cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Map it  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Map it  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Map it  
+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Map it  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Map it  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
< - > Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Map it  

 Căpud, com./oraş Teiuş (denumire repertoriu: Căpud sau Murăş-Căpud, Magyarkapud, Kapud, com. Peţelca, jud. Alba)

 Punct 1. Pe "Măgura", la 2,5 km est de sat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Aşezare dispusă în terase.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 895 - 1003, 4380 - 4489
 1.1.0.2piese litică - Unelte; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: Aiud, 895 - 1003, 4380 - 4489
 1.1.0.3oase de animale; datare repertoriu: bronz timpuriu; Mz. Aiud, MAC, nr inventar: 895 - 1003, 4380 - 4489
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.81 - 82
2. Wosinsky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.28, 31
3. Marţian, I., Urme, 1921, p.23
4. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.74
5. Roska, M., Közl. Debr., 2, 1939, p.10
6. Berciu, D., R. Arhivelor, V/1, 1942, p.31
7. Roska, M., Közl., I, 1941, p.67
8. Roska, M., Rep., 29, 1942, p.152
9. Herepey, K., AFM, II/1, p.38 - 39, 52

 Punct 2. Pe vârful "Şoimeni"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Wosinszky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.28, 31

 Punct 3. Pe terasele Mureşului din preajma satului
Tip sit: aşezare

Observatii: Sunt semnalate mai multe aşezări preistorice, fără a se face precizări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.81 - 82

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1daltă - Daltă de serpentin; datare repertoriu: neprecizată; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.16
2. Marţian, I., Rep., 1921, p.27, nr. 451
3. Roska, M., Rep., 39, 1942, p.152

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1pumnal - Pumnal de aramă cu mâner perforat; datare repertoriu: neprecizată; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.86

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1fierăstrău - Fierăstrău cu lamă de bronz; datare repertoriu: neprecizată; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.86

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Au fost semnalate urme romane împreună cu obiecte preistorice.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.82

+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Map it  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Map it  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Map it  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Map it  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Map it  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Map it  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Map it  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Map it  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Map it  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014