cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Map it  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Map it  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Map it  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Map it  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Map it  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Map it  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
< - > Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Cetea, com./oraş Galda de Jos (denumire repertoriu: Cetea sau Csáklya, com. Benic, jud. Alba)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - Fragmente ceramice pictate; datare repertoriu: neolitic; cultura: Petreşti; MAC, nr inventar: 1207 - 1327, 1757 - 1766
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., III, 1943, p.64 - 69

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.1neprecizat; datare repertoriu: neolitic
 2.0.1.1topor - Topoare de piatră; datare repertoriu: neolitic; Mz. Aiud, Mz. Tg. Mureş, MAC, nr inventar: MAC, 34
 2.0.1.2vârf de săgeată - 4 vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: neolitic; Mz. Aiud, Mz. Tg. Mureş
 2.0.1.3mărgea - Mărgele; datare repertoriu: neolitic
 2.0.1.4neprecizat - Din os şi piatră; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Fenichel, S., AÉ, XI, 1891, p.68, nr. 1
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.54 - 56
3. Roska, M., Rep., 1942, p.54 - 55, nr. 9

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - Fragmente şi vase întregi; Ceramica provine, probabil, dintr-una din aşezările de epoca bronzului descoperite pe teritoriul acestei localităţi; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Wietenberg; Mz. Deva, Muz. Aiud, MAC, Muz. Budapesta, nr inventar: Deva: 5870 - 5905; MAC: 1207 - 1327, 1757 - 1766, 2061 - 2073, 2074 - 2112; I, 3024, 3040; V, 2016, 9972 - 9974
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.81, 82, 91
2. Schmidt, H., ZfE, XXXV, 1903, p.146
3. Wosinszky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.29
4. Wilke, A. G., ZfE, XXXVIII, 1906, p.16
5. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.74
6. Roska, M., Rep., 1942, p.55 - 56, nr. 9

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1brăţară - Brăţară de aur; datare repertoriu: epoca bronzului târziu; MNA, nr inventar: 1943/ 438
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dolg., VI, 1915, p.12

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1topor de luptă - Topor de luptă cu disc; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; Mz. Sibiu, nr inventar: 106/ 1209 - 1947
 5.0.0.2brăţară - Brăţară răsucită; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final
 5.0.0.3unealtă - Fragment de unealtă; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final
 5.0.0.4turtă - Turte de cositor şi aramă; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final
 5.0.0.5lance - Lance de bronz; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; MAC, nr inventar: 1328 - 1335
 5.0.0.6celt - 3 celturi; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; MAC, nr inventar: 1328 - 1335
 5.0.0.7placă - Placă ornamentată; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; MAC, nr inventar: 1328 - 1335
 5.0.0.8fibulă - 2 fibule, dintre care un fragment şi o fibulă fără ac; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; MAC, nr inventar: 1328 - 1335
 5.0.0.9mărgea; datare repertoriu: bronz mijlociu, bronz final; MAC, nr inventar: 1328 - 1335
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.406
2. Herepey, K., AFM, II/1, p.86

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1vârf de săgeată - Vârf de săgeată de bronz, de tip scitic; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Mz. Aiud, nr inventar: 2631
 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1râşniţă - Pietre de râşniţă de bazalt spongios; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Aiud
 7.0.0.2neprecizat - Obiect pentru decorat cu cercuri duble concentrice; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Aiud
 7.0.0.3ceramică - Ceramică lucrată cu roata; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.194
2. Roska, M., Rep., 1942, p.55 - 56, nr. 9

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Obiectele au fost donate în 1898 MNA de către prof. Henţescu (Min. Instr. Publ. Dir. II. dos. 38/ 1898 f. 14).
 Descoperiri:
 8.0.0.1topor - Topor de gresie cu gaură; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.2toporaş - două toporaşe de piatră; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.3greutate de ţesut - Greutăţi de ţesut; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.4prâsnel - patru prâsnele de lut; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.5neprecizat - De bronz; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.6suliţă - Suliţe de fier (4 fragmente); datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.7ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 8.0.0.8fibulă - Fibule de bronz (7 fragmente); datare repertoriu: neprecizată; MNA
 Bibliografie:
1. Reinecke, P., Festschrift Mainz, p.70
2. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.405
3. Horedt, K., Omagiu Lupaş, 1943, p.346 - 347

