cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
< - > Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  

 Constanța, com./oraş Constanța (denumire repertoriu: Constanţa, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe teritoriul fostului sat Anadolchioi, astăzi cartier al oraşului Constanta.
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - Resturi ale unei aşezări neo-eneolitice.; datare repertoriu: neo-eneolitic; cultura: Neprecizată; descoperitor: Schuchardt, C., Traeger, P.
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., Traeger, P., PZ, X, 1918, p.150-155 (il)

 Punct 2. In apropiere de Anadalchioi.
Tip sit: Movile - Movilă funerară.
 Descoperiri:
 2.1Movile; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; descoperitor: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.1.1Mormânt înhumaţie - Mormânt de înhumaţie, peste schelet era presărat ocru roşu.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.1.1.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.1.2Mormânt înhumaţie; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.1.2.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.2Movilă - Movilă funerară, cu schelet bine păstrat. Fără inventar. Pe baza cioburilor din mantaua movilei poate fi datat într-o epocă posterioară celei elenistice.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 2.2.1Mormânt înhumaţie - Mormânt de înhumaţie, peste schelet era presărat ocru roşu.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.2.1.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.2.2Mormânt înhumaţie; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 2.2.2.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; autor sptur: Schuchardt, C., Traeger, P., 1917
 Bibliografie:
1. Papadopoulos Vrestos, P., RA, 1853, p.379-382
2. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11
3. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.25
4. Tocilescu, Gr., AEM, X, 1887, p.65
5. Tocilescu, Gr., AEM, XIX, 1896, p.223
6. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.108-109
7. Weiss, J., Dobrudscha, p.59, 61, 66, 68
8. n. 2 Pârvan, V., Tomi, p.432
9. Pârvan, V., Histria, VII, p.97-99
10. Severeanu, G., BSNR, XXIII, 1928, p.22
11. n. 2 Micu, I., An.D, XVII, 1936, p.432
12. Vulpe, R., Histoire, p.187, 194, 196, 274
13. , Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.325-326
14. Staerman, E., Contribuţii la problema dediticilor din edictului lui Caracalla, Vestnic Drevnei Astoria, 2, 1946, p.85
15. Ranovici, A., Tăranii dependenţi din Asia Mică elenistică, Vestnic Drevnei Istoria, 2, 1947, p.36
16. Papadopoulos, Vrestos, P., RA, 1853, p.379-382
17. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11
18. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.25
19. Tocilescu, Gr., AEM, X, 1887, p.65
20. Tocilescu, Gr., AEM, XIX, 1896, p.223
21. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.108-109
22. Weiss, J., Dobrudscha, p.59, 61, 66, 68
23. n. 2 Pârvan, V., Tomi, p.432
24. Pârvan, V., Histria, VII, p.97-99
25. Severeanu, G., BSNR, XXIII, 1928, p.22
26. n. 2 Micu, I., An.D, XVII, 1936, p.432
27. Vulpe, R., Histoire, p.187, 194, 196, 274
28. , Melanges Marouzeau, 1948, Paris, p.325-326
29. Staerman, E., Contribuţii la problema dediticilor din edictului lui Caracalla, Vestnic Drevnei Astoria, 2, 1946, p.85
30. Ranovici, A., Tăranii dependenţi din Asia Mică elenistică, Vestnic Drevnei Istoria, 2, 1947, p.36

 Punct 3. Pe vatra fostului sat Anadalchioi.
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 3.1Aşezare - Făcea parte din teritoriul cetăţii Tomis. A fost identificată cu Vicus Turris Muca…; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 3.1.0.1Inele - Două inele din argint masiv, de formă pentagonală (unul din ele cu inscripţia DERZO); Sunt datate cu aproximaţie în primele secole ale erei noastre; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; col. Severeanu
 3.1.0.2Inscripţii - Numeroase inscripţii.; Sunt datate cu aproximaţie în primele secole ale erei noastre; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11

 Punct 4. Pe vatra fostului sat Anadalchioi.
