cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
< - > Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  

 Ciumăfaia, com./oraş Borşa (denumire repertoriu: Ciumăfaia sau Ciomăfaia, Csomafája, com. Borşa, jud. Cluj)

 Punct 1. La est de sat, către Borşa şi Badoc, pe dealul "Răzărişte" (Bórsód)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , OTTÉ, III, 1878, p.136
2. , Erd.Múz., XX, 1903, p.89
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.18
4. Marţian I., Rep, p.64, nr 184

 Punct 2. La nord de sat, lângă drumul care duce spre Chidea, pe malul drept al pârâului Chidea, pe o terasă numită "Hathold"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş; autor sptur: M. Párducz, 1943
 2.1.0.1neprecizat - resturi romane; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Párducz, M., 1943
 Bibliografie:
1. Párducz, M., Dolg.Sz., XIX, 1943, p.202
2. Informaţie Székely

 Punct 3. Pe malul stâng al pârâului Borşa
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 3.2aşezare; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Párducz, M., Dolg.Sz., XIX, 1943, p.202
2. Informaţie Z. Székely

 Punct 4. În preajma bisericii reformate
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Párducz, M., Dolg.Sz., XIX, 1943, p.202
2. Informaţie Z.Székely

 Punct 5. La nord de sat, pe terasa superioară a "Dealului Dombor" (Domborhegy), lângă confluenţa Văii Chidea cu Valea Borşei
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1altar - Şase altare votive din piatră; datare repertoriu: epoca romană, 1911; MAC
 5.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 5.0.1.2verigă - din fier; datare repertoriu: epoca romană
 5.0.1.3bloc - din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 5.0.1.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bizantină
 Bibliografie:
1. Buday A., Dolg, II, 1911, p.260-268
2. Macrea M., AISC, 1944-1948, p.227-232
3. Informaţie Z. Székely

 Punct 6. La poalele dealului "Dombor" (Domborhegy), pe malul stâng al văii Chidea, în locul "Păluta" (Palota)
Tip sit: villa rustica
 Descoperiri:
 6.1villa rustica - Urme de clădiri,anexe şi incintă de zid, blocuri de piatră, fragmente de cărămizi şi ţigle.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.1conductă de apă; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.1.1inscripţie - Dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.1.2denar - al împăratului Septimiu Sever din anul 195 sau 197; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.2altar - Altar din piatră închinat lui Silvanus Domesticus. A fost descoperit într-o cameră din faţa intrării principale.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.2.1inscripţie - Dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.2.2denar - al împăratului Septimiu Sever din anul 195 sau 197; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Buday A., Dolg, II, p.261
2. Roska M., Erd.Múz., 1944, p.40

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1neprecizat - obiect mărunt din bronz; datare repertoriu: neprecizată; MAC, nr inventar: II, 5934
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014