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Obiectele au fost donate MNA de către prof. Henţescu, dos. 1886, nr. 34, 143.
 Descoperiri:
 9.0.0.1ciocan - Ciocan de piatră, spart; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 9.0.0.2ceramică; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 9.0.0.3cercel - Cercel de bronz cu o bobiţă de piatră; datare repertoriu: neprecizată; MNA
 9.0.0.4tortiţă - Tortiţă de bronz; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 9.0.0.5cataramă - Cataramă de bronz; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 9.0.0.6cuţitaş - Cuţitaş de fier; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 9.0.0.7vârf de săgeată - Vârfuri de săgeţi de fier; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 9.0.0.8vârf de lance; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 Bibliografie:
1. Informaţie R. Vulpe

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1monedă - 19 monede romane consulare de argint, 3 monede de la Caius Iulius Caesar, 1 monedă de la Octavianus Augustus, 2 monede imperiale romane; datare repertoriu: epoca romană; MNA (donaţia Henţescu)
 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1ceramică - Vas de culoare ocru; datare repertoriu: neprecizată
 Punct 12. La nord-vest de sat, pe dealul "Boian"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 12.1aşezare - Urme slabe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.22, 23
2. Berciu, D. şi Berciu, I., RT, X, 1944, p.133

 Punct 13. Pe un bot de deal dominant, între satele Cetea şi Benic, pe partea stângă a văii Cetei, deasupra "Viilor Oraşului", în locul "Glimeia"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 13.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.22, 23
2. Berciu, D. şi Berciu, I., RT, X, 1944, p.133

 Punct 14. La sud-vest de sat, pe o înălţime pleşuvă, numită "Petriceaua"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 14.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.22, 23
2. Berciu, D. şi Berciu, I., RT, X, 1944, p.133

 Punct 15. La vest de sat, pe o înălţime dominantă, numită "Vârf"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 15.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.22, 23
2. Berciu, D. şi Berciu, I., RT, X, 1944, p.133