Tip sit: Necropolă
 Descoperiri:
 4.1Necropolă - Descoperiri întâmplătoare l-au determinat pe Tocilescu să presupună că aici ar fi una din necropolele târzii ale oraşului Tomis.; datare repertoriu: epoca bizantină; cultura: Neprecizată, 1899
 4.1.0.1monedă - Monede bizantine din bronz.; Descoperite pe locul fostei şcoli normale.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Bizantină, 1899
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11

 Punct 5. In cărămidăriile din apropierea cartierului.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1necropolă - Cinci sarcofage din piatră. Informaţii vagi.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11

 Punct 6. Anadalchioi şi Palazu.
Tip sit: Aşezare rurală
 Descoperiri:
 6.1Aşezare rurală - Aşezare rurală rurală identificată de Tocilescu cu vicus Sc(apt)ia.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.11

 Punct 7. Pe un promontoriu înfipt, cu direcţia SSE, în Marea Neagră.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 7.1Cetate - Zidul de incintă, bara dinspre uscat promontoriul de la un ţărm la altul, era prevăzut cu turnuri semirotunde, drum acoperit, palisade şi porţi.; datare repertoriu: epoca greacă/ epoca bizantină, sec. VII a. Chr-VI p. Chr.; cultura: Greacă/Bizantină; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.1Turnuri - Turnuri semirotunde.; datare repertoriu: epoca elenistică/epoca romană; cultura: Greacă, romană; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.1.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.1.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.1.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.1.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.2Porţi - Porţi; datare repertoriu: epoca elenistică/epoca romană; cultura: Greacă, romană; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.2.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.2.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.2.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.2.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.2.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.2.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.2.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.2.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.2.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.3Construcţie - Construcţie monumentală, cu o poartă, închisă cu cataracta, ca la Ulmetum. Descoperită în curtea fostului comandament al corpului de armată.; datare repertoriu: epoca elenistică/epoca romană; cultura: Greacă, romană; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.3.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.3.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.3.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.3.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.3.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.3.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.3.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.3.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.3.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.4Turn - Se păstrează urmele unui turn de apărare, pe latura N a incintei, împreună cu o parte din curtina adiacenta spre E.; datare repertoriu: epoca elenistică/epoca romană; cultura: Greacă, romană; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.4.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.4.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.4.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.4.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.4.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.4.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.4.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.4.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.4.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.5ziduri - Ziduri cu fragmente de inscripţii şi sculpturi creştine. Găsite cu ocazia săpării temeliei clădirii actuale a Sfatului Popular; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: P'rvan, V., 1915
 7.1.5.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.5.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.5.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.5.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.5.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.5.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.5.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.5.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.5.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.6Construcţii - Resturi de construcţii. Pe strada Remus Opreanu.; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. Chr; cultura: Romană, nr inventar: Romană
