cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
< - > Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  

 Copăceni, com./oraş Sănduleşti (denumire repertoriu: Copăceni sau Copabd, Koppánd, com. Sănduleşti, jud. Turda)

 Punct 1. Peştera "Şura mare".
Tip sit: aşezare

Observatii: În peşterile dintre sat şi Tureni, E.Orosz a găsit numeroase fragmente ceramice ornamentate.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră; datare repertoriu: neprecizată
 1.1.0.1ceramică - cioburi grosolane cu ornamente incizate şi reliefate; datare repertoriu: neprecizată
 1.1.0.2piese litice - aşhii din cuarţ; datare repertoriu: neprecizată
 1.1.0.3zgură - din fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Wosinszky, M., Agyagmüv., 1904, p.32
2. Téglás, J., AÉ, XVI, 1896, p.428

 Punct 2. La jumătatea Cheii, pe urcuşul stâncos al dealului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 2.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic
 2.1.0.2unealtă - piese din piatră; datare repertoriu: neolitic
 2.1.0.3oase; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Koch, A., OTTÉ, XIII, 1888, p.276
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.64

 Punct 3. Pe panta dealului, spre Sănduleşti.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - ornamentată cu dungi; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Koch, A., OTTÉ, XIII, 1888, p.276
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.64

 Punct 4. Punctul "Dăbăgău", cota 581.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: Institutul Geologic; MNA
 Bibliografie:
1. fără bibliografie

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Lipsesc preciziunile topografice şi cele cronologice.
 Descoperiri:
 5.0.0.1cărucior - din aur, de dimensiuni mici; Descoperire menţionată de I.Marţian.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.136, nr. 242

 Punct 6. În imediata apropiere de castrul de la Potaissa.
Tip sit: aşezare - romană
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.2cărămidă - piese cu ştampila legiunii V Macedonica (CIL, III, 8066); datare repertoriu: epoca romană; în pavajul bisericii
 Bibliografie:
1. Téglás, J., Erdély, X, 1901, p.36
2. Király, P., Dacia, II, 1894, p.26
3. Téglás, G., Klio, XI, 1911, p.502

 Punct 7. În locul "Salca", "La cruci".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.1neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 7.0.1.1coloană - fragment (din piatră); datare repertoriu: epoca romană
 7.0.1.2capitel - de coloană; datare repertoriu: epoca romană
 7.0.1.3bloc din piatră - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. ms. 1907 Téglás, J.

 Punct 8. Grădinile de la marginea de vest a satului.
Tip sit: apeduct
 Descoperiri:
 8.0.1apeduct - Este apeductul care alimenta castrul (poate şi aşezarea civilă de la Potaissa). Identificat în grădinile de la V de sat, unde s-au scos multe cărămizi romane (folosite de ţărani la construirea cuptoarelor). La un izvor s-a găsit un bazin din piatră de conglomerat (79 x 75 x 46 cm), având un orificiu de scurgere, lângă care erau ţevi din lut ars, de la conductă; un bazin tăiat în stâncă.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Köváry, L., Erd.rég., 1852, p.22
2. Téglás, J., AÉ, XVI, 1896, p.427 - 428
3. , Erdély, X, 1901, p.35
4. Bielz, E. A., JSKV, XVIII, 1898, p.71

 Punct 9. Identificat de Téglás între Copăceni şi Ceanul Mic.
Tip sit: drum - roman (traseu de la Potaissa la Napoca).
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. ms. Téglás, J.
2. ms. nr. 22/940, vol. II, caiet 3, p. 4 Polonic, P.

+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014