 Punct 16. La "Pietri"
Tip sit: aşezare

Observatii: Punctul se află pe partea stângă a văii Cetei, la cca 3 km de sat, dominat de trei stânci de calcar, numite "Ticuiata", "Măriuţa", "Şasa", perfect închis din trei părţi de aceste stânci mari şi de înălţimile "Prăgşorul Mic", "Dealul Colacului", cu o singură deschizătură la sud, spre valea Cetei, unde apa pârâului formează o cascadă. În literatură staţiunea este amintită şi sub numele de "La Băi", "Băile Romane", "Cascade". Stratigrafia completă a fost stabilită cu prilejul ultimelor săpături.
 Descoperiri:
 16.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 16.1.1urnă - Mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 16.1.1.1ceramică; Găsită în nivelul superior; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 16.1.1.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.3secure - Securi de cupru; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.4topor - Topor de cupru cu tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.5vârf de săgeată - patru vârfuri de săgeţi, de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Muz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.6măciucă - patru măciuci de piatră: una cruciformă, una cruciformă de marmoră, una de sienit cu patru protuberanţe, şi una neterminată de granit cu patru protuberanţe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.7turtă - Turte de cupru brut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.8tipar - Tipar de turnat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.1.1.9ceramică - Numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.10neprecizat - De piatră, os, bronz; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.11brăţară - Brăţară de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.12topor - Topor de aramă; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.13seceră - Fragment de seceră de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.14tipar - Tipar de turnat; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.15torques - Torques de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.16ceramică - Ceramică lucrată la roată; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.17mâner - Mâner de fier încovoiat; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.18nicovală - Nicovală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.19cuţit - Cuţit de fier (s-a păstrat doar mânerul de bronz); datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.20vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.21secure - Secure de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.22zăbală - Zăbală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.23cleşte - Cleşte de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.24răzuitor - Răzuitor de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.25fibulă - Fibulă de bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.26fibulă - Fibulă romană de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.27monedă - 2 monede, imitaţii locale după tetradrahmele de Thasos, monede romane consulare, 2 monede de la Cezar şi Octavian; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.1.1.28ceramică - Ceramică de tip comun şi terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.29unealtă - Unelte de bronz şi fier (cuţite, chei, cuie, ace, etc.); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.30fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.31râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.32vas - Vase de bronz şi fier; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.33brăţară; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.1.1.34mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 16.2.1urnă - Mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 16.2.1.1ceramică; Găsită în nivelul superior; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 16.2.1.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.3secure - Securi de cupru; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.4topor - Topor de cupru cu tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.5vârf de săgeată - patru vârfuri de săgeţi, de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Muz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.6măciucă - patru măciuci de piatră: una cruciformă, una cruciformă de marmoră, una de sienit cu patru protuberanţe, şi una neterminată de granit cu patru protuberanţe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.7turtă - Turte de cupru brut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.8tipar - Tipar de turnat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.2.1.9ceramică - Numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.10neprecizat - De piatră, os, bronz; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.11brăţară - Brăţară de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.12topor - Topor de aramă; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.13seceră - Fragment de seceră de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.14tipar - Tipar de turnat; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.15torques - Torques de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.16ceramică - Ceramică lucrată la roată; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.17mâner - Mâner de fier încovoiat; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.18nicovală - Nicovală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.19cuţit - Cuţit de fier (s-a păstrat doar mânerul de bronz); datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.20vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.21secure - Secure de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.22zăbală - Zăbală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.23cleşte - Cleşte de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.24răzuitor - Răzuitor de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.25fibulă - Fibulă de bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.26fibulă - Fibulă romană de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.27monedă - 2 monede, imitaţii locale după tetradrahmele de Thasos, monede romane consulare, 2 monede de la Cezar şi Octavian; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.2.1.28ceramică - Ceramică de tip comun şi terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.29unealtă - Unelte de bronz şi fier (cuţite, chei, cuie, ace, etc.); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.30fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.31râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.32vas - Vase de bronz şi fier; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.33brăţară; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.2.1.34mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3aşezare; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică
 16.3.1urnă - Mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 16.3.1.1ceramică; Găsită în nivelul superior; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 16.3.1.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.3secure - Securi de cupru; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.4topor - Topor de cupru cu tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.5vârf de săgeată - patru vârfuri de săgeţi, de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Muz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.6măciucă - patru măciuci de piatră: una cruciformă, una cruciformă de marmoră, una de sienit cu patru protuberanţe, şi una neterminată de granit cu patru protuberanţe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.7turtă - Turte de cupru brut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.8tipar - Tipar de turnat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.3.1.9ceramică - Numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.10neprecizat - De piatră, os, bronz; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.11brăţară - Brăţară de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.12topor - Topor de aramă; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.13seceră - Fragment de seceră de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.14tipar - Tipar de turnat; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.15torques - Torques de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.16ceramică - Ceramică lucrată la roată; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.17mâner - Mâner de fier încovoiat; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.18nicovală - Nicovală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.19cuţit - Cuţit de fier (s-a păstrat doar mânerul de bronz); datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.20vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.21secure - Secure de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.22zăbală - Zăbală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.23cleşte - Cleşte de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.24răzuitor - Răzuitor de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.25fibulă - Fibulă de bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.26fibulă - Fibulă romană de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.27monedă - 2 monede, imitaţii locale după tetradrahmele de Thasos, monede romane consulare, 2 monede de la Cezar şi Octavian; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.3.1.28ceramică - Ceramică de tip comun şi terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.29unealtă - Unelte de bronz şi fier (cuţite, chei, cuie, ace, etc.); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.30fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.31râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.32vas - Vase de bronz şi fier; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.33brăţară; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.3.1.34mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4aşezare - Aşezarea civilă romană conţine un bogat material arheologic. S-au observat substrucţii de ziduri de piatră şi un cimitir.; datare repertoriu: epoca romană