 7.1.6.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.6.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.6.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.6.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.6.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.6.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.6.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.6.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.6.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.7Construcţii - Resturi de monumente de marmură. Pe fosta proprietate Butărescu, în fostul Bulevard Elisabeta; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.7.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.7.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.7.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.7.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.8Construcţie - Temelii ale unei construcţii puternice. Pe fosta proprietate Pariano.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.8.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.8.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.8.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.8.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.9Construcţii - Urme de clădiri. Pe str. Al. Lahovari.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.9.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.9.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.9.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.9.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.10Edificiu - Pe traseul fostei linii ferate de pe faleza dinspre port; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.10.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.10.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.10.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.10.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.11Intrare subterană - Intrare subterană a vechii cetăţi. A fost degajată pe o adâncime de 30 m de unde se bifurca spre centrul cetăţii şi spre poarta de E.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană, 1939
 7.1.11.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.11.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.11.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.11.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.11.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.11.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.11.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.11.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.11.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.12Construcţie - Construită din straturi alternative de cărămizi şi piatră ecarisată. Pe coasta malului de N a portului actual, sub şcoala de marină.; datare repertoriu: epoca romană, post sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.12.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.12.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.12.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.12.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.12.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.12.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.12.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.12.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.12.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.13Templu - Construcţie cu frontoane, frize, coloane şi capiteluri de marmură. După Tocilescu ar fi templul lui Poseidon, ridicat în timpul lui Marcus Aurelius, guvernator al Moesiei Inferior fiind Marcus Servilius.; datare repertoriu: epoca romană, sec.II p. Chr; cultura: Romană, 1897
 7.1.13.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.13.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.13.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.13.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.13.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.13.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.13.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.13.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.13.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.14Sarcofage - Morminte în sarcofage din piatră, unele dintre ele pictate în interior.; datare repertoriu: epoca elenistică/creştină; cultura: Romană, 1897
