cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 15 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Gheorghieni, com. Feleacu Cluj Gheorghieni, com. Feleacu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gherla, com. Gherla Cluj Gherla, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, perioda de tranziţie la epoca bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronz; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghirişu Român, com. Mociu Cluj Ghirişu Român, com. Mociu, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Gilău, com. Gilău Cluj Gilău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Giula, com. Borşa Cluj Giula, com. Borşa, jud. Cluj Hallstatt   Map it  
+ Gligoreşti, com. Luna Cluj Gligoreşti, com. Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Guga, com. Căşeiu Cluj Guga, com. Căşeiu, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Hăşdate, com. Gherla Cluj Hăşdate, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hodişu, com. Puieni Cluj Hodişu, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Huedin, com. Huedin Cluj Huedin, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Iacobeni, com. Ceanu Mare Cluj Iacobeni, com. Ceanu Mare, jud. Turda preistorie   Map it  
+ Iara, com. Iara Cluj Iara, com. Iara, jud. Turda bronz final; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Iclod, com. Iclod Cluj Iclod, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Iclozel, com. Iclod Cluj Iclozel, com. Iclod, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Jucu de Mijloc, com. Jucu Cluj Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj neolitic; neprecizată   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Juc Cluj Jucu de Jos, com. Juc, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; La Tene; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
< - > Jucu de Sus, com. Jucu Cluj Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Jucu de Sus, com./oraş Jucu (denumire repertoriu: Jucu de Sus sau Felsözsuk, com. Jucu, jud. Cluj)

 Punct 1. La marginea de sud a pădurii dinspre Apahida, pe o terasă
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.32
2. Roska M., AÉ, XLVII, 1934, p.152
3. Roska M., Közl, I, 1941, p.58
4. Roska M., Rep, p.92, nr. 88

 Punct 2. Pe locul "Budulău" (Budulló), spre sud de sat, la 1200 m est de Someşul Mic
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 2.1substrucţii clădire - Urmele unei clădiri romane din cărămizi, cu mortar, ţigle şi olane.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. Finály, 1898
 2.1.0.1ceramică - fragmente de vase, între care un fragment de terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Finály, G., AÉ, XVIII, 1898, p.430, 438
2. Orosz, E., Erd.Múz., XXII, 1905, p.307
3. Roska M., Rep, p.92, nr. 88

 Punct 3. Pe o terasă de pe locul "Stănişte"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.92
2. Marţian I., Rep, p.382

 Punct 4. În coasta dealului "Petriş", spre partea "Pârâul Sărat"
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie în urnă; datare repertoriu: La Tene, Latene C sau poate D
 4.0.1.1ceramică - urnă şi strachină; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 4.0.1.2lanţ - din fier, pentru atârnat la şold spada; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 4.0.1.3brăţară - din bronz, cu semiove; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XXXII, 1912, p.171-172
2. Márton, L., Arhaeologia Hungarica, XI, p.12
3. Pârvan V., Getica, p.532, 542, 628, 705, 706, 711, 785, 791
4. Nestor I., Stand, p.153-154
5. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.163-164, 182
6. Hunyadi, I., Kelták, p.50, 118, 130
7. Roska M., Rep, p.92, nr 88
8. Roska M., Közl, IV, 1944, p.36, 59
9. Popescu D., Transilvania, 7, 1943, p.nr. 8-9, 15
10. Popescu D., Dacia, 9-10, 1941-1944, p.148

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1denar - o piesă de la Traian, unul de la Severus Alexander şi un antoninianus de la Filip Arabul; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orosz, E., NK, XII, 1913, p.115

+ Lacu, com. Geaca Cluj Lacu, com. Geaca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Leghia, com. Aghireşu Cluj Leghia, com. Aghireşu, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Liteni, com. Săvădisla Cluj Litenii de Sus, com. Săvădisla, jud. Turda epoca medievală   Map it  
+ Livada, com. Iclod Cluj Livada, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Lujerdiu, com. Corneşti Cluj Lujerdiu, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Luna, com. Luna Cluj Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Luna de Jos, com. Dăbâca Cluj Luna de Jos, com. Dăbâca, jud. Cluj epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Luna de Sus, com. Floreşti Cluj Luna de Sus, com. Floreşti, jud. Cluj bronzt timpuriu; Hallstatt; paleolitic   Map it  
+ Luncani, com. Luna Cluj Luncani, com. Luna, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Măgura Ierii, com. Iara Cluj Măgura Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănăstireni, com. Mănăstireni Cluj Mănăstireni, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Mănăşturel, com. Cuzdrioara Cluj Mănăşturel, com. Cuzdrioara, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Mărişel, com. Mărişel Cluj Mărişel, com. Mărişel, jud. Cluj epoca medievală   Map it  
+ Mărtineşti, com. Tureni Cluj Mărtineşti, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu Cluj Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Mihăeşti, com. Sânpaul Cluj Mihăeşti, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii Cluj Mintiu Gherlii, jud. Someş bronz final; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Ocoliş, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Mociu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Vălenii de Arieş, com. Moldoveneşti, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; epoca slavă; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Morlaca, com. Puieni Cluj Morlaca, jud. Cluj La Tene sau epoca romană   Map it  
+ Muncel, com. Câţcău Cluj Muncel, com. Câţcău, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca Cluj Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca, jud. Mureş bronz final   Map it  
+ Nădăşelu, com. Gârbău Cluj Nădăşelu, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Năsal, com. Ţaga Cluj Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Negreni, com. Negreni Cluj Negreni, jud. Cluj bronz final; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ neprecizat, com. Valea Ierii Cluj Valea Ierii (râul), jud. Turda epoca romană    
+ Nicula, com. Fizeşu Gherlii Cluj Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Nima, com. Mintiu Gherlii Cluj Nima, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ocna Dejului, com. Dej Cluj Ocna Dejului, jud. Someş eneolitic   Map it  
+ Oşorhel, com. Bobâlna Cluj Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Panticeu, com. Panticeu Cluj Panticeu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014