cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 15 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Gheorghieni, com. Feleacu Cluj Gheorghieni, com. Feleacu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gherla, com. Gherla Cluj Gherla, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, perioda de tranziţie la epoca bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronz; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghirişu Român, com. Mociu Cluj Ghirişu Român, com. Mociu, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
< - > Gilău, com. Gilău Cluj Gilău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  

 Gilău, com./oraş Gilău (denumire repertoriu: Gilău sau Gyalu, jud. Cluj)

 Punct 1. Pe "Dealul Borziaş" (Borzáshegy)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică - fragmente pictate; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 2. Din albia pârâului Căpuş (Kapus)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 3. Pe terasa bisericii romano-catolice
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 4. În partea de hotar "Borzaş" (Borzás)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Materialul se află în MAC; datare repertoriu: bronz timpuriu
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 5. În partea de hotar "Cuptoare de var" (Mészkemencék)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; MAC
 5.0.0.2daltă - din piatră, de formă triunghiulară; datare repertoriu: bronz timpuriu
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 6. În partea de hotar numită "Budulău" (Budulló)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: A. Mozolics, 1941
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4
2. Informaţie Gy. Szabó

 Punct 7. În partea de hotar numită "Mărtănuş" (Mártonos)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.100, nr. 4

 Punct 8. La confluenţa râului Căpuş cu Someşul Mic
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 8.1castru - Castrul se află pe platoul mai ridicat din parcul şcolii civice (castelul feudal din secolul XVII). Are forma unui patrulater de aproximativ 210X138 m, contururile lui fiind vizibile pe trei laturi, a patra fiind distrusa când s-a construit castelul medieval. Castrul a avut două faze de construcţie: una de pământ şi alta de piatră. Pe latura de sud s-a dezgropat un turn intermediar între poartă şi colţ. Zidul de incintă de piatră avea în faţă o bermă de pământ şi două şanţuri, iar în interior un val de pământ. Pe latura de sud exista un turn al porţii, de formă patrulateră, de la care pornea un canal de scurgere. Unitatea de garnizoană a castrului era formată din ala Siliana şi poate ala Thracum.; datare repertoriu: epoca romană, 1949; 1951şi 1956
 8.1.0.1ţiglă - fragment cu inscripţie cursivă şi fragmente fără; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.1.0.3placă - din bronz; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.1.0.4vârf de lance; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.1.0.5inscripţie - diplomă militară din anul 164 (CIL, III, 845, 847, 847a=7651, 7801; Atestă ala Siliana; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.1.0.6cărămidă - exemplare ştampilate; Atestă ala Siliana; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.1.0.7monument funerar - o piatră funerară (CIL, III, 849); Atestă ala Thracum; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.1.0.8ceramică - lucrată cu mâna, de factură dacică (vase cu brâu alveolar, ceşti afumătoare); Această ceramică s-a găsit atât în nivelul castrului de pământ, cât şi a celui de piatră, precum şi în aşezarea civilă; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.2aşezare; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Tisa
 8.2.0.1ţiglă - fragment cu inscripţie cursivă şi fragmente fără; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.2.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.2.0.3placă - din bronz; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.2.0.4vârf de lance; datare repertoriu: epoca romană, 1949; MAC, nr inventar: 4989-4891
 8.2.0.5inscripţie - diplomă militară din anul 164 (CIL, III, 845, 847, 847a=7651, 7801; Atestă ala Siliana; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.2.0.6cărămidă - exemplare ştampilate; Atestă ala Siliana; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.2.0.7monument funerar - o piatră funerară (CIL, III, 849); Atestă ala Thracum; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 8.2.0.8ceramică - lucrată cu mâna, de factură dacică (vase cu brâu alveolar, ceşti afumătoare); Această ceramică s-a găsit atât în nivelul castrului de pământ, cât şi a celui de piatră, precum şi în aşezarea civilă; datare repertoriu: epoca romană, 1951şi 1956
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.77
2. Christescu V., Ist.mil., p.44, 181-182
3. Wagner, W, Dislokation, p.68-69
4. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.119
5. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.10
6. Roska M., Erd.Múz.Évk., 1943, p.40
7. , SCIV, III, 1952, p.318
8. Rusu, M., MCA, II, 1956, p.687-716

 Punct 9. În imediata apropiere a castrului, mai ales spre castru
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Suprafaţă acoperită de fragmente de cărămizi, ţigle şi ceramică. Într-un loc se recunosc ruinele unei construcţii mai mari, care ar putea fi baia castrului.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Macrea

 Punct 10. Pe dealul ""Veresmort"(Veresmart), spre nord-est de comună, la hotarul dintre Gilău şi Suceag
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1inscripţie - cinci inscripţii funerare (CIL, III, 846=7650, 847, 847a=7651, 848-849); datare repertoriu: epoca romană
 10.0.0.2coloană - mai multe exemplare; Luate de la locuitorii din Gilău.; datare repertoriu: epoca romană
 10.0.0.3capitel - baze de capiteluri de coloane; Luate de la locuitorii din Gilău.; datare repertoriu: epoca romană
 10.0.0.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.7-8
2. Goos, C., Chronik, p.112
3. Christescu V., Viaţa ec., p.42
4. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.86

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1monument funerar - cu inscripţie (CIL, III, 7801); datare repertoriu: epoca romană
 11.0.0.2altar - CIL, III, 845; Pare sa fie mai degrabă din Cluj; datare repertoriu: epoca romană
 11.0.0.3monument funerar - medalioane funerare, stele funerare, un leu funerar, un relief reprezentat un călăreţ cu liră (MAC, I, 6908-6912); datare repertoriu: epoca romană
 11.0.0.4ceramică - urcior din lut; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: 4313
 Bibliografie:
1. Münstberger, R. - Oehler, J., CJh, V, 1902, p.Bbl. 97
2. Schober, A., Dolg, II, 1911, p.278
3. Buday A., Dolg.Sz., II, 1926, p.9-10
4. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.88, 128

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 12.0.1tezaur monetar - Tezaurul se pare că a fost ascuns din cauza marii invazii a carpilor, spre mijlocul secolului III.; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.1.1monedă - 1170 denari romani din secolul II-III de la împăraţii Marc Aureliu, până la Filip Arabul; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Kubitcsek, W., JbAlt, III, 1909, p.123-125
2. , MNGW, VIII, 1910, p.129-130
3. Marţian I., Rep, p.293

+ Giula, com. Borşa Cluj Giula, com. Borşa, jud. Cluj Hallstatt   Map it  
+ Gligoreşti, com. Luna Cluj Gligoreşti, com. Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Guga, com. Căşeiu Cluj Guga, com. Căşeiu, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Hăşdate, com. Gherla Cluj Hăşdate, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hodişu, com. Puieni Cluj Hodişu, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Huedin, com. Huedin Cluj Huedin, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Iacobeni, com. Ceanu Mare Cluj Iacobeni, com. Ceanu Mare, jud. Turda preistorie   Map it  
+ Iara, com. Iara Cluj Iara, com. Iara, jud. Turda bronz final; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Iclod, com. Iclod Cluj Iclod, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Iclozel, com. Iclod Cluj Iclozel, com. Iclod, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Jucu de Mijloc, com. Jucu Cluj Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj neolitic; neprecizată   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Juc Cluj Jucu de Jos, com. Juc, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; La Tene; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Jucu Cluj Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Lacu, com. Geaca Cluj Lacu, com. Geaca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Leghia, com. Aghireşu Cluj Leghia, com. Aghireşu, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Liteni, com. Săvădisla Cluj Litenii de Sus, com. Săvădisla, jud. Turda epoca medievală   Map it  
+ Livada, com. Iclod Cluj Livada, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Lujerdiu, com. Corneşti Cluj Lujerdiu, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Luna, com. Luna Cluj Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Luna de Jos, com. Dăbâca Cluj Luna de Jos, com. Dăbâca, jud. Cluj epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Luna de Sus, com. Floreşti Cluj Luna de Sus, com. Floreşti, jud. Cluj bronzt timpuriu; Hallstatt; paleolitic   Map it  
+ Luncani, com. Luna Cluj Luncani, com. Luna, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Măgura Ierii, com. Iara Cluj Măgura Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănăstireni, com. Mănăstireni Cluj Mănăstireni, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Mănăşturel, com. Cuzdrioara Cluj Mănăşturel, com. Cuzdrioara, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Mărişel, com. Mărişel Cluj Mărişel, com. Mărişel, jud. Cluj epoca medievală   Map it  
+ Mărtineşti, com. Tureni Cluj Mărtineşti, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu Cluj Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Mihăeşti, com. Sânpaul Cluj Mihăeşti, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii Cluj Mintiu Gherlii, jud. Someş bronz final; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Ocoliş, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Mociu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Vălenii de Arieş, com. Moldoveneşti, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; epoca slavă; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Morlaca, com. Puieni Cluj Morlaca, jud. Cluj La Tene sau epoca romană   Map it  
+ Muncel, com. Câţcău Cluj Muncel, com. Câţcău, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca Cluj Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca, jud. Mureş bronz final   Map it  
+ Nădăşelu, com. Gârbău Cluj Nădăşelu, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Năsal, com. Ţaga Cluj Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Negreni, com. Negreni Cluj Negreni, jud. Cluj bronz final; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ neprecizat, com. Valea Ierii Cluj Valea Ierii (râul), jud. Turda epoca romană    
+ Nicula, com. Fizeşu Gherlii Cluj Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Nima, com. Mintiu Gherlii Cluj Nima, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ocna Dejului, com. Dej Cluj Ocna Dejului, jud. Someş eneolitic   Map it  
+ Oşorhel, com. Bobâlna Cluj Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Panticeu, com. Panticeu Cluj Panticeu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014