 7.1.14.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.14.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.14.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.14.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.14.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.14.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.14.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.14.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.14.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.15Sarcofag - Sarcofag din marmură, este ornamentat cu două capete de meduză, un clopot, un bici, un cleşte, o balanţă, o secure, o suliţă. Schelet de sex masculin. Descoperit la marginea oraşului, înspre vii, în direcţia portului.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.15.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.15.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.15.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.15.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.15.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.15.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.15.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.15.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.15.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.16Port - E. Colin este de părere că portul ar fi fost pe locul portului de azi. După Rogling portul ar fi localizat în partea de N a promontoriului.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.16.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.16.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.16.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.16.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 7.1.17Construcţii - Sir lung de construcţii sub str. Lascăr Catargi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.1Inscripţie - Inscripţie care îl menţionează pe guvernatorul Moesiei, Prastina Messalinus; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană
 7.1.17.2inscripţie - Inscripţii pe ziduri.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.3sculptură - Sculpturi creştine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.4monedă - Monede bizantine (Justinian); datare repertoriu: epoca bizantină, sec. VI p. CHr.; cultura: Romană
 7.1.17.5Capitel - Capitel compozit din calcar compact.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.6Statuetă - Tors apollinic din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.7inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.17.8inscripţie - Inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană
 7.1.17.9Brăţară - Brăţară foarte oxidată.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată, 1931
 Bibliografie:
1. Picard, Ch., REL, XIV, 1936, p.170
2. Memnon, M., c. XXI (FNG III, 537)
3. Strabo, Chrestomathia, VIII, Didot, p.567
4. Ovidius, Tristia, III, 11, 9 sq
5. Ovidius, Tristia, III, 14, 41 sq
6. Ovidius, Tristia, IV, 1, 67 sq
7. Ovidius, Tristia, V, 2, 70
8. Ovidius, Tristia, V, 7, 9 sq si 49 sq, 1, 67 sq
9. Ovidius, Tristia, V 12, 58
10. , Ex. Parto, I, 2, 17, sq
11. , Ex. Parto, I, 8, 61 sq
12. , Ex. Parto, III, 8, 9 sq
13. , Ex. Parto, III, 1, 25 sq
14. , Ex. Parto, III, 2, 40
15. , Ex. Parto, IV, 9, 97 sq
16. , Ex. Parto, IV, 13, 19 sq
17. , Ex. Parto, IV, 14, 15 sq, 26
18. Plinius cel Bătrân, Nat. Hist., IV, 4, 18
19. Pomponius Mela, Chorographia, II, 2
20. Arrianus, Periplus, 35
21. , Anonymus Periplus, 72
22. Pseudo-Scymmus, 748
23. Festus, IX
24. Zosimos, I, 42, 1, Mendelsohn
25. Sozomenos, VI, 21
26. nr. 2-17, nr. 18-77, 97, AEM, VI, 1882, p.4-11, 11-36
27. nr. 22-63, nr. 2, AEM, VIII, 1884, p.8-24, 33, 248-249
28. nr. 54-127, 139, AEM, XI, 1887, p.41 sq
29. , AEM, XIII, 1890, p.93
30. nr. 50-72, nr. 88-94, AEM, XIV, 1891, p.22 sq
31. nr. 13-40, AEM, XVII, 1894, p.88-99
32. nr. 42-57, AEM, XIX, 1896, p.96 sq, 222
33. nr. 763-772, CIL, III, p.144-145
34. nr. 6154, CIL, III, p.997-998
35. , CIL, III, p.853,X
36. nr. 7529-7584, CIL, III, p.1358, 1365
37. nr. 7613-7616, 7622-7623, CIL, III, p.1370-1371
38. nr. 12.493-12.505, CIL, III, p.2103-2104
39. nr. 12.517, CIL, III, p.2106
40. nr. 13.740-13746, CIL, III, p.2242
41. nr. 13.757, CIL, III, p.2246
42. nr. 14.214 27-14.214 32, CIL, III, p.2316,53
43. nr. 14.450-14.458, CIL, III, p.2328, 92
44. nr. 14.463, CIL, III, p.2328, 90
45. Papadopoulos-Vretos, La Bulgarie ancienne et moderne, 1856, Petersburg, p.186-188
46. Allard, C., La Dobroutscha, 1859, Paris, p.25-26
47. Allard, C., La Bulgarie Orientale, 1864, Paris, p.36
48. Robert, Ch., Notes sur des debris antiques requeiliis en 1855 a Kustendje (Dobroudja) extras, Acad. imp. de Metz, 6-annee 1857-1858, 1862, p.25-26
49. Berlier, Iulius, cp., Ch. Robert, Nota asupra unor antichitati culese in 1855 la Kustendje (Dobrogea), An.D, II, 2, p.219-221
50. Desjardins, E., Voyage archeologique et geographique dans la region du bas Danube, 1868, Paris
51. , CRAI, 1868, p.53-54
52. Perrot, G., Mem. Epigr. et d`hist.,, 1875, p.4 sq, 2, 516
53. Cartogiargio Ponu, Diatribă asupra situaţiei anticei cetăţi Tomi, recunoscută prin exilul lui Ovidiu, 1887, Bucureşti
54. Gheorghiu, E. M., Istoria oraşului Tomis, 1891, Bucureşti
