cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Map it  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Map it  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Map it  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Map it  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Map it  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Map it  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Map it  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Map it  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Map it  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Map it  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Map it  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Map it  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Map it  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Map it  
< - > Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Map it  

 Decea, com./oraş Mirăslău (denumire repertoriu: Decea sau Decea Mureşului, Marosdécse, jud. Alba)

 Punct 1. Pe cele două părţi ale drumului, spre Cicău
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - Topor de piatră în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 1.0.0.2topor - Fragment de topor de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 1.0.0.3dăltiţă - Patru dăltiţe de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 1.0.0.4ceramică - Două fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, 1936, p.81
2. Roska, M., Rep., 89, p.160

 Punct 2. "La Prigor"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor-ciocan - Topor-ciocan din gresie cenuşiu-albăstruie; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată; col. E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Informaţie V. Zirra

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1daltă - Daltă de piatră de hematit şi o alta de piatră de porfir; datare repertoriu: neolitic final; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.83
2. Marţian, I., Rep., p.223
3. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.34
4. Roska, M., Rep., 89, p.159

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - Ceaşcă de lut; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată; Mz. Deva, nr inventar: 4957
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 89, p.160

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - Patru drahme de argint din Apollonia şi Dyrrhachium; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 Punct 6. Fosta proprietate a liceului din Aiud, în marginea pădurii, spre nord de sat, la întretăierea şoselei Aiud-Unirea
Tip sit: cimitir
 Descoperiri:
 6.1cimitir - Au fost săpate 15 morminte cu schelete uşor închircite, vopsite în ocru roşu. Două schelete aveau craniile trepanate. Cimitirul avea legături strânse cu cimitirul de la Nacic şi Mariupol de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice.; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912
 6.1.1mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; autor sptur: St. Kovács, 1912
 6.1.1.1buzdugan - Buzdugane cruciforme de granit; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.2topor - Topor de cupru cu tăişurile dispuse cruciş; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.3sulă - Sule de aramă; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.4cuţit - Cuţite de silex; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.5perlă - de cupru; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.6colier - Coliere de scoici "unio"; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 6.1.1.7ceramică - Vase; datare repertoriu: începutul epocii bronzului; cultura: neprecizată; autor sptur: St. Kovács, 1912; MAC; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLII, 1928, 50, 51
2. Roska, M., Történeti Erdély, p.94
3. Roska, M., Közl., II, 1942, 43, 44
4. Roska, M., Rep., 89, p.159
5. Childe, G., Danube, p.204
6. Vulpe, Ec., ED, IV, 1930, p.197, 7
7. Fragmente Bologa, V. - Lenghel Al., p.12, 13
8. Aberg, N., Chronologie, III, p.39, 40, 41
9. Kovács, St., AISC, I/1, 1928-1932, 89-101
10. Kovács, St., IV, 1944, 3-21
11. Schroller, H., St.u.Kz., p.60, nota 3, 66
12. Nestor, I., Stand, p.73-76
13. Endes, M., Csik, p.13
14. Horedt, K., MAGW, LXX, 1940, p.285
15. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.21, 22
16. Popescu, D., Bronzezeit, p.32
17. Banner, J. - Párducz, M., AÉ, 1946-1948, p.50

 Punct 7. În apropierea grădinii "Csürös"
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 7.1grup de morminte - Trei morminte de incineraţie în urne; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată; autor sptur: K. Herepei
 7.1.0.1ceramică - Urne bitronconice; La Mz. din Aiud se află o parte din material; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată; autor sptur: K. Herepei; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.83
2. Endes, M., Csik, p.14
3. Roska, M., Rep., 89, p.160

 Punct 8. În vatra satului, într-o grădină
Tip sit: neprecizat - Descoperiri întâmplătoare
 Descoperiri:
 8.0.1tezaur monetar - Tezaurul a fost găsit într-o ulcică de lut la marginea de nord-est a satului; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 8.0.1.1statuie - Se presupune că statuia este dedicată zeiţei Ceres; Descoperită într-o grădină; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 2296, 3337-8
 8.0.1.2râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 2296, 3337-8
 8.0.1.3lance - de fier; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 2296, 3337-8
 8.0.1.4ceramică - Fragmente ceramice şi vase mari; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 2296, 3337-8
 8.0.1.5mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 2296, 3337-8
 8.0.1.6monedă - denari romani; Nici o piesă nu a fost determinată; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud; Fosta colecţie I. Téglas (11 piese)
 Bibliografie:
1. Cserni, B., AFM, II/1, p.141, 546
2. ms. Téglás, I., 1911

 Punct 9. Pe dealul "Furcilor" (Akasztófa)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.160, nr. 89

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1vas - fragmentele unui vas din bronz; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Endres, M, Csik, p.14

 Punct 11. Pe locul numit "Şanţul Örményesi" (Örményes árok)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1topor - din cupru, cu tăişurile dispuse cruciş; datare repertoriu: eneolitic; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, II, 1942, p.44, 106
2. Roska M., Rep, p.160, nr. 68
3. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.40-53
4. Popescu D., Bronzezeit, p.29, nota 4

 Punct 12. La capătul de sud al vechii grădini "Csürös"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Aiud, nr inventar: 2269-2274, 4538-4542
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.160, nr. 89

 Punct 13. Spre nord de sat, la poalele dealurilor
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 13.0.0.1statuie; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Ms, 1911

 Punct 14. La marginea de nord-vest a satului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 14.0.0.2cărămidă - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Cserni, B., AFM, XIII, 1890, p.197
2. Téglás, G, Ms, 1911

 Punct 15. La sud-vest, în locul bisericii româneşti, la săparea fundamentelor
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1cărămidă; datare repertoriu: epoca romană
 15.0.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 15.0.0.3fier de plug; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Cserni, B., AFM, II/1, p.141, 546
2. Téglás, G, Ms, 1911

 Punct 16. În cimitir
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1ceramică - opaiţe fragmentare; datare repertoriu: epoca romană; fosta colecţie I Téglás
 16.0.0.2monedă - piese din bronz de la Filip Arabul (Provincia Dacia); datare repertoriu: epoca romană; fosta colecţie I Téglás
 16.0.0.3neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană; fosta colecţie I Téglás
 Bibliografie:
1. Cserni, B., AFM, II/1, p.141, 546
2. Téglás, G, Ms, 1911

 Punct 17. La sud de sat
Tip sit: Templu
 Descoperiri:
 17.1mithraeum - Un mithraeum format din: un relief, o statuie mithraică, două altare dedicate zeului Mithras (CIL, III, 12547-12548); datare repertoriu: epoca romană, 1888
 Bibliografie:
1. Téglás, G - Király, P., AEM, XIII, 1890, p.197
2. Cumont, F., RA, 1893, p.41
3. Cumont, F., Textes mon, II, p.317, n. 203, 178
4. Cserni, B., AFM, II/1, p.546
5. Téglás, G, Erd.Múz., 1902, p.270
6. Floca, C., ED, VI, 1935, p.217

+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Map it  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014