 16.4.1urnă - Mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 16.4.1.1ceramică; Găsită în nivelul superior; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 16.4.1.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.3secure - Securi de cupru; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.4topor - Topor de cupru cu tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.5vârf de săgeată - patru vârfuri de săgeţi, de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Muz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.6măciucă - patru măciuci de piatră: una cruciformă, una cruciformă de marmoră, una de sienit cu patru protuberanţe, şi una neterminată de granit cu patru protuberanţe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.7turtă - Turte de cupru brut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.8tipar - Tipar de turnat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.4.1.9ceramică - Numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.10neprecizat - De piatră, os, bronz; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.11brăţară - Brăţară de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.12topor - Topor de aramă; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.13seceră - Fragment de seceră de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.14tipar - Tipar de turnat; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.15torques - Torques de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.16ceramică - Ceramică lucrată la roată; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.17mâner - Mâner de fier încovoiat; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.18nicovală - Nicovală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.19cuţit - Cuţit de fier (s-a păstrat doar mânerul de bronz); datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.20vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.21secure - Secure de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.22zăbală - Zăbală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.23cleşte - Cleşte de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.24răzuitor - Răzuitor de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.25fibulă - Fibulă de bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.26fibulă - Fibulă romană de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.27monedă - 2 monede, imitaţii locale după tetradrahmele de Thasos, monede romane consulare, 2 monede de la Cezar şi Octavian; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.4.1.28ceramică - Ceramică de tip comun şi terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.29unealtă - Unelte de bronz şi fier (cuţite, chei, cuie, ace, etc.); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.30fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.31râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.32vas - Vase de bronz şi fier; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.33brăţară; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.4.1.34mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5aşezare; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 16.5.1urnă - Mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 16.5.1.1ceramică; Găsită în nivelul superior; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 16.5.1.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.3secure - Securi de cupru; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.4topor - Topor de cupru cu tăişuri dispuse cruciş; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.5vârf de săgeată - patru vârfuri de săgeţi, de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Muz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.6măciucă - patru măciuci de piatră: una cruciformă, una cruciformă de marmoră, una de sienit cu patru protuberanţe, şi una neterminată de granit cu patru protuberanţe; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.7turtă - Turte de cupru brut; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.8tipar - Tipar de turnat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K. Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 2443 - 3054, 4255 - 4379; MAC (săpături Torma), 1207 - 1327, 1757 - 1766
 16.5.1.9ceramică - Numeroase fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.10neprecizat - De piatră, os, bronz; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.11brăţară - Brăţară de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.12topor - Topor de aramă; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.13seceră - Fragment de seceră de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.14tipar - Tipar de turnat; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.15torques - Torques de bronz; Se susţine că ar proveni tot din acest nivel; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D.şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.16ceramică - Ceramică lucrată la roată; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.17mâner - Mâner de fier încovoiat; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.18nicovală - Nicovală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.19cuţit - Cuţit de fier (s-a păstrat doar mânerul de bronz); datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.20vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.21secure - Secure de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.22zăbală - Zăbală de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.23cleşte - Cleşte de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.24răzuitor - Răzuitor de fier; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.25fibulă - Fibulă de bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.26fibulă - Fibulă romană de bronz; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.27monedă - 2 monede, imitaţii locale după tetradrahmele de Thasos, monede romane consulare, 2 monede de la Cezar şi Octavian; datare repertoriu: Hallstatt, La Tene; cultura: dacică; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; MAC, MNA, Mz. Aiud, nr inventar: MAC, IV, 2106; MNA, 1886, nr. 34, 143
 16.5.1.28ceramică - Ceramică de tip comun şi terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.29unealtă - Unelte de bronz şi fier (cuţite, chei, cuie, ace, etc.); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.30fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.31râşniţă - Râşniţe; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.32vas - Vase de bronz şi fier; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.33brăţară; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 16.5.1.34mărgea - Mărgele; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J.F.Neigebaur, K.Torma, K.Herepey, D. şi I.Berciu; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud,, nr inventar: Alba Iulia: Cs. 5090; Aiud: 2594 - 2599, 2602 - 2604, 2606, 2608, 2612 - 2618, 2620, 2624 - 2627, 2633 - 2639, 2648 - 2651, 2944, 2953, 2959, 2961, 3270, 3285, 3301, 4302, 4360, 4362, 4372
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Bronzkor, II, 1892, p.20
2. Hampel, J., Bronzkor, III, 1896, p.51
3. Herepey, K., AFM, II/1, p.36 - 37, 77, 80, 86, 99, 120, 149 - 150, 540, 553
4. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.25, 32
5. Vulpe, Ec., ED, IV, 1930, p.205
6. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.66, 67
7. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, I, 1939-1942, p.23, 24, 28 - 32, 74
8. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.29, 37 şi nr. 4
9. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.110
10. Berciu, D., SCIV, I, 1950, p.61
11. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.170 - 171
12. Ackner, M. J., JCC, I, 1856, p.21
13. Ackner, M. J., JCC, II, 1857, p.87
14. Gooss, C., Chronik, 1876, p.16
15. Torma, K., Erd. Múz., 1879, p.32
16. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.79 - 81
17. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.93, 122
18. Téglás, G., Századok, XXVII, 1893, p.596
19. Hampel, J., ÉTTK, XVI, 1893, p.19

