cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Map it  
+ Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Map it  
+ Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Map it  

 Ampoiţa, com./oraş Meteş (denumire repertoriu: Ampoiţa sau Ompolycza, Kisompoly, jud. Alba)

 Punct 1. La nord de sat, pe versantul stâng al văii Ampoiţei, în jurul celor două stânci izolate din calcar, numite "La Pietre".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Recunoaşteri I. Berciu şi R. Vulpe în 1944. Materialul recoltat se află Muzeul Alba Iulia, Aiud şi MNA.; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzui; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică - Fragmente de ceramică; de aici este posibil să provină o toartă de vas cu coarne (ansa cornuta) şi cu incizii adânci întrerupte, precum şi mai multe fragmente ceramice decorate cu "boabe de linte", menţionate de Wosinsky; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni, 1944; autor sptur: I. Berciu, R. Vulpe; Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud, MNA
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.52
2. Wosinsky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.27
3. Wosinsky, M., Agyagm., 1904, p.28
4. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.75
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.61
6. Roska, M., Rep., 185, 1942, p.128
7. Informaţie R. Vulpe

 Punct 2. "La Colţ"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Materialul arheologic se află în Muz. din Aiud; datare repertoriu: perioada de tranziţie spre epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.61
2. Roska, M., Rep., 185, 1942, p.128

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Aşezare civilă.; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1sculptură - Sculpturi; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.1.0.2inscripţie - Inscripţii votive; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.1.0.3ceramică - Ceramică provincială (se remarcă un dolium întreg, înalt de 90 cm, cu capacitatea de 50 litri); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.1.0.4cărămidă - Cărămizi ştampilate cu ştampila Legiunii XIII Gemina (CIL, III, 8065, 13 b); datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 3198
 3.1.0.5monedă - Monede imperiale din timpul lui Traian şi Antoninus Pius; datare repertoriu: epoca romană, sec. II
 3.2carieră - Cariera de marmură era intens exploatată în epocă romană.; datare repertoriu: epoca romană
 3.2.0.1sculptură - Sculpturi; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.2.0.2inscripţie - Inscripţii votive; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.2.0.3ceramică - Ceramică provincială (se remarcă un dolium întreg, înalt de 90 cm, cu capacitatea de 50 litri); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.2.0.4cărămidă - Cărămizi ştampilate cu ştampila Legiunii XIII Gemina (CIL, III, 8065, 13 b); datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 3198
 3.2.0.5monedă - Monede imperiale din timpul lui Traian şi Antoninus Pius; datare repertoriu: epoca romană, sec. II
 3.3drum - În apropierea aşezării civile au fost identificate urmele drumului roman Apulum-Ampelum.; datare repertoriu: epoca romană
 3.3.0.1sculptură - Sculpturi; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.3.0.2inscripţie - Inscripţii votive; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.3.0.3ceramică - Ceramică provincială (se remarcă un dolium întreg, înalt de 90 cm, cu capacitatea de 50 litri); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Aiud
 3.3.0.4cărămidă - Cărămizi ştampilate cu ştampila Legiunii XIII Gemina (CIL, III, 8065, 13 b); datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud, nr inventar: 3198
 3.3.0.5monedă - Monede imperiale din timpul lui Traian şi Antoninus Pius; datare repertoriu: epoca romană, sec. II
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.15
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.65
3. Téglás, G., AÉM, XI, 1887, p.239
4. Téglás, G., Aranybányászat, I, 1889, p.23
5. Téglás, G., Klio, X, 1910, p.502 - 503
6. Téglás, G., Klio, XI, 1911, p.506
7. Bielz, E. A., JSKV, XIX, 1899, p.20
8. Cserni, B., AFM, II, p.141, 152, 549
9. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.39

+ Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Map it  
+ Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Map it  
+ Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bulbuc, com. Ceru-Băcăinţi Alba Bulbuc, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Căptălan, com. Noşlac Alba Căptălan, com. Noşlac, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Căpud, com. Teiuş Alba Căpud, com. Teiuş, jud. Alba bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câlnic, com. Câlnic Alba Câlnic, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; începutul epocii bronzului; neolitic   Map it  
+ Câmpeni, com. Câmpeni Alba Cîmpeni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cenade, com. Cenade Alba Cenade, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Cergău Mare, com. Cergău Alba Cergău Mare, com. Cergău, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cergău Mic, com. Cergău Alba Cergău Mic, com. Cergău, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă Alba Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cetea, com. Galda de Jos Alba Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba bronz final; bronz mijlociu, bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului târziu; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt, La Tene; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Cib, com. Almaşu Mare Alba Cib, com. Almaşu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cicău, com. Mirăslău Alba Cicău, com. Mirăslău, jud. Alba epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cisteiu de Mureş, com. Ocna Mureş Alba Cisteiu de Mureş, jud. Târnava Mică bronz timpuriu   Map it  
+ Ciugud, com. Ciugud Alba Ciugud, jud. Alba epoca medievală timpurie   Map it  
+ Ciugudu de Sus, com. Unirea Alba Ciugudu de Sus, com. Unirea, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Ciuguzel, com. Lopadea Nouă Alba Ciuguzel, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ciumbrud, com. Aiud Alba Ciumbrud, jud. Alba epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Colibi, com. Ohaba Alba Colibi, com. Ohaba, jud. Târnava Mică epoca romană; La Tene   Map it  
+ Colţeşti, com. Râmetea Alba Colţeşti, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca medievală; La Tene; La Tene III; neolitic   Map it  
+ Corna, com. Roşia Montană Alba Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba     Map it  
+ Coşlariu, com. Sântimbru Alba Coşlariu, com. Sântimbru, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Craiva, com. Cricău Alba Craiva, com. Cricău, jud. Alba La Tene; neolitic   Map it  
+ Crăciunelu de Jos, com. Crăciunelu de Jos Alba Crăciunelu de Jos, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă Alba Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cricău, com. Cricău Alba Cricău, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Cugir, com. Cugir Alba Cugir, jud. Alba bronz final; eneolitic; epoca bronzului, La Tene; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic, bronz; perioada prefeudală   Map it  
+ Cunţa, com. Şpring Alba Cunţa, com. Şpring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Daia Română, com. Daia Română Alba Daia Română, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Decea, com. Mirăslău Alba Decea, jud. Alba eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii bronzului; La Tene; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Doştat, com. Doştat Alba Doştat, jud. Sibiu epoca romană; La Tene   Map it  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014