cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 15 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Gheorghieni, com. Feleacu Cluj Gheorghieni, com. Feleacu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gherla, com. Gherla Cluj Gherla, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, perioda de tranziţie la epoca bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronz; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghirişu Român, com. Mociu Cluj Ghirişu Român, com. Mociu, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Gilău, com. Gilău Cluj Gilău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Giula, com. Borşa Cluj Giula, com. Borşa, jud. Cluj Hallstatt   Map it  
+ Gligoreşti, com. Luna Cluj Gligoreşti, com. Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Guga, com. Căşeiu Cluj Guga, com. Căşeiu, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Hăşdate, com. Gherla Cluj Hăşdate, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hodişu, com. Puieni Cluj Hodişu, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Huedin, com. Huedin Cluj Huedin, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Iacobeni, com. Ceanu Mare Cluj Iacobeni, com. Ceanu Mare, jud. Turda preistorie   Map it  
+ Iara, com. Iara Cluj Iara, com. Iara, jud. Turda bronz final; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Iclod, com. Iclod Cluj Iclod, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Iclozel, com. Iclod Cluj Iclozel, com. Iclod, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Jucu de Mijloc, com. Jucu Cluj Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj neolitic; neprecizată   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Juc Cluj Jucu de Jos, com. Juc, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; La Tene; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Jucu Cluj Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Lacu, com. Geaca Cluj Lacu, com. Geaca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Leghia, com. Aghireşu Cluj Leghia, com. Aghireşu, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Liteni, com. Săvădisla Cluj Litenii de Sus, com. Săvădisla, jud. Turda epoca medievală   Map it  
+ Livada, com. Iclod Cluj Livada, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Lujerdiu, com. Corneşti Cluj Lujerdiu, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Luna, com. Luna Cluj Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Luna de Jos, com. Dăbâca Cluj Luna de Jos, com. Dăbâca, jud. Cluj epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Luna de Sus, com. Floreşti Cluj Luna de Sus, com. Floreşti, jud. Cluj bronzt timpuriu; Hallstatt; paleolitic   Map it  
+ Luncani, com. Luna Cluj Luncani, com. Luna, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Măgura Ierii, com. Iara Cluj Măgura Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănăstireni, com. Mănăstireni Cluj Mănăstireni, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Mănăşturel, com. Cuzdrioara Cluj Mănăşturel, com. Cuzdrioara, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Mărişel, com. Mărişel Cluj Mărişel, com. Mărişel, jud. Cluj epoca medievală   Map it  
+ Mărtineşti, com. Tureni Cluj Mărtineşti, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
< - > Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu Cluj Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  

 Mihai Viteazu, com./oraş Mihai Viteazu (denumire repertoriu: Mihai Viteazu sau Sânmihaiul de Jos, Alsószentmihály, Alsószentmihályfalva, Felsöszentmihályfalva, com. Turda, jud. Turda)

 Punct 1. Pe locul numit "Piatra cu urcior" (Korsokö).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1aşchie - din silex; datare repertoriu: neolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.17

 Punct 2. Pe locul numit "Bodocul de Mijloc" (Középbodok).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.0.0.2ciocan - din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.46
2. Roska, M., Rep., 1942, p.20, nr. 71

 Punct 3. La fundaţia bisericii reformate din comună
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 3.1necropolă incineraţie - Cu prilejul săpării fundaţiei bisericii reformate din comună, s-au descoperit mai multe urne şi diferite obiecte de bronz.; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.1.1urne; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 3.1.1.1seceră - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 3.1.1.2daltă - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 3.1.1.3secure - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 3.1.1.4apărătoare de braţ - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, 1876, p.37
2. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.1
3. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.17

 Punct 4. În curtea unui locuitor.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente de vase cu două toarte înălţate şi cu butoni pe ele, asemănătoare cu cele găsite la Bogata de Mureş; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, J., AÉ, XXII, 1902, p.406

 Punct 5. În partea satului numită înainte Sânmihaiul de Sus (Felsöszentmihályfalva).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 5.0.0.2piesă litică - aşchie din obsidian; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLVII, 1934, p.152
2. Roska, M., Rep., 1942, p.90, nr. 71

