cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 18 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Map it  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Map it  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Murfatlar, com./oraş Murfatlar (denumire repertoriu: Basarabi, com. Basarabi, jud. Constanţa)

 Punct 1. La nord-est de gara Basarabi, în imediata apropiere.
Tip sit: Val de piatră
 Descoperiri:
 1.1Val de piatră; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
5. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
6. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
7. Informaţii Comşa, E.
8. Weiss, J., Dobrudscha, p.60

 Punct 2. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 2.1Castru - Castrul XIX (VIII), aparţine de valul de piatră.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
5. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
6. Informacii Comşa, E.

 Punct 3. La cca. 4 km nord-est
Tip sit: Valul de pământ
 Descoperiri:
 3.1Valul de pământ - Valul mare de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
5. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
6. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
7. Informaţii Comşa, E.

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 4.1Castru - Castrul 13/17. Aparţine valului mare de pământ. Foarte rău conservat; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
5. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
6. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
7. Informaţii Comşa, E.

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 5.1Castru - Castrul 14/16. Este apărat de un val întărit cu piatră. Aparţine valului mare de pământ.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 5.1.1Val; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
5. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
6. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
7. Informaţii Comşa, E.

 Punct 6. Din Basarabi
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1Inscripţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 6.0.0.2Ceramică - Ceramică lucrată la roată, bine arsă, ornamentată cu linii orizontale incizate sau cu linii în valuri, aspră şi grunjoasă la suprafaţă. Este de culoare castanie închisă. Schuchardt, C. o numeşte "sarmatică" si o consideră înrudită cu ceramica slava din sec. X-XI descoperită în regiunea Oder-Vistula.; Ceramica provine din castre, fără alte precizări.; datare repertoriu: neprecizată, X-XI p. Chr.; cultura: Sarmatică; descoperitor: Schuchardt, C.
 Bibliografie:
1. , CIL, III, p.14455
2. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
4. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
5. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
6. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
7. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
8. Informaţii Comşa, E.

 Punct 7. Lângă valul mare de pământ, lângă drumul ce trece pe lângă castrul 14/16.
Tip sit: Turn - Turn de piatră
 Descoperiri:
 7.1Turn; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.94
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.Passim
3. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.82
4. Weiss, J., Dobrudscha, p.60
5. Schuchardt, C., Bilder aud Dobrudscha, 1918, Constanţa, p.115
6. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.12
7. Informaţii Comşa, E.

 Punct 8. Către nord-est de sat, dincolo de valul de piatră
Tip sit: Aşezare rurală - Pot fi observate fragmente ceramice şi pietre din construcţii
 Descoperiri:
 8.1Aşezare rurală; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 8.1.0.1Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; descoperitor: Comşa, E.
 Bibliografie:
1. Informaţii Comşa, E.

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014