 Punct 17. "La Picuieta"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 17.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 17.1.0.1ceramică - Ceramică cu ornamente excizate; datare repertoriu: epoca bronzului; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl. Debr., 1940, p.6

 Punct 18. Pe platoul "Măgurii"
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 18.0.1mormânt - Nu se fac precizări; datare repertoriu: epoca bronzului; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.39 - 40

 Punct 19. La 2 km vest de sat, pe înălţimea "Prăgşorul Mic"
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 19.1tumul - Diametrul este de 18 m. A fost în parte cercetat; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică
 Bibliografie:
1. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.22

 Punct 20. "Gruiul Lucăi"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 20.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 20.1.1depozit - Depozit de bronzuri compus din 23 de obiecte (cea mai mare parte s-au pierdut); datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud (o parte), nr inventar: 364, 372
 20.1.1.1daltă - două dălţi, dintre care una plată; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 20.1.1.2bronz brut - două fragmente de bronz brut; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 20.1.1.3vârf de lance - două vârfuri de lănci; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 20.1.1.4ac; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 20.1.1.5seceră - Un fragment de seceră; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 20.1.1.6celt - Celt de tip ardelean; datare repertoriu: bronz final; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.52, 54, 55, 86 - 89
2. Helm, O., ZfE, XXVII, 1895, p.762 - 768
3. Roska, M., Rep., 1942, p.54 - 55, nr. 9
4. Berciu, D. şi Berciu, I., Apulum, II, 1943-1945, p.23
5. Informaţie M.Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 21. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 21.0.0.1monedă - Monede romane imperiale: 4 de argint de la Antoninus Pius, una de bronz, una de argint de la Faustina, una de bronz, una de argint de la Valerian, una de bronz de la Theodosius; Monedele au fost culese din vatra satului; datare repertoriu: epoca romană, 1887; MNA
 Bibliografie:
1. Dos. MNA, 1887, nr. 39, 85 Henţescu, I.

 Punct 22. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 22.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XI - XII; cultura: slavă; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud: 2928; MAC: 1351, 1358, 2063
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SCIV, II, 1951, p.196

 Punct 23. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 23.0.0.1vârf de săgeată - Vârfuri de săgeată; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Mz. Aiud
 23.0.0.2cuţit - Lame de cuţite de fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Nagy, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.272
2. Roska M., EISz, IV, 1927, p.264

 Punct 24. La vest de sat, pe înălţimea "Vârf"
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 24.1tumul - Mai mulţi tumuli.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Berciu, D, Apulum, II, 1943-1945, p.22, 23
2. Berciu, D, RT, X, 1944, p.133

+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Map it  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Map it  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Map it  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Map it  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Map it  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Map it  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Map it  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Map it  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014