cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
< - > Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Istria, com./oraş Istria (denumire repertoriu: Histria, com. Istria, jud. Constanţa)

 Punct 1. In vatra satului Histria. Este orientat nord-vest-sud-est, continuă pe malul drept al pârâului ce trece prin sat şi se varsă în bucla de vest a lacului Sinoe. Fragmente din acest apeduct au fost găsite în diverse locuri.
Tip sit: Apeduct

Observatii: Sunt trei apeducte.
 Descoperiri:
 1.1Apeduct - Primul apeduct este lucrat din tuburi de lut ars,cu lungimea de 62 cm, diametrul de 18 cm, mufele care leagă tuburile au lungimea de 5 cm şi grosimea pereţilor de 1,5 cm.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. , SCIV, II, 1951, p.153-156
2. Raport Ghibănescu dosar, MNA, II, 1913, p.70

 Punct 2. Pe teritoriul satului Histria.
Tip sit: Apeduct
 Descoperiri:
 2.1Apeduct - Apeduct format din blocuri paralelipipedice din piatră, cu lungimea de 60 cm. Sunt scobite în interior, de forma unui canal cu diametrul de 20 cm. Fiecare are la capăt o "buză" de 5 cm.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. , SCIV, II, 1951, p.153-156
2. Raport Ghibănescu dosar, MNA, II, 1913, p.70

 Punct 3. Pe teritoriul satului Histria.In dreptul cişmelei de la casa lui Andrei Radu şi la 200 m distanţa, în grădina lui moş Goagă.
Tip sit: Apeduct
 Descoperiri:
 3.1Apeduct - Apeductul este descris în detaliu la Fântânele.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. , SCIV, II, 1951, p.153-156
2. Raport Ghibănescu dosar, MNA, II, 1913, p.70

 Punct 4. La 1 km sud de comună, în fostul cimitir turcesc.
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 4.0.0.1Inscripţie - Lespede cu inscripţie latină; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. , CIL, III, p.7525
2. nr. 28 Christ, W., Sitzber. Akad. Berlin, I, 1875, p.95

 Punct 5. La nord-est de sat, în regiunea tumulilor, pe lotul lui Dumitru Moise (nr. 1053 pe planul comunei).
Tip sit: Tumuli
 Descoperiri:
 5.1Tumuli; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 5.1.0.1ceramică - Mai multe amfore, dintre care numai una este întreagă.; Sunt descoperite în zona tumulilor.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, V, 1948, p.nr. 742

 Punct 6. La cca. 3 km de comună "în punctul marcat cu litera B pe harta împrejurimilor Histriei "
Tip sit: Aşezare rurală
 Descoperiri:
 6.1Aşezare rurală - Urmele unei aşezări rurale; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr; cultura: Romană, 1950
 Bibliografie:
1. , SCIV, II, 1951, p.156, plansa V

 Punct 7. La 8 km în linie dreaptă de comună, în direcţia nord-vest, în imediata apropiere a gării Histria şi a liniei ferate Medgidia-Tulcea, în punctul marcat cu H pe hartă.
Tip sit: Aşezare rurală
 Descoperiri:
 7.1Aşezare rurală; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. , SCIV, II, 1951, p.156, plansa V

 Punct 8. În împrejurimile Histriei.
Tip sit: Cetate

Observatii: Este un raport din 1907, adresat MNA, care semnalează distrugerea de către agenţii silvici a unui castel roman
 Descoperiri:
 8.1Cetate - Ionescu-Dobrogeanu o situează pe "promontoriul N al lacului Sinoe". Îi atribuie rolul de a apăra împreună cu Histria, intrarea în golful antic.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar nr. 111, MNA, 1907, p.194
2. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI, 1910, p.71

 Punct 9. La cca. 9 km est de satul Histria, în locul numit "La Cetate", pe o limbă de pământ înconjurată la est şi nord de apele lacului Sinoe, la sud-vest de lacul Duingi.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 9.1Cetate - In fişă sunt prezentate în special monumentele din sec III-VIII p. Chr. Despre cetatea de epocă elenistică sunt foarte puţine informaţii.; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-VII p. Chr; cultura: Romană
 9.1.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.1.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.1.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.1.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.1.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.1.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.1.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.1.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.1.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.1.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.1.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.1.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.1.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.1.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.1.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2Basilici - Sunt construite din piatră sau din cărămidă cu mortar. Sunt construite lângă zidul de V, la S de poarta principală.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV-VII p. Chr; cultura: Romană
 9.2.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.2.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.2.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.2.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.2.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.2.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.2.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.2.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.2.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.2.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.2.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.2.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.2.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.2.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.2.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3Terme - Terme monumentale. Este posibil să fie mai vechi decât basilicile; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr; cultura: Romană
 9.3.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.3.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.3.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.3.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.3.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.3.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.3.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.3.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.3.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.3.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.3.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.3.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.3.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.3.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.3.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4Clădiri - In regiunea de NE a incintei - Clădiri de tip insula, lucrate din piatră lipită cu pământ, tencuite cu mortar şi acoperite cu olane sau ţiglă.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr.; cultura: Romană
 9.4.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.4.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.4.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.4.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.4.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.4.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.4.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.4.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.4.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.4.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.4.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.4.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.4.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.4.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.4.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5Templu - Sectorul T - Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr.; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.5.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.5.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.5.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.5.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.5.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.5.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.5.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.5.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.5.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.5.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.5.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.5.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.5.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.5.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.5.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6Basilică - Basilică creştină, cu absidă şi nartex, împărţită în trei nave prin două rânduri de coloane. Avea o criptă, bine conservată la care se cobora pe o scară cu trepte de cărămidă.; datare repertoriu: neprecizată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană
 9.6.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.6.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.6.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.6.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.6.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.6.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.6.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.6.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.6.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.6.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.6.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.6.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.6.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.6.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.6.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7Basilică - Basilică creştină; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Pârvan, V.
 9.7.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.7.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.7.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.7.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.7.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.7.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.7.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.7.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.7.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.7.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.7.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.7.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.7.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.7.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.7.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8Zid - Tăia pe toată lărgimea istmul. Are o grosime de cca 2,50 m şi o înălţime de 2,75 m. Este construit din pietre mici, regulat tăiate şi constituia probabil o primă linie de apărare.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană
 9.8.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.8.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.8.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.8.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.8.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.8.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.8.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.8.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.8.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.8.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.8.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.8.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.8.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.8.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.8.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9Aşezare - Sondajul în zona X - A apărut la o adâncime cuprinsă între 3,50-5 m.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr.; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.9.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.9.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.9.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.9.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.9.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.9.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.9.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.9.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.9.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.9.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.9.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.9.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.9.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.9.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10Zid - Pe ţărmul lacului Sinoe, sector X - Cetate de formă pentagonală, cu unghiul ascuţit spre E. Pe latura mai lungă, de V, se aflau 8 turnuri dreptunghiulare. Poarta principală era protejată de patru bastioane. Cele mai multe construcţii care se păstrează aparţin epocii romane târzii. Cu ocazia refacerii de la sfârşitul sec III, aria fortificată a oraşului a fost restrânsă cu cca 75 m spre E a zidului de incintă. Basilica cu absidă, trei basilici dreptunghiulare, împărţite în câte trei nave prin două şiruri de coloane. Sunt construite din piatră sau din cărămidă cu mortar.Zid din blocuri de piatră ecarisată. Înălţimea zidului variază între 0,20-1,95 m. Pe alocuri, deasupra blocurilor şi în spatele lor, se observă pietre mai mici sau mai mari, poate urme de emplecton. Zidul pare un parament.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 9.10.1Poartă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.10.1.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.1.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.1.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.1.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.1.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.1.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.1.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.2Turnuri - 8 turnuri de formă dreptunghiulară pe latura de V.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.10.2.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.2.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.2.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.2.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.2.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.2.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.2.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.3Bastioane - 4 bastioane care protejează poarta principală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.10.3.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.3.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.3.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.3.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.3.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.3.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.3.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.4Zid - Zidul are o grosime de cca 3m. Pe alocuri s-a păstrat la o înălţime de 6 m. Este construit din emplecton îmbrăcat pe ambele laturi cu blocuri mari de piatră. Substrucţia, coboară până la o adâncime de 2,50 m, este formată din bolovani, peste care este aşezată fundaţia propriu-zisă, din blocuri de talie de acelaşi tip cu blocurile de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 9.10.4.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.4.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.4.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.4.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.4.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.4.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.4.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.5Basilici; datare repertoriu: epoca romană, sec. III-IV p. Chr; cultura: Romană
 9.10.5.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.5.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.5.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.5.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.5.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.5.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.5.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.6Terme; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 9.10.6.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.6.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.6.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.6.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.6.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.6.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.6.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.7Atelier - Cu resturi de minereu; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.7.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.7.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.7.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.7.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.7.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.7.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.7.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.8Depozit - Chiupuri de mari dimensiuni. O parte din clădiri ar putea fi folosite ca depozite.; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.8.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.8.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.8.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.8.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.8.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.8.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.8.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.9Templu; datare repertoriu: epoca elenistică, sec. V a. Chr; cultura: Greacă, 1950-1951
 9.10.9.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.9.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.9.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.9.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.9.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.9.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.9.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.10Basilica; datare repertoriu: nedeterminată, sec. IV-VII p. Chr.; cultura: Romană, 1951
 9.10.10.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.10.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.10.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.10.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.10.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.10.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.10.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.11Basilica; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană
 9.10.11.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.11.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.11.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.11.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.11.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.11.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.11.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.12Locuinţă; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.12.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.12.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.12.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.12.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.12.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.12.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.12.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.13Fântână; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.13.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.13.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.13.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.13.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.13.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.13.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.13.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.14Drum; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.14.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.14.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.14.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.14.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.14.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.14.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.14.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.15Construcţie; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.15.1inscripţie - Inscripţii care menţionează existenţa a numeroase construcţii: templul lui Apollo Tămăduitorul, templul lui Zeus, un templu al Cabirilor din Samothrake, un mitraeum, un "museu", datat aproximativ 200 a. Chr., un gymnasiu, reşedinţa magistratului însărcinat cu supravegherea târgului şi un "macellum", "hala" monumentală ridicată la o dată necunoscută şi refăcută sub Gordian III; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă; MNA, Muzeul cantierului Histria
 9.10.15.2Statuie - Cap din marmură al lui Helios, de proporţii monumentale.; datare repertoriu: epoca greacă; cultura: greacă
 9.10.15.3Ceramică - Ceramica.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 9.10.15.4ceramică - Chiupuri de mari dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. CHr.; cultura: Romană, 1949-1950
 9.10.15.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.15.6monedă - Monede istriene si macedonene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă, 1949-1950
 9.10.15.7Ceramică - Ceramică greacă de import şi locală de tradiţie hallstattiană, databilă aproximativ 600 a. Chr.; datare repertoriu: epoca arhaică, sec. VII-V a. Chr; cultura: Greacă, 1949-1950
 Bibliografie:
1. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
2. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
3. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
4. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
5. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
6. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
7. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
8. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
9. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
10. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
11. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
12. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
13. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
14. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
15. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
16. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
17. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
18. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
19. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
20. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
21. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
22. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
23. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
24. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
25. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
26. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
27. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
28. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
29. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
30. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
31. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
32. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
33. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
34. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
35. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
36. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
37. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
38. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
39. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
40. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
41. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
42. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
43. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
44. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
45. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
46. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
47. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
48. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
49. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
50. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
51. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
52. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
53. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
54. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
55. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
56. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
57. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
58. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
59. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
60. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
61. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
62. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
63. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
64. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
65. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
66. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
67. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
68. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
69. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
70. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
71. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
72. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
73. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
74. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
75. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
76. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
77. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
78. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
79. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
80. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
81. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
82. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
83. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
84. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
85. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
86. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
87. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
88. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
89. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
90. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
91. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
92. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
93. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
94. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
95. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
96. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
97. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
98. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
99. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
100. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
101. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
102. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
103. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
104. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
105. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
106. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
107. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
108. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
109. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
110. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
111. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
112. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
113. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
114. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
115. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
116. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
117. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
118. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
119. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
120. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
121. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
122. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
123. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
124. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
125. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
126. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
127. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
128. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
129. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
130. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
131. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
132. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
133. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
134. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
135. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
136. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
137. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
138. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
139. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
140. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
141. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
142. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
143. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
144. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
145. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
146. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
147. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
148. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
149. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
150. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
151. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
152. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
153. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
154. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
155. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
156. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
157. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
158. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
159. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
160. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
161. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
162. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
163. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
164. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
165. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
166. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
167. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
168. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
169. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
170. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
171. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
172. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
173. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
174. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
175. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
176. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
177. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
178. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
179. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
180. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
181. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
182. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
183. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
184. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
185. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
186. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
187. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
188. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
189. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
190. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
191. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
192. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
193. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
194. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
195. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
196. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
197. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
198. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
199. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
200. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
201. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
202. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
203. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
204. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
205. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
206. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
207. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
208. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
209. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
210. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
211. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
212. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
213. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
214. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
215. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
216. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
217. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
218. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
219. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
220. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
221. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
222. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
223. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
224. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
225. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
226. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
227. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
228. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
229. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
230. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
231. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
232. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
233. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
234. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
235. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
236. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
237. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
238. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
239. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
240. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
241. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
242. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
243. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
244. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
245. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
246. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
247. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
248. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
249. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
250. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
251. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
252. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
253. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
254. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
255. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
256. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
257. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
258. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
259. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
260. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
261. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
262. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
263. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
264. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
265. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
266. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
267. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
268. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
269. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
270. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
271. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
272. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
273. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
274. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
275. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
276. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
277. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
278. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
279. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
280. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
281. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
282. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
283. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
284. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
285. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
286. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
287. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
288. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
289. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
290. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
291. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
292. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
293. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
294. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
295. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
296. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
297. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
298. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
299. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
300. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
301. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
302. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
303. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
304. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
305. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
306. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
307. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
308. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
309. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
310. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
311. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
312. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
313. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
314. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
315. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
316. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
317. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
318. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
319. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
320. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
321. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
322. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
323. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
324. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
325. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
326. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
327. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
328. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
329. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
330. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
331. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
332. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
333. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
334. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
335. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
336. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
337. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
338. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
339. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
340. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
341. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
342. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
343. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
344. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
345. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
346. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
347. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
348. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
349. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
350. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
351. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
352. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
353. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
354. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
355. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
356. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
357. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
358. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
359. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
360. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
361. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
362. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
363. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
364. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
365. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
366. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
367. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
368. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
369. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
370. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
371. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
372. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
373. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
374. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
375. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
376. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
377. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
378. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
379. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
380. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
381. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
382. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
383. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
384. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
385. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
386. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
387. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
388. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
389. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
390. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
391. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
392. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
393. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
394. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
395. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
396. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
397. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
398. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
399. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
400. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
401. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
402. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
403. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
404. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
405. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
406. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
407. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
408. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
409. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
410. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
411. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
412. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
413. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
414. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
415. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
416. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
417. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
418. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
419. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
420. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
421. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
422. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
423. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
424. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
425. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
426. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
427. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
428. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
429. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
430. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
431. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
432. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
433. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
434. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
435. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
436. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
437. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
438. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
439. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
440. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
441. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
442. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
443. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
444. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
445. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
446. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
447. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
448. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
449. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
450. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
451. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
452. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
453. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
454. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
455. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
456. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
457. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
458. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
459. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
460. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
461. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
462. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
463. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
464. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
465. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
466. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
467. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
468. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
469. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
470. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
471. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
472. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
473. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
474. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
475. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
476. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
477. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
478. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
479. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
480. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
481. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
482. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
483. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
484. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
485. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
486. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
487. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
488. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
489. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
490. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
491. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
492. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
493. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
494. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
495. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
496. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
497. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
498. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
499. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
500. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
501. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
502. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
503. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
504. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
505. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
506. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
507. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
508. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
509. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
510. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
511. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
512. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
513. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
514. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
515. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
516. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
517. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
518. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
519. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
520. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
521. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
522. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
523. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
524. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
525. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
526. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
527. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
528. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
529. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
530. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
531. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
532. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
533. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
534. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
535. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
536. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
537. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
538. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
539. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
540. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
541. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
542. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
543. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
544. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
545. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
546. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
547. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
548. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
549. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
550. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
551. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
552. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
553. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
554. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
555. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
556. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
557. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
558. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
559. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
560. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
561. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
562. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
563. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
564. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
565. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
566. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
567. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
568. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
569. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
570. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
571. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
572. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
573. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
574. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
575. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
576. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
577. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
578. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
579. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
580. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
581. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
582. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
583. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
584. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
585. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263
586. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.53
587. Desjardins, E., RA, XVII, 1868, p.270
588. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XXXI/II, 1910, p.69-72
589. Ionescu-Dobrogeanu, C., BSGR, XL, 1921, p.234
590. Năstase, Gh. I., BSGR, LI, 1932, p.21
591. Netzhammer, R., Revista Catolică, I, 1912, p.360-368-
592. Sassu, V. I., An.D, IV, 1923, p.294
593. Weiss, J., Dobrudscha, p.passim
594. Cornelius, F., Omagiu Ioan Lupaş, p.179
595. Dessau, H., JOAI, XXIII, 1926, p.345-358
596. Illing, K. E., Berl. Phil. Woch., 1917, p.1634-1640
597. Kazarow, G., Germania, XIX, 1935, p.316
598. Lambrino, S., Boabe de Grâu, I, 1930, p.575-591
599. Lambrino, S., Arethuse, VII, 1930, p.101-108
600. Lambrino, S., EL, IX, 1931, p.77-83
601. Lambrino, S., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.378-410
602. Lambrino, S., EL, XI, 1933, p.457-463
603. Lambrino, S., Istros, I, 1934, p.117-126
604. Lambrino, S., EL, XII, 1934, p.23-24
605. Lambrino, S., EL, XIII, 1935, p.23
606. Lambrino, S., EL, XVI, 1938, p.27
607. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.311-346
608. Moisil, C., BCMI, III, 1910, p.95
609. Nesselhauff, H., Epigraphica, I, 1939, p.331-338
610. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 214/1, 1932, p.23-26, 30,38-39,44,78,118,151-153
611. Patsch, C., Sitzber. Ak. Wien., 217/11, 1937, p.20,27,52-55,148,153,189,215-216
612. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVI, 1913, p.93-130
613. Pârvan, V., AAR, s. II t. XXXVIII MSI, 1916, p.535-732
614. Pârvan, V., AR, s. III t. II 1, 1923, p.1-132
615. Pârvan, V., Inceputurile, 1923, Bucureşti, p.passim
616. Pârvan, V., BSH, X, 1923, p.23-47
617. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.198-248
618. Pârvan, V., Dacia: An outline of the Carpatho-Danubian countries, 1928, Cambridge
619. von Premerstein, A., JOAI, I, 1898, p.146-195
620. nr. 78 Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
621. nr. 43, 69,142 Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.38
622. nr.12 Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.88
623. Vulpe, R., Gândirea, XI, 1931, p.362-364
624. Vulpe, R., Dobroudja, p.passim
625. Weiss, J., JOAI, XIV, 1911, p.151
626. Wilhelm, Ad., Anz. Ak. Wien., XV-XVIII, 1922, p.34
627. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.223, 228, 231-240
628. Ciurea, A., Atti IV Congr. Arch. Crist., 1940, Roma, p.388
629. Condurachi, E. si altii, SCIV, I, 1950, p.75-82
630. Condurachi, E. si altii, SCIV, II, 1951, p.127-156
631. Cook, R. M., ABSA, XXXIV, 1933/1934, p.44, 50
632. Herovanu, M., Cr. N.A., XVI, 1942, p.25
633. Lambrino, M., Dacia, III-IV, 1927/1932, p.362-377
634. Lambrino, M., Les vases archaiques d`Histria, 1938, Bucarest
635. Lambrino, S., RIR, I, 1931, p.63-74
636. Lambrino, M., Arch. Ephem., 1937, p.352-362
637. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
638. Moisil, C., AR, LIII, 1932/1933, p.60
639. Nestor, I., Rev. Roum., IV, 1950, p.41-42
640. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, Eisiedeln, p.235-236
641. Netzhammer, R., Aus Rumanien, II, 1913, Eisiedeln, p.305-306
642. Netzhammer, R., Die Christl. Altert. Der Dobrudscha, 1918, Bucarest, p.160-164
643. Neudeck, J., AE, 1901, p.346
644. Pârvan, V., ACMI, 1915, p.192-203
645. Petrescu-Dâmboviţa, M., Orizonturi, III, fasc. 5-10, 1940/1941, p.190
646. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937/1940, p.429,430
647. Pick, B., Die Antiken Munzen von Dacien u. Moesien, I, 1898, Berlin, p.190
648. Regling, K., Klio, XXII, 1929, p.295-297
649. Ruzicka, L., Numism. Ztschr., 1917, p.76, 103-110
650. Soutzo, M. C., BSH, III, p.263

+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014