HOME

UNIUNI DE CREAȚIE, ASOCIAȚII, SOCIETĂȚI (Arts Unions, Associations, Societies)

UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (UCMR - Union of Composers and Musicologists of Romania)
http://www.ucmr.org.ro
010071 București, Calea Victoriei 141
Tel: +4(021)212.79.66 (secr); 212.79.71(/72/73/74) (centr)
Fax: +4(021)212.72.11
E-mail: ucmr@itcnet.ro

SNR-SIMC - SECȚIUNEA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ A SOCIETĂȚII INTERNAȚIONALE DE MUZICĂ CONTEMPORANĂ(ISCM - Romanian Section)
http://www.cimec.ro/muzica/SNR/default.htm
010071 București, Calea Victoriei 141
Tel: +4(021)316.79.75; 0722-611.031
Fax: +4(021)305.79.97
E-mail: snrsimc03@yahoo.com; traiect@itcnet.ro
Președinte (President): Sorin LERESCU

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FEMEILOR ÎN ARTĂ (Romanian Association of Women in Art)
București
Tel.: +4-0722.212.600
Fax: +4(021)212.25.74
Președintă (President): Mihaela STĂNCULESCU-VOSGANIAN

SOCIETATEA ROMÂNĂ "MOZART" ("Mozart" Romanian Society)
Cluj-Napoca, CP 218
Tel: +4(0264)14.71.22; 19.74.16 Fax: +4(0264)19.74.16
E-mail: mozart@mail.dntcj.ro; amozart@internet.ro
c/o: FERENC LASZLO, Adriana BERA


[Index]
Copyright: cIMeC 1997--