Biblioteca digitală

Arheologie

Vasile Pârvan - Studii şi articole
Facsimile digitale în format pdf realizate de cIMeC - Institutul de Memorie Culturală cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Cultelor

Pentru a evita deschiderea în browser a fişierelor pdf daţi click dreapta pe link-uri şi alegeţi opţiunea 'Save target as...' pentru a salva fişierul pe computerul dvs.
 
Profile


Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, III. (pdf, 7 MB)            Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, II, 2. (pdf, 12 MB)            Descoperirile campaniei a doua şi a treia de săpături din anii 1912 şi 1913 cu 10 tabele şi 30 figuri în text. Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVI, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1913

Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, II, 1. (pdf, 12 MB)            Descoperirile campaniei a doua şi a treia de săpături din anii 1912 şi 1913 cu 32 tabele, 45 figuri în text şi o hartă. Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVI, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1913

Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum. (pdf, 13 MB)
           Descoperirile primei campanii de săpături din vara anului 1911 cu 25 tabele, 44 figuri în text şi o hartă. Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXIV, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1912


Vasile Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice. (pdf, 8 MB) Bucureşti, Tipografia “Gutenberg” J. Göbl S-Sori, 1912

Vasile Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman. (pdf, 46 MB) Bucureşti, Atelierele grafice SOCEC & Comp Societate Anonimă, 1911 Vasile Pârvan, Memoriale, Cultura Naţională, Bucureşti, 1923

Vasile Pârvan, Idei şi forme istorice. Patru lecţii inaugurale (pdf, 16.3 MB), Bucureşti, Cartea Românească S.A. MCMXX

Vasile Pârvan, Histria VII. Inscripţii găsite în 1916, 1921 şi 1922. (pdf, 12.8 MB)
           Memoriu însoţit de 10 stampe şi 56 figuri în text. În Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III, Tomul 11, Mem. I Cultura Naţională, Bucureşti, 1923


Vasile Pârvan, M. Aurelis Verus Caesar şi L. Aurelius Commodus, (pdf, 16 MB) Bucureşti. Minerva – MCMIX (235 pagini, facsimil digital)

Vasile Pârvan Dacia - Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-danubiene. (pdf, 18 MB) Bucureşti MCMXXXVII 
(230 pagini cu ilustraţii, o hartă, facsimil digital)

Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei
(Bucureşti, 1926 (476 de pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Vasile Pârvan, Începuturile vieţii romane la Gurile Dunării,
(pdf, 18 MB) Bucureşti, 1923 (247 pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Vasile Pârvan
, Memoriale, (pdf, 17 MB) Cultura Naţională, Bucureşti, 1923

Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, cu 9 tabele şi 13 figuri în text
. (pdf, 7 MB) Extras din Analele Academiei Române, seria 11, tomul XXXVI. Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1913

Vasile Pârvan, Consideraţiuni asupra unor nume de râuri daco-scitice
, (pdf, 4 MB) Cultura Naţională, Bucureşti 1923

Vasile Pârvan, Dacii la Troia, (pdf,
1 MB) extras din Orpheus, Anul II, Nr. 1, ianuarie-februarie 1926, Bucureşti, Tipografia Ion C. Văcărescu

Vasile Pârvan, Descoperiri Nouă în Scythia Minor,
cu 14 tabele şi 21 figuri în text
, (pdf, 8 MB) extras din Analele Academiei Române, seria 11, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1913

Vasile Pârvan, Gerusia din Callatis, cu o stampă, (pdf,
4 MB) extras din Analele Academiei Române, seria 11, Tom XXXIX, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Pavel Suru, 1920

Vasile Pârvan, I primordi della civilta romana alle foci del Danubio
, (pdf, 2 MB) extras din Ausonia, Anul X, MCMXXI, Roma, 1921

Vasile Pârvan, In memoriam Constantin Erbiceanu, (pdf,
3 MB) Discurs rostit la 28 mai (10 iunie) 1914 în şedinţă solemnă, cu un răspuns de N. Iorga în Academia Română, Discursuri de Recepţiune, XLIII, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1914

Vasile Pârvan, La dacie a l’ époque celtique
, (pdf, 2 MB) extrait des Comptes rendus de séances de l’ Acadèmie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1926

Vasile Pârvan, La pénétration hellénique et helénistique dans la vallée du Danube (pdf,
3 MB) (d’après les derniéres découvertes archéologique). Communication faite au V-e Congrès International des Sciences Historique, tenu à Bruxelles en avril 1923, par Vasile Pârvan, M.A.R. în Bulletin de la Section Historique, tome X, Cultura Naţională, Bucharest, 1923

Vasile Pârvan, Municipium Aurelium Durostorum
estratto dalla Rivista di Filologia e d’Istuzione classica, (pdf, 4 MB) Nouva Serie, Anno II, Fascicolo III, Torino 1924

Vasile Pârvan, Pentru pomenirea împăratului Traian. Parentalia, (pdf,
3 MB) extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XLI, dezbaterile 1920-1921 Bucureşti, Librăriile “Cartea Românească” şi Pavel Suru, 1922

Vasile Pârvan, Raport asupra activităţii Muzeului Naţional de Antichităţi în cursul anului 1915, (pdf,
6 MB) înaintat domnului ministru al Instrucţiunii şi Cultelor de directorul muzeului, Bucureşti, 1916

Vasile Pârvan, Salsovia, (pdf,
5 MB) Bucureşti, 1906

Vasile Pârvan, Memoriu înaintat Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, cu ocazia candidării la catedra de istorie veche şi epigrafie de la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti – conform prevedrilor respective din Legea învăţământului secundar şi superior, (pdf,
4 MB) Bucureşti 1909

Vasile Pârvan, Părerile unui trădător de neam, (pdf,
6 MB) Bucureşti, 1904

Vasile Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, cu 10 tabele şi 13 figuri în text
, (pdf, 8 MB) extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVI, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp., 1913

Vasile Pârvan, Sulle origini de la civilta romena, (pdf,
5 MB) Roma, Libreria di Cultura, 1922

Vasile Pârvan, Un vechi monument de limbă literară românească (1639-1668) (pdf,
9 MB) extras din “Convorniri literare”, anul XXXVIII, Bucureşti, 1904


Ultima actualizare:
Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 1996-2008.