55. Soutzo, M., Poids antiques autonomes de Tomis, Revue belge de numismatique, 1896, 1894, Bruxelles
56. Ionescu, M. D. lt., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie. Prefaţa de G. Tocilescu. Cu un plan al oraşului şi al lucrărilor noue ale portului, 1897, Bucureşti
57. Premerstein, A., Die Anfange der Provinz Moesien, Jahreshefte, I, 1898, p.146-195
58. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.212 sq
59. Tocilescu, Gr., Monumente, p.48,67,68,70,93,134,187,190,197,211,212,231
60. nr,183,187;60,66,72,85,87;89,96;36,1,3,4; Tocilescu, Gr., Catalogul Muzeului Naţional de Antichitţi din Bucureşti, 1906, Bucureşti, p.9,10e,14,15,17,
61. Netzhammer, R., Das altchristliche Tomi. Eine geschichtliche Studie, 1903, Salzburg
62. Netzhammer, R., Creştinătatea în vechea Tomi, Revista catolică, 1904, Baia Mare
63. Netzhammer, R., Die christlichen Altertumer der Dobrogea, 1906, Bucureşti
64. nr. 4 Netzhammer, R., Ce-mi povestesc monetele mele din Tomis, Revista catolică, I, 1912, p.487-503
65. Netzhammer, R., Die christlichen Altertumer der Dobrudscha, 1918, Bucureşti, p.2-4,8-10,13,15-17,21,26,27,29,31,32,34,35,37,40,69
66. Weiss, J., Dobrudscha, p.12,18,24,25,27-30,32,34,36,42,43,57-63,66070,72,77
67. Toutain, J., Les pantarques de la Mesie inferieur, Mem. de la Soc. des antiquaires de France, LXII, 1903, 1901, Paris
68. Pick, B., Regling, K., Die antiken Munzen von Dacien und Moesien, II, I, 1910, Berlin, p.587-917
69. nota27, 322,339,345362,460,509,523,742,744 Pârvan, V., Contribuţii, p.11,12,13,60,62sq,66sq,71sq,113,114,163,164,191,200
70. Pârvan, V., Tomi, ARMSI, seria II, XXXVII, p.415-450
71. Pârvan, V., Histria, IV, p.2-3,4,12-13,41,62, 70,80-81,86-87,108,135,145,151
72. nota1 Pârvan, V., Histria, VII, p.1,73,80,98-99,105
73. Pârvan, V., Inceputurile, p.passim
74. Pârvan, V., La penetration hellenique et hellenistique dans la valee du Danube, 1923, Bucureşti, p.passim
75. Pârvan, V., La penetration hellenique et hellenistique dans la valee du Danube, ARBSH, X, Bucureşti, p.23-47
76. Nicorescu, P., Monumente nouă din teritoriul oraşului Tomi, 1920, Bucureşti
77. Nicorescu, P., Monumente nouă din teritoriul oraşului Tomi, BCMI, IX, 1916, Bucureşti, p.71-81
78. Teodorescu, D. M., Monumente inedite din Tomi, BCMI, VII, 1914, p.180-192
79. Teodorescu, D. M., Monumente inedite din Tomi, BCMI, VIII, 1915, p.6-20, 74-87, 186-189
80. Teodorescu, D. M., Monumente inedite din Tomi, 1918, Bucureşti
81. Mateescu, G., Tomi-Oescus, BCMI, VIII, 1915, p.fasc. 29
82. Teodorescu, D. M., Raport asupra Muzeului National de Antichitati in cursul anului 1915, 1916, Bucureşti
83. Teodorescu, D. M., Săpături arheologice la Constanţa, ACMI, 1915, Bucureşti, p.179-217
84. Metaxa, H., Plumburi de marcă dela Tomi (extras), BCMI, 1915, Bucureşti
85. , Lubkers Reallexicon des klassischen Altertums, ed. VIII, 1914, Leipzig-Berlin, p.1052
86. nota90 Rostovzev, M., Storia economica e sociale dell`impero romane, 1934, Firenze, p.165, 285,287,288,299,293
87. Momigliano, A., Enciclopedia Italiana, XXXIII, 1937, p.1008
88. Micu, I., Călăuza vizitatorului în Muzeul Regional al Dobrogei. Secţiunea arheologică., 1937, Cernăuţi, p.nr.1,3-9,11-15,17-29,31-32,34,36-40,42-56,58-66,69
89. Micu, I., Călăuza vizitatorului în Muzeul Regional al Dobrogei. Secţiunea arheologică., An.D, XVIII, 1932
90. Vulpe, R., Histoire, p.37,39,41,56,57,62-65,85,86,92,93,95,98,102,107,100
91. Robert, L., Les gladiateurs dans l`Orient grec, 1940, Paris, p.passim, 101 sq
92. Gracov, B. N., Material referitor la Istoria Sciţiei în inscripţiile greceşti, Vest. Drev. Ist., supl. 2, 1939, p.253 sq
93. Danov, H., Tărmul de Vest al Mării Negre în antichitate, 1947, Sofia
94. Blavatcaia, T. V., Organizarea internă a oraşelor pontice apusene, în epoca autonomiei lor, Vest. Drev. Ist., 3, 1949, p.36-45, passim
95. Pârvan, V., Catacombele din Constanţa, AR, XXXVIII, p.32-34
96. Brătescu, C., Sarcofagul cu simboluri din Constanţa, An.D, 1931, p.209-244
97. nr. 3-4 Popescu-Spineni, I., Chestiuni de drept roman. Dreptul roman şi sarcofagul de la Constanţa, Revista clasică, VII/III, 1947, Sofia, p.165 sq.
98. Blum, C., Sarcofagul roman cu simbolurile justitiei penale, Anuarul Liceului Mircea cel Batran, X, 1934/35, p.199-240
99. Blum, C., Sarcofagul roman cu simbolurile justiţiei penale, Anuarul Liceului Mircea cel Bătrân, X, 1935/36, p.199-240
100. Colin, E., Un sarcofage a symboles a Tomis, Istros, I, 1934, p.81 sq, 266
101. Dosar, MNA, 1933
102. Vulpe, R., An.D, 1934, p.203
103. Ciucea, D., Atti del IV congresso internazionale di archeologia cristiana, 1940, Roma, p.384
104. Zeiller, J., Anciens monuments chretiens des provinces danubiennes de l`empire romain, Strena Buliciana, p.4-15
105. Micu, I., Călăuza, 1937, p.34-35
106. Nicolau, M., REL, XIII, 1935, p.227-228

+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014