HOME
OPERA ROMÂNĂ din TIMIȘOARA

La 30 martie 1946, prin decretul-lege nr.254 semnat de Regele Mihai, ia ființă Opera Română din Timișoara. Până la 15 noiembrie s-a format primul nucleu al colectivului artistic și tehnic-administrativ, cu renumita cântăreață Aca de Barbu (director și regizor), Traian Nicolau (director artistic), Gheorghe Pavel (prim-dirijor), Hermann Klee (maestru de cor și dirijor de orchestră), Mercedes Pavelici (maestră de balet), Mihai Bota (director administrativ), Gheorghe Marianciuc (secretar studii muzicale), soliști și instrumentiști (mulți dintre ei provenind de la Opera din Cluj: Fenia Nicolau, Filomela Piteiu Georgescu, Maria Mihai, Illa Cazacu, Adriana Ciuciu, Flavia Domșa, Ionică Mihai, Constantin Daminescu, Eugen Gropșianu, Viorica Reus, Iuliu Mare, Toma Popescu). Orchestra înființată va funcționa la început și la filarmonică (dintre instrumentiștii timișoreni amintim pe Iosif Brandeisz, Alexandru Boroș, Alfons Capetanovici, Mircea Hoinic, Carol Czuczu, Valeriu Corbu, Adrian Beldi, Ion Suciu). În ianuarie 1947 Ministerul Artelor numește primul consiliu de administrație și mai târziu ia ființă compartimentul coregrafic.

Primul spectacol prezentat va fi "Aida" de Giuseppe Verdi la 27 aprilie 1947, cu Fenia Nicolau în rolul titular.

În primul deceniu de existență al noii instituții au fost prezentate 42 de premiere în 2174 de spectacole. S-au format colective artistice de valoare. Deja se putea vorbi despre un public constant, pentru care erau prezentate spectacole de operă, operetă, balet, unele depășind cifra de 100 de reprezentații. Pentru localitățile din regiune, Opera Română din Timișoara devine un adevărat mesager al artei lirice susținând frecvent spectacole grupate în microstagiuni. Pentru realizarea unor spectacole de înaltă ținută artistică s-a apelat, în timp, la colaboratori: regizori, scenografi, coregrafi, soliști, din țară sau din străinătate. De o atenție specială s-a bucurat creația muzicală românească, aici având loc în premieră absolută operele "Michelangelo" de Alfred Mendelsohn (30 sept. 1968) și "Măiastra" de Ovidiu Manole (1971).

În perioada 1963-1974 în fruntea instituției a fost numit Nicolae Boboc, dirijor, compozitor, muzicolog, intelectual de aleasă cultură, dirijorul titular al Filarmonicii "Banatul" la acel moment (unde a rămas și în continuare). Este perioada în care se va aplica o nouă strategie repertorială (reîmprospătarea "...cu lucrări din alte epoci sau stiluri,...sau cele italiene, mai vechi, .... precum și din autori contemporani...") și se vor achiziționa noi nume în palmaresul artistic al instituției. În acești ani se vor monta 46 de premiere (26 opere, 7 operete, 13 spectacole de balet). În stagiunea 1968/1969, în colaborare cu Filarmonica "Banatul", Opera va organiza prima ediție a Festivalului "Timișoara muzicală" - prilej de a prezenta publicului premiere (titluri sau montări noi), spectacole cu soliști renumiți sau cu ansambluri artistice din alte țări. Începând din 1978, festivalul, aflat la a VI-a ediție, devine anual. Artiștii operei au fost aplaudați pe multe din scenele lumii.

În perioada 1983-1985, 1990-1991 și 1994-2000 director al Operei Române din Timișoara avea să fie numit dirijorul Ion Iancu. În ciuda subvențiilor reduse și a politicii din anii '80 noul director a reușit montarea a două spectacole de operetă și a unui spectacol de balet, colectivul operei fiind nevoit, pentru a-și completa veniturile, să susțină o serie de concerte în întreprinderi, școli, cluburi etc. După 1990 colectivul operei avea să devină tot mai mic (fie prin plecări în străinătate, fie prin pensionări) menținerea spectacolelor la un nivel artistic ridicat asigurându-se prin colaborări cu artiști dinafara instituției. S-au inaugurat schimburi culturale cu Opera din Chișinău, colaborări cu Centrul Cultural Francez din Timișoara și s-a continuat colaborarea cu Teatrul Toșa Jovanovic printr-un turneu la Zrenjanin. Microstagiunile devin tot mai rare. Încep o serie de turnee în străinătate.

Din 1994 Ion Iancu, revenit la conducerea operei, s-a străduit să trezească interesul publicului pentru spectacolul liric considerând că factorul primordial trebuie să fie "...calitatea actului artistic, în relație cu aspectul cantitativ...". Au fost refăcute cu prioritate titluri îndrăgite de public, dar uzate moral și material. De asemenea, invitații de la teatrele lirice din România au devenit colaboratorii deja cunoscuți ai spectacolelor de operă și operetă jucate pe scena timișoreană: Florin Diaconescu, Viorel Săplăcan, Emil Strugaru, Mircea Sâmpetrean, Nicolae Urdăreanu, Vasile Martinoiu, Iulia Kircosa, Robert Nagy, Carmen Gurban, Dan Serbac, Adriana Mesteș, Ionel Voineag.

Cu ocazia celei de a XX-a ediții a Festivalului "Timișoara muzicală" din 1996, când s-au sărbătorit 50 de ani de la inaugurarea Operei Române din Timișoara, au fost elogiați cei care au creat și au muncit de-a lungul anilor în această instituție.

Text oferit de secretariatul muzical al operei, 1996

[Opere (Opera Houses)]
Copyright: cIMeC