu. Gr., 1943
 1.4.3.1Silex - Mai multe lame mari de silex.; Găsite într-un strat de nisip, în împrejurimile oraşului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; Muzeul Constanţa
 1.4.3.2ceramică - Amfore de Rhodos şi Cnidos.; datare repertoriu: La Tene, sec. III a. Chr.; cultura: Getică
 1.4.3.3Inscripţie - Inscripţii numeroase, cele mai multe datează din primii ani ai sec. II p. Chr.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.3.4Cărămidă - Cărămidă cu ştampila legiunii I Italica; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Muzeul Constanţa
 1.4.3.5Mască - Mască feminină din bronz; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; MNA
 1.4.3.6Ceramică - Ceramică; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.3.7Statuetă - Statuetă zoomorfă, reprezentând un taur, cu inscripţie în limba greacă în cinstea lui Jupiter Dolichenus; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943
 1.4.3.8Relief - Un relief cu reprezentarea lui Dyonisos.; Pe locul castrului şi din împrejurimi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Florescu, Gr., 1943; Col. Cotovu, Muzeul Constanţa
 Bibliografie:
1. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.48
2. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.27
3. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.64
4. Polonic, P. dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.ff. 7v, 54-56
5. Tocilescu, Gr., RIF, V, 1903, p.3-6
6. nr. 20 Tocilescu, Gr., BSGR, XXXVIII, 1907, p.421
7. Weiss, J., Dobrudscha, p.47-48, 64
8. Anastasiu, A., BSGR, XXXIV (II), 1913, p.9-10
9. Pârvan, V., ARMSI, XXXV, 1913, p.478-491
10. Pârvan, V., AA, 1913, p.392
11. Pârvan, V., ARBSH, X, 1923, p.35-36
12. Pârvan, V., Vescovato, p.127
13. nr. 7 Polonic, P., ARMSINatura, XXIV, 1935, p.22
14. Vulpe, R., Dobroudja, p.140, 160, 217, 286, 329
15. Brătulescu, V., BCMI, XXXIIII, 1940, p.3-24
16. Florescu, Gr., BCMI, 1943, p.180
17. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.48
18. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.27
19. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.64
20. Polonic, P. dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.ff. 7v, 54-56
21. Tocilescu, Gr., RIF, V, 1903, p.3-6
22. nr. 20 Tocilescu, Gr., BSGR, XXXVIII, 1907, p.421
23. Weiss, J., Dobrudscha, p.47-48, 64
24. Anastasiu, A., BSGR, XXXIV (II), 1913, p.9-10
25. Pârvan, V., ARMSI, XXXV, 1913, p.478-491
26. Pârvan, V., AA, 1913, p.392
27. Pârvan, V., ARBSH, X, 1923, p.35-36
28. Pârvan, V., Vescovato, p.127
29. nr. 7 Polonic, P., ARMSINatura, XXIV, 1935, p.22
30. Vulpe, R., Dobroudja, p.140, 160, 217, 286, 329
31. Brătulescu, V., BCMI, XXXIIII, 1940, p.3-24
32. Florescu, Gr., BCMI, 1943, p.180
33. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.48
34. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.27
35. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.64
36. Polonic, P. dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.ff. 7v, 54-56
37. Tocilescu, Gr., RIF, V, 1903, p.3-6
38. nr. 20 Tocilescu, Gr., BSGR, XXXVIII, 1907, p.421
39. Weiss, J., Dobrudscha, p.47-48, 64
40. Anastasiu, A., BSGR, XXXIV (II), 1913, p.9-10
41. Pârvan, V., ARMSI, XXXV, 1913, p.478-491
42. Pârvan, V., AA, 1913, p.392
43. Pârvan, V., ARBSH, X, 1923, p.35-36
44. Pârvan, V., Vescovato, p.127
45. nr. 7 Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22
46. Vulpe, R., Dobroudja, p.140, 160, 217, 286, 329
47. Brătulescu, V., BCMI, XXXIIII, 1940, p.3-24
48. Florescu, Gr., BCMI, 1943, p.180
49. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.48
50. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.27
51. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.64
52. Polonic, P. dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.ff. 7v, 54-56
53. Tocilescu, Gr., RIF, V, 1903, p.3-6
54. nr. 20 Tocilescu, Gr., BSGR, XXXVIII, 1907, p.421
55. Weiss, J., Dobrudscha, p.47-48, 64
56. Anastasiu, A., BSGR, XXXIV (II), 1913, p.9-10
57. Pârvan, V., ARMSI, XXXV, 1913, p.478-491
58. Pârvan, V., AA, 1913, p.392
59. Pârvan, V., ARBSH, X, 1923, p.35-36
60. Pârvan, V., Vescovato, p.127
61. nr. 7 Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22
62. Vulpe, R., Dobroudja, p.140, 160, 217, 286, 329
63. Brătulescu, V., BCMI, XXXIIII, 1940, p.3-24
64. Florescu, Gr., BCMI, 1943, p.180

 Punct 2. La nord-vest de Hârşova, pe vârful dealului, în locul numit Eski-Cale
Tip sit: Ziduri - Urme de ziduri antice.
 Descoperiri:
 2.1Ziduri - P. Polonic este de părere că este un punct de observaţie roman.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Raport Polonic dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.f. 56

+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014