 Punct 6. La locul numit "Drumul văii" (Pataklejáró).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 6.0.0.2fusaiolă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului
 6.0.0.3inel - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 6.0.0.4lamă - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.90, nr. 71

 Punct 7. Pe malul stâng al Arieşului, spre Sănduleşti.
Tip sit: tumuli - 20 - 30 tumuli, cu înălţimea de 9 - 10 picioare

Observatii: Necercetaţi.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Filep, MP, 1876, p.nr. 148, 157

 Punct 8. La locul numit "Izvorul sălciu" (Füzesforás).
Tip sit: tumuli - 4

Observatii: Necercetaţi.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.21, nr. 71

 Punct 9. La 2 km sud-vest de castrul şi oraşul Potaissa, în curtea actualului cămin cultural (fosta casa Wolff), lângă fântâna Şai, la sud-est de sat, lângă valea Bădenilor, la nord de sat, pe malul stâng al Arieşului
Tip sit: aşezare

Observatii: de epocă romană
 Descoperiri:
 9.1substrucţii de clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1cărămidă - fragmente de cărămizi, unele cu ştampila legiunii V Macedonica (CIL, III, 8066); datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.2ceramică - vase; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.3neprecizat - piese mărunte; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.4relief - fragmentar, funerar cu inscripţie (CIL, III, 7701); datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.5inscripţie - 2 inscripţii votive: un altar al lui Hercule şi o dedicaţiei Victoriei (CIL, III, 7687); S-a considerat greşit că ar fi fost transportate de la Turda în epoca modernă.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, p.156-159
2. Téglas I., AÉ, XX, 1900, p.383
3. Mss Téglas I.
4. Russu, I. I., AISC, III, 1936-1940, p.325-330

 Punct 10. În vatra satului, lângă căminul cultural, la "Bodoc" la 1 km de sat (se află un cimitir aparţinând oraşului Potaissa)
Tip sit: necropolă

Observatii: de epocă romană
 Descoperiri:
 10.0.0.1sarcofag - mai multe exemplare din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.0.0.2ceramică - vase; Provine din morminte; datare repertoriu: epoca romană
 10.0.0.3monedă - mai multe piese; Provine din morminte; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, p.156-159
2. Volenszky, I., AÉ, XV, 1895, p.72-73
3. Téglás, I., AÉ, XVI, 1896, p.65-68
4. Téglás, I., AÉ, XX, 1900, p.391-393

 Punct 11. Din castrul de la Potaissa
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.1monument epigrafic - O grupă de monumente epigrafice (CIL, III, 13760-13767) şi sculpturale. S-au aflat în curtea Wolff, apoi au dispărut, fiind utilizate ca materiale de construcţie.; datare repertoriu: epoca romană
 11.0.1.1ac - din os, pentru podoabă; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: II, 604
 Bibliografie:
1. Téglás G., AÉ, XIX, 1899, p.281-283
2. Münsterberg-Öhhler, Ojh, V, 1902, p.107-109

+ Mihăeşti, com. Sânpaul Cluj Mihăeşti, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii Cluj Mintiu Gherlii, jud. Someş bronz final; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Ocoliş, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Mociu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Vălenii de Arieş, com. Moldoveneşti, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; epoca slavă; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Morlaca, com. Puieni Cluj Morlaca, jud. Cluj La Tene sau epoca romană   Map it  
+ Muncel, com. Câţcău Cluj Muncel, com. Câţcău, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca Cluj Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca, jud. Mureş bronz final   Map it  
+ Nădăşelu, com. Gârbău Cluj Nădăşelu, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Năsal, com. Ţaga Cluj Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Negreni, com. Negreni Cluj Negreni, jud. Cluj bronz final; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ neprecizat, com. Valea Ierii Cluj Valea Ierii (râul), jud. Turda epoca romană    
+ Nicula, com. Fizeşu Gherlii Cluj Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Nima, com. Mintiu Gherlii Cluj Nima, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ocna Dejului, com. Dej Cluj Ocna Dejului, jud. Someş eneolitic   Map it  
+ Oşorhel, com. Bobâlna Cluj Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Panticeu, com. Panticeu Cluj Panticeu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014