cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

 Gârliciu, com./oraş Gârliciu (denumire repertoriu: Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa)

 Punct 1. Hassarlik, la cca. 5 km sud de comună, pe o măgură înaltă, pe malul Baroiului, un canal al Dunării.
Tip sit: Cetate - Două cetăţi, una mai mare, a doua mai mică, cu laturile de 85x60 m, în interiorul primei cetăţi. Prima cetate romană de piatră are laturile de 120x120 m. Spre N, cetatea era apărată de un şanţ cu val.
 Descoperiri:
 1.1Cetate - Se pare că a fost ridicată în 369 p. Chr, în urma războaielor duse de împăratul Valens cu goţii, conform unei inscripţii fixate pe zidul N al cetăţii. Conform lui Gr. Tocilescu, ruinele ar aparţine anticei Beroe. După Dejardins ar fi vorba de CIVS.; datare repertoriu: epoca romană, 359 p. Chr.; cultura: Romană
 1.1.0.1Inscripţii - O inscripţie fixată în zidul cetăţii şi alte inscripţii greceşti şi romane.; Inscripţia din zidul cetăţii se află la MNA.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; MNA
 1.1.0.2Cărămidă cu ştampilă - Cărămidă cu ştampila RVMORID (?); datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.1.0.3Vârf de săgeată - Vârf de săgeată din bronz cu trei tăişuri şi un cârlig în jos; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.1.0.4Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.2Cetate - In interiorul primei cetăţi. Este posibil să fie doar o refacere a primei cetăţi (?).; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.2.0.1Inscripţii - O inscripţie fixată în zidul cetăţii şi alte inscripţii greceşti şi romane.; Inscripţia din zidul cetăţii se află la MNA.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; MNA
 1.2.0.2Cărămidă cu ştampilă - Cărămidă cu ştampila RVMORID (?); datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.2.0.3Vârf de săgeată - Vârf de săgeată din bronz cu trei tăişuri şi un cârlig în jos; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.2.0.4Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.3Drum - Urmele unui drum antic.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.3.0.1Inscripţii - O inscripţie fixată în zidul cetăţii şi alte inscripţii greceşti şi romane.; Inscripţia din zidul cetăţii se află la MNA.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; MNA
 1.3.0.2Cărămidă cu ştampilă - Cărămidă cu ştampila RVMORID (?); datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.3.0.3Vârf de săgeată - Vârf de săgeată din bronz cu trei tăişuri şi un cârlig în jos; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.3.0.4Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.4Val cu şanţ - Val cu şanţ.; datare repertoriu: epoca romană, 369 p. Chr.; cultura: Romană
 1.4.0.1Inscripţii - O inscripţie fixată în zidul cetăţii şi alte inscripţii greceşti şi romane.; Inscripţia din zidul cetăţii se află la MNA.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; MNA
 1.4.0.2Cărămidă cu ştampilă - Cărămidă cu ştampila RVMORID (?); datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.4.0.3Vârf de săgeată - Vârf de săgeată din bronz cu trei tăişuri şi un cârlig în jos; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; Muzeul Constanţa
 1.4.0.4Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Desjardins, E., CRAI, 1868, p.48
2. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.48
3. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.28
4. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.98
5. Polonic Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.7v, 52-53
6. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI, 1910, p.56
7. Weiss, J., Dobrudscha, p.38, 48
8. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.583
9. Pârvan, V., Ulmetum, II, p.2, 381
10. Netzhammer, R., Christl. Alter., p.140-141
11. Pârvan, V., Vescovato, p.127
12. no. 7 Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22
13. Vulpe, R., Dobroudja, p.311 si passim
14. , CIL, III, p.7494

 Punct 2. In teritoriul rural al cetăţii.
Tip sit: Vicus - Sat de localnici şi colonişti romani.
 Descoperiri:
 2.1Vicus - Vicus Verobrittiani, conform unei inscripţii descoperite în zonă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.1Inscripţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 Bibliografie:
1. , CIL, III, p.12479
2. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.19
3. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.109-110
4. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911, p.5
5. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.583, 595
6. Vulpe, R., Dobroudja, p.195-196
7. Lambrino, S., Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.336-338

 Punct 3. Intr-o râpă din tăietura şoselei.
Tip sit: Tezaur
 Descoperiri:
 3.0.1Tezaur; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. CHr.; cultura: Romană, 1950; Muzeul Constanţa
 3.0.1.1monedă - Monede din bronz din timpul împăraţilor Constantin-Iulianus; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană, 1950; Muzeul Constanţa
 Bibliografie:
1. Informaţie Vulpe